Svar från Jessica Kronholm, kvalitetsansvarig på Trafikverket Förarprov

Här nedan finns Jessica Kronholms svar på mitt öppna brev om beordrad vändning under körprov. Jag får fundera på om jag ska bemöta de svar hon ger nedan…

Hej Rune!

Jag får tacka för dina synpunkter och funderingar.

Jag ska bemöta dina åsikter som du framför i ditt brev.

Inom Trafikverket Förarprov jobbar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete. Vi har fortbildningsdagar som även innefattar en uppföljning av det dagliga arbetet som en trafikinspektör utför, dvs körprov. Denna uppföljning genomförs av en kvalitetsmedarbetare utsedd av Trafikverket Förarprovs ledning. Vi säkerhetsställer genom detta arbete att våra förarprövare arbetar på ett likvärdigt sätt oavsett provort enligt både föreskrifter och Förarprovs styrdokument TDOK 2010:214  ”Handledning körprov grund”

Du tar upp situationer från momentet ”vändning”.

Jag hänvisar till TSFS 2012:43 18 §. Ett körprov för behörighet B ska innehålla minst två manövreringsmoment varav minst ett ska gälla backning. Andra moment kan var vändning, parkering och effektiv bromsning.

När det gäller momentet vändning så hänvisar jag precis som även du gjort, till ”Handledning körprov grund”

  1. Vändning

Förutsättning för bedömning

Vändningen sker beordrat eller spontant där kundens planering och manövreringsförmåga kan bedömas.

 Genomförande

Eftersträva att kunden ges möjlighet att självständigt lösa uppgiften. Eftersträva platser där goda möjligheter finns om du beordrar en vändning. Var noga med hur du ger förutsättningen för vändningen, speciellt vid höga hastigheter. Variera med tre- och fyrvägskorsningar och saxvändning för att bedöma tillvägagångssätt.

 En vändning kan alltså ske både beordrad och eller spontant. I ”Genomförande” står vidare att kunden ska ges möjlighet att självständigt lösa en uppgift. Det är däremot viktigt att den sökande får bra förutsättningar för att visa sin förmåga att lösa uppgiften på ett trafiksäkert sätt.

Med bra och tydliga förutsättningar ska den sökande få möjlighet av visa sin färdighet både i och utanför tätort när det gäller alla moment och det inkluderar även momentet vändning.

Som förarprövare gör man en helhetsbedömning av ett körprov dvs enstaka brister som är av liten betydelse för trafiksäkerheten leder inte till ett underkännande.

Med vänlig hälsning

 Jessica Cronholm

Kvalitets- och utbildningssamordnare

(Jag utelämnar Jessica Kronholms kontaktuppgifter)

Trafikverket Förarprov

Västra Järnvägsgatan 7

111 64 Stockholm

Telefon 0771-921 921

www.trafikverket.se

2 kommentarer

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s