Re: SV: Öppet brev om vänduppgift på körprov

Då har jag replikerat på svaret från Trafikverket Förarprovs kvalitetsansvarige Jessica Kronholm. Mitt svar kan ni läsa här nedan.

”Hej Jessica!

Tack för ett utförligt svar!

Det kvalitetsarbete som Trafikverket Förarprov utför är jag, som du vet, väldigt väl bekant med, då jag deltagit både i fortbildningar och kvalitetsuppföljningar. Det är bra att detta finns, men frågan är om det är nog. Ger verkligen detta arbete det önskade resultatet? Trots uppföljningar och förordnandekurser skiljer sig inspektörernas sätt att arbeta åt, på ofta mycket framträdande sätt. Man hör och ser mycket under 5.5 år! Det är inte bara frågan om vänduppgift som gör att den ena inspektören skiljer sig från den andra. Lyssnar man på dem som kört upp bekräftar det delar av den verksamhetsbild som beskrivs, även om man får ta en del av vad som sägs med en stor nypa salt.

När det kommer till vänduppgiften som vi båda beskriver, fast på lite olika sätt, så bör Trafikverkets dokument (TDOK) omarbetas så att det hamnar i linje med TSFS 2012:43, som hänvisar vändning till kategorin manövrering. En beordrad vändning, i hög hastighet på t.ex. landsväg, prövar inte främst manövreringsförmågan, utan planeringsförmågan och det på svårast möjliga vis. Det kan väl ändå inte vara huvudsyftet? Att vändning kan ske både beordrat och spontant är inget att orda om. Där är nog alla överens. Däremot är frågan om beordrad vändning vid höga hastigheter (motorväg/landsväg) ska få ske på följande vis:
– Jaha, då måste vi nog börja åka tillbaka! Då får du hitta någon plats att vända bilen på.
Exemplet är inte ovanligt eller extraordinärt utan vanligt förekommande bland Förarprovs inspektörer.

Visst ska goda förutsättningar ges och visst ska vänduppgiften, precis som allt annat, räknas in i helheten. Det råder det ingen tvekan om. Men det är svårt för en inspektör att inte räkna in en misslyckad vändning i ett avslut. Som jag tidigare nämnt och som du själv är mycket medveten om, så var jag en av er under flera år. Jag har alltså ett inifrån-perspektiv att referera till och att dra slutsatser från. Jag blev inte avskedad, utan fick goda vitsord i mitt betyg från Trafikverket, så jag skriver inte utifrån bitterhet eller hämnd. Mitt skäl till att ta upp denna fråga är snarare det rakt motsatta. Jag gillar Trafikverket Förarprov, mina tidigare kollegor där och har nästan bara gott att säga om min tid på ”Verket”. Därför vill jag engagera mig för att den verksamhet jag lämnade ska kunna bli än bättre. Det är på något sätt lättare att se hur saker och ting fungerar när man fått en viss distans än när man står mitt i det. Tilläggas kan att jag tog upp detta med kollegor i yrket vid några tillfällen. Jag fick blandad respons. En del höll med och hade, precis som jag, slutat beordra vändning vid höga hastigheter och några visste inte hur de skulle göra. Andra var oförstående och skulle minsann arbeta vidare med sådana beordrade vänduppgifter: För det ska alla klara av!

Om jag åter refererar till den förordnandekurs jag deltog i (ht 2012) och där du var en av handledarna, så tog du/ni upp vänduppgiften och ville få oss inspektörer att arbeta på ett annat sätt. Vad berodde det på, om inte att det fanns brister i rådande arbetssätt? Varför anser Trafikverket Förarprov att en körkortsaspirant, under den press de befinner sig i under ett körprov, ska klara att självständigt planera för en vänduppgift given på motorväg eller landsväg?”

Mvh
Rune Wåhlin

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s