Förslag på nya regler för förarprov behörighet B

Nu händer det grejor på körkortsfronten. Transportstyrelsen ser över reglerna för hur ett kunskapsprov och körprov ska gå till. Förslaget är skickat på remiss och kan träda ikraft under februari 2020.

En mycket bra ändring som kan bli aktuell är att den som inte klarat sitt kunskapsprov inte får göra körprovet. Det bör större garantier för att den som ska göra körprovet har tillräckliga teorikunskaper för att klara sig i trafiken.

En annan viktig del av förslaget är att ett kunskapsprov blir giltigt i fyra (4) månader (detta gäller dock bara för behörighet B).

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida och på Transportstyrelsen!

Nära 40 000 personer…

statistik-nov-2019.png

… har besökt Uppkörningsbloggen hittills i år. Du är en av dem! Den här bloggen drivs helt  ideellt, vilket innebär att jag inte tjänar något på den, så om du gillar vad du läser och vill att bloggen ska finnas kvar för dig och andra, så vill jag be dig om att donera en liten slant. Via knappen nedan kan du ge en tjuga och på så sätt sponsra min blogg så att du och andra kan lära från den.

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

 

Fuskar Förarprövare i Uppsala?

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Häromdagen kunde vi se ett reportage på SVT Uppland om hur trafikinspektörerna ”fuskar” på körproven genom att inte låta aspiranterna köra tillräckligt lång tid ute på lands, -eller motorväg. Ett mycket allvarligt påstående som, om det finns grund för det, kan leda till allvarliga konsekvenser – både för trafikinspektörerna och för de aspiranter som ska göra sitt körprov.

Brev till Generaldirektören

Ett är säkert, nämligen att det finns brister i hur körproven utförs, men fuskar inspektörerna verkligen? Jag skulle vilja svara nej på den frågan! Att fuska är detsamma som att göra något medvetet och för egen vinning trots att andra möjligheter finns. De inspektörer som ”fuskar” gör det inte för egen vinning. De gör det för att överhuvudtaget hinna med sin uppgift. ”Fusket” som SVT berättar om i sitt reportage består av att inspektörerna på Trafikverket Förarprov i Uppsala inte alltid, på varje enskilt körprov, tillbringar mellan 10 och 20 minuter i landsvägsliknande trafikmiljö. Så här står det under rubriken Planera Körprov s. 3 i Handledning Körprov Grund version 8,0 (2016 -06-13):

Försök fördela tiden på provet enligt följande modell: manövrering 10 procent, tätort 30-60 procent och landsväg 30-60 procent. Om trafikmiljön på provorten medger, ska provinnehållet på protokollet täckas under en normal arbetsdag.”

Notera orden försök fördela tiden ovan. De är nyckeln till att förstå vad allting handlar om. Inspektörerna i Uppsala försöker fördela körprovstiden så att de ska hinna med att göra det bästa av situationen. Förarprovskontorets läge erbjuder inte en tillräckligt bra provmiljö, vare sig för aspiranterna eller för inspektörerna. Kontoret ligger för centralt och med de riktiga landsvägarna utom räckhåll då den tid som är avsatt för körprovet inte är tillräcklig. Dessutom så är vissa ”slingor” mer eller mindre uteslutna under vissa tider av dagen, då det är för mycket trafik. Det innebär att inspektören blir ytterligare begränsad i sitt val av provområde.

Trafikverket Uppsala

”Man tager vad man haver sa Cajsa Varg”. I matlagningskontext betyder det att du måste laga mat baserad på de ingredienser du har i ditt skafferi. Har du inte allt du önskar du hade så får du använda det du faktiskt har. Det är så det går till på alla förarprovskontor, inte bara i Uppsala. Nu har dock inspektörerna själva slagit larm och kontaktat sina högre chefer. Allt för att få till en förändring av sina arbetsvillkor.

Kruxet med körproven i Uppsala är att inspektörerna måste välja mellan stadskörning eller landsvägskörning. Om tillräcklig tid ska läggas på det ena så blir det på bekostnad av det andra.

Här ska jag ge ett exempel på vad jag menar. Låt säga att inspektören planerar att köra en slinga från kontoret på Östunagatan ut till Danmarks kyrka. Enligt Google Maps så tar det 10 minuter att köra dit med bil. Detta är uträknat på att fordonet kan köra under perfekta förhållanden, vilket en faktisk trafikmiljö aldrig tillåter. Färden fram och tillbaka mellan kontoret och Danmarks kyrka tar alltså 20 minuter. Sedan så ska det läggas till (minst) två manövreringsmoment, t.ex. backning eller parkering. Detta tar allt mellan 4 – 7 minuter. Då är vi uppe i ca 27 minuter. Nu ska inspektören klämma in stadskörning också. Slingan ut till Danmarks kyrka ger inte någon bra grund för att bedöma om aspiranten har tillräckliga kunskaper om t.ex. högerregeln då sträckan mest handlar om huvudled.

Ett annat och liknande ruttexempel där högerregelskorsningar är inkluderade är Östunagatan (kontoret) via Törnlundsgatan och ut till Bregstavägen. Enligt Google Maps tar denna rutt 16 minuter. Enkel resa! Då är inte manövreringsmomenten inräknade! Körprovet är beräknat att ta högst 45 minuter i anspråk. Av dessa går ca 10 minuter åt till presentation, identitetskontroll, säkerhetskontroll, tid att ställa in körställning och backspeglar, inledande samtal och avslutning av körprovet. Jag skulle kunna ge fler exempel på hur illa det är med provvägar i Uppsala, men det skulle bli ett alltför långt inlägg. Kika runt lite själva på Google Maps och se vad du kommer fram till.

Efter att ha läst detta så får ni själva avgöra om inspektörerna i Uppsala ”fuskar” eller inte.

Förarprov i Uppsala fuskar

Chefen svarar på kritiken

Läs om inspektörens vardag

Upphäva villkor automat…

Jag fick ett önskemål från en läsare av Uppkörningsbloggen om att skriva ett inlägg om hur en går tillväga för att upphäva ett villkor för automatväxlad bil. Självklart uppfyller jag denna önskan. Jag kommer att börja inlägget med att kortfattat beskriva två av de körprov för upphävande av villkor automat, där jag satt bredvid och bedömde körningen. De skiljer sig åt då de renderade två skilda resultat.

1. Godkänt

Den här personen kom till Förarprov för att häva sitt villkor för automat och denne gjorde en bra körning på alla vis. Hen visade inte bara att växling och koppling gick bra, utan även de övriga delarna av körningen (planering, avsökning, samspel mm) flöt på fint, så körningen blev godkänd.

2. Underkänt

Denna förare kunde växla och använda pedalerna på ett bra sätt, men när denne skulle planera sin körning så gick åt skogen. Troligen blev det, så att säga, ett moment för mycket vilket innebar att framförhållningen gick fel. Körningen underkändes därför.

Viktigt att tänka på

Att häva villkor automat, är inte bara ett test på att du kan hantera pedaler och växelspak, utan du ska också – samtidigt som du gör detta – klara att hantera övriga delar av körningen. Klarar du inte det så blir din körning underkänd – oavsett hur bra du manövrerar fordonet.

Läs mer om villkoren för upphävande av villkor automat på Trafikverket och på Transportstyrelsen.

”Om du har villkor automat på grund av medicinska skäl ska du kontakta Transportstyrelsen. I andra fall krävs ett nytt manuellt körprov hos Trafikverket, och du behöver inte söka körkortstillstånd om provet görs på samma körkortsbehörighet som du redan har. Vill du övningsköra privat måste du dock ha en godkänd handledare.  Ett annat alternativ om villkoret inte är satt på grund av medicinska skäl, är att du tar körkort på en högre körkortsbehörighet med manuell växellåda (då krävs dock körkortstillstånd och fullständigt förarprov (kunskapsprov och körprov). Om du t.ex. tar körkort för behörighet C eller D med manuellt växlat fordon så upphör villkoret att gälla för samtliga bilar utan släpfordon. Detsamma gäller om du gör ett godkänt körprov för utökad B-behörighet med manuellt växlat dragfordon.”

Det lönar sig att läsa Uppkörningsbloggen!

Hej!

Det lönar sig att läsa Uppkörningsbloggen! Det kan du vila trygg i. Detta ”vittnesbörd” från en läsare bekräftar mitt påstående. Så läs, läs, läs igen och dela vidare!

”Hej Rune,

Tack för svaret, det fick mig att känna mig trygg i min bedömning.. Idag körde jag upp för första gången och jag blev godkänd, teorin avklarades i torsdags. Enda sedan jag jag upptäckte din blogg för ca en månad sen har jag burit med mig ditt råd att lämna bedömningen till inspektören. Det är ju så självklart, men ändå är det så svårt att släppa det. Hade jag kört med tanken att varje väg, skylt, cyklist och gud vet vad är ett potentiellt ”fel” hade jag till sist ställt till det för mig själv. Självklart var jag lite stressad, inspektören påminde mig snällt om att andas några gånger, men vem blir inte det när man sätts under en lupp. Tack tack och tack!”

Beska droppar

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Det är lite av en bitter sanning att det egentligen inte finns lätt väg till körkort. Det är dock sant att vägen dit är svårare för vissa än för andra. Orättvist kan tyckas men det är trots allt ett faktum. Alla tvingas svälja samma beska droppar i form av ett idogt nötande av teori varvat med praktik. Timme efter timme spenderas i teoriboken/appen eller vilket medel som används. Detsamma gäller för körningen. Det krävs ofta många timmar i bilen för att lära sig behärska den samtidigt som färdigheten att samspela, planera, förutse och bedöma ska läras in. Målet finns ändå där framme. Har du kommit så här långt så ska du inte ge upp nu. Fäst din blick och ditt fokus på lönen (= ditt körkort) så får du ny energi att orka ända fram.

Lycka till!

Ingen praktik utan teori

 

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Har du tänkt på att det inte spelar någon roll hur bra du är på praktik om du inte kan teori? Det körtekniska kanske sitter som en smäck och du bemästrar växlingen till fullo, men kan du inte tillräckligt med teori så fejlar du ändå. Därför måste du nöta körkortsteorin så att åtminstone den mest väsentliga kunskapen finns där. Självklart gör du inte detta bara för att klara körkortet. Teorikunskapen gör dig även till en skickligare förare.

Körkortonline är en mycket bra sida där du kan läsa teori i din egen takt. Du kan få testa dina kunskaper med ett gratistest och sedan kan du klicka dig vidare för att köpa det teoripaket som passar dig bäst.

Lycka till med teoriplugget!