Ingen praktik utan teori

 

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Har du tänkt på att det inte spelar någon roll hur bra du är på praktik om du inte kan teori? Det körtekniska kanske sitter som en smäck och du bemästrar växlingen till fullo, men kan du inte tillräckligt med teori så fejlar du ändå. Därför måste du nöta körkortsteorin så att åtminstone den mest väsentliga kunskapen finns där. Självklart gör du inte detta bara för att klara körkortet. Teorikunskapen gör dig även till en skickligare förare.

Körkortonline är en mycket bra sida där du kan läsa teori i din egen takt. Du kan få testa dina kunskaper med ett gratistest och sedan kan du klicka dig vidare för att köpa det teoripaket som passar dig bäst.

Lycka till med teoriplugget!

(Flickor med) ADHD

TRIVIUM-A-e1445448346953

Som vuxen blev Maria Andersson diagnostiserad med ADHD. Denna diagnos gav henne en förklaring på de svårigheter hon upplevde under sina uppväxtår. Främst handlade det om känslan av att inte passa in, att vara ”annorlunda”. Idag arbetar Maria med att föreläsa så att förståelsen för denna problematik ökar och att många fallgropar därmed kan undvikas. Läs Marias egen berättelse här.

Jag hade svårt att klara skolan och mina svårigheter har följt mig genom alla skolår. Jag passade inte in i normen för hur flickor ”ska vara och bete sig”. Att jag var annorlunda upptäckte jag tidigt, den känslan har följt mig under hela min uppväxt.”

I rubriken till detta inlägg står (Flickor med) inom parantes. Så har jag valt att göra därför att Maria lägger sitt fokus på flickor med ADHD-problematik, då flickors problematik kan ta sig andra uttryck och ofta kan hamna lite i skymundan. I övrigt tänker jag att det Maria skriver är relevant för alla, oavsett vilket kön personen har.

Första gången jag träffade Maria var på en utbildning hos Trafikverket. Jag gick en kurs i att hålla i muntliga teoriprov och då var Maria inbjuden att berätta om sitt liv och sin resa, vilken även innehöll ett körkort för behörighet B. Sedan dess har jag med intresse följt henne på bl.a. Facebook. Nu tyckte jag det var tid att skriva ett blogginlägg om vem hon är och vad hon gör.

Du som har en liknande problematik (en neuropsykiatrisk diagnos) som Maria, kanske undrar hur du ska klara livet i allmänhet och (just nu) körkortet i synnerhet. Då kan du få en boost av att läsa om Maria och hennes erfarenheter.

Under min tid som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov träffade jag på en del personer som påtalade att de hade ADHD och en del där jag kunde ana att någon form av ”problematik” fanns med i bilden. Det viktiga vid dessa tillfällen var att jag som inspektör hade förmåga att anpassa mitt agerande (inte min bedömning!) så att det fungerade väl för aspiranten i fråga. Om du som läser detta har en ADHD-diagnos så kan du vara lugn med att du kommer att få ett professionellt bemötande av inspektören när du ska köra upp. Om du känner dig bekväm med det, kan du berätta om din problematik för inspektören så att hen kan vara lite förberedd, men som sagt bedömningen av din körning eller ditt teoriprov, blir inte annorlunda därför att du har en diagnos.

Som en liten passning till Trafikverket Förarprovs utbildare, så skulle jag vilja önska att detta område (ADHD-problematik och liknande) fick en eller ett par egna dagar på trafikinspektörsutbildningen. När jag gick utbildningen hösten 2008 till sommaren 2009 minns jag inte om det fanns, men det kan ju ha kommit till senare. En ganska stor del av kursen handlade om ”Människan i körprovet” där fokus låg på hur inspektören kan bemöta olika aspiranter. Du som vill kan gärna läsa ett annat inlägg jag skrev för en tid sedan som bl.a. handlar om inspektörens ganska pressade schema vilket kan ställa till det för både den med en neuropsykiatrisk diagnos och för den som inte har det.

På frågan om Marias uppfattning om hur Trafikverkets inspektörer bemöter personer med en neuropsykiatrisk diagnos svarar hon:

Vet du jag tycker att Trafikverket gör ett väldigt bra jobb att skapa förutsättningar för just personer med olika npf svårigheter .. helt klart bättre än skolan.

http://www.triviumkonsult.se/

U-sväng II

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Hej!

Jag ser att mitt inlägg om U-sväng är ett av de mest lästa detta år och att det finns en del frågor som jag inte ställt och besvarat. Dessa tänkte jag svara på nu. Har du andra frågor om U-sväng som inte besvaras av dessa två inlägg så kan du ställa dem i kommentarsfältet.

1. Får jag göra en U-sväng i en korsning?

Svar: Absolut! Om inget vägmärke finns som förbjuder U-sväng så är det tillåtet.

2. Får jag göra en U-sväng i en signalreglerad korsning (med trafikljus)?

Svar: Absolut! Se vidare under fråga 1.

Ett tillägg till svaren ovan:

U-sväng är tillåten så länge den inte är förbjuden (genom vägmärke) och så länge det inte sker så att andra trafikanters säkerhet äventyras. Detsamma gäller ju för allt som du har för dig i trafiken.

3. Får jag göra U-sväng på en järnvägsövergång?

Svar: Jag vet ingen plats där detta förbjuds genom vägmärket ovan, men det finns då andra regler som gör att detta inte är okej.

Så här säger trafikförordningen om Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

”En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.”

Den sista meningen är det som ger den ledtråd vi söker. Att göra en U-sväng på en järnvägsövergång är inte att passera ”utan dröjsmål”. Därför vill jag hävda att en sådan vändning är både olämplig och olaglig.

Har du fler funderingar kring U-svängen, så ställ dem i kommentarsfältet så svarar jag när jag kan – direkt eller via ett nytt inlägg.

Om du missade länken till mitt första inlägg om U-sväng ovan så hittar du det här.

Från manuell till automat

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Många tänker:

– Jag tar körkort för automatväxlad personbil nu och sedan när jag kört ett tag, så kör jag upp för manuellt växlad personbil.

Detta är inte lika lätt gjort som det är sagt. Det är så många delar som påverkas så snart du hamnar bakom ratten på en bil med både koppling och manuell växelspak. Det är mer än att trycka ned pedalen och dra lite i spaken.

Allt hänger ihop! Koppla och växla sitter ihop med planera och bedöma. Det är detta som brukar förbises när ett byte från automat till manuell planeras. Statistiken från Trafikverket ovan talar sitt tydliga språk.

Glöm inte att du måste tänka helhet!

Svarta trafikskolor

Då och då skrivs och talas det i media om s.k. ”svarta trafikskolor” och vilken trafikfara de medför. Det skrivs då även om den brottsliga sidan av de svarta trafikskolornas verksamhet. De tjänar ganska stora pengar men betalar inga skatter eller sociala avgifter.

Mitt i STOCKHOLM. Foto: MOSTPHOTOS

I den senaste artikeln jag läste i ämnet (från 9 augusti 2017) så basunerades det ut att ”Folk spenderar 80 000 på körlektioner och kommer knappt ut från parkeringen på förarprovet”. Min första tanke var då att det gäller väldigt många andra också – både privatister och trafikskoleutbildade. Om man ser detta utifrån ett rent trafiksäkerhetsperspektiv så anser jag inte dessa svarta trafikskolor vara ett värre problem än exempelvis vissa privata handledare. Rikard Granlund, biträdande chef på Trafikverket Förarprov, har en poäng när han i artikeln (länkad ovan) säger:

Det är en svår fråga. Det kan vara så att de svarta körskolorna får en rutin på att utbilda och därmed blir det bättre än om det inte hade funnits överhuvudtaget. Självklart ser vi helst att man väljer en bra utbildning i stället för att komma till oss flera gånger, men det riskerar inte trafiksäkerheten eftersom alla måste klara förarprovet” när han påtalar att dessa svarta trafikskolor inte nödvändigtvis är ett problem för trafiksäkerheten.

Svarta trafikskolor är ett samhällsproblem utifrån ekonomisk synvinkel. De smiter från skatt och avgifter. De utgör även ett moraliskt problem då det finns risk att vissa kanske tror sig anlita en auktoriserad trafikskola, men får istället en ”lärare” som inte besitter nödvändiga kunskaper. Jag skulle dock tippa att de allra flesta som anlitar de svarta trafikskolorna gör det medvetet då de kommer undan billigare än via en vanlig trafikskola. Den vanliga trafikskolan måste ta ett högre pris för körlektioner då de har större omkostnader än den svarta trafikskolan.

Rikard Granlund inser nog att den svarta trafikskolan och den som utbildar på denna kan vara ett bättre alternativ till en körkortsutbildning än någons pappa, moster, mormor, farbror eller syster. Dessa släktingar kanske aldrig har utbildat någon att köra bil och är ofta dåligt uppdaterade på vad som gäller i dagens trafik. De står dessutom i en känslomässig relation till den de handleder och kan därför ha svårt att vara objektiva i sin bedömning av när eleven är färdig för en uppkörning. Den svarta trafikskolan har inte det problemet. Mister denne en elev så står det flera andra på tur.

Observera att jag inte på något sätt promotar de svarta trafikskolorna. Jag anser att de inte ska få florera fritt. Det är alla gånger bättre att en körkortsaspirant går till en auktoriserad trafikskola istället för till en svart. Men jag drar mig inte heller för att påtala hur många dåliga utbildare det finns bland de auktoriserade trafikskolorna. Många av dessa gör allt de kan för att hitta kryphålen i utbildningsschemat och därmed få ett snabbspår till körprovet. Jag har, fler gånger än jag kan minnas, mött lärare med elever som inte alls hör hemma på en uppkörning. Trafikläraren har, med trafikskolans goda minne, ansett att eleven är klar för att köra själv, men på körprovet avslöjas den ena bristen efter den andra. De praktiserar ofta något som trafikinspektörerna kallar för platsinlärning. Det innebär att de åker ut till en specifik trafikmiljö och talar om att ”så här ska du göra här”. När aspiranten/eleven, på uppkörningen, hamnar i en trafikmiljö som skiljer sig något från den de övat på med sin trafiklärare, då faller alltihop. Det saknas då ett djup i utbildningen. Kunskapen och förståelsen sitter bara på ytan. Dessa avarter till körkortsutbildning utgör enligt mig, ett lika stort problem (om inte större) för eleverna som de svarta trafikskolorna, då de lurar eleverna till att tro de har nödvändiga färdigheter för att klara körkortet.

På sätt och vis så klandrar jag inte dessa trafikskolor/trafiklärare då de är hårt pressade att åstadkomma snabba resultat till en så låg kostnad som möjligt. Om inte så byter eleven till en annan trafikskola. Ingen trafikskola kan klara sig utan sina elever. De måste ha ett jämnt inflöde av nya kunder, som ger garanti för att det fortsätter att komma in pengar till exempelvis löner och kostnader för bilar och lokalhyra. Körkort är business! Det är någons levebröd. Kunderna är de som har makten – på gott och ont! Det ska finnas ett fritt val att välja den trafikskola som passar bäst och som skapar det bästa resultatet. Allt annat vore förkastligt. Däremot kan jag tycka att möjlighet till privata övningskörning borde ses över och eventuellt tas bort. All körkortsutbildning bör ske via professionella pedagoger på auktoriserade trafikskolor. Kvalitetskontrollen på dessa ska sedan stärkas upp med regelbundna uppföljningar och krav från övervakande myndighet. När kvaliteten har säkerställts så kan även den sista instansen tas över av trafikskolorna – nämligen själva förarprovet (teori och uppkörning).

Ny trafikskola i Sala

 

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Det har öppnat en ny trafikskola i Sala!

Sala trafikskola har en mängd bra erbjudande till dig som håller på med körkortet eller till dig som går i körkortstankar.

Sala trafikskola erbjuder både vanlig övningskörning samt intensivutbildning och logi.

Kika in på deras hemsida och läs om deras utbildningar, paket och kontakta dem för att få del av deras erbjudanden.

 

Sala ligger i Västmanland strax norr om Västerås och några mil sydost om Uppsala. Klicka på länken för att få karta till Fabriksgatan 5 i Sala är du hittar Sala Trafikskola.

 

www.salatrafikskola.se

GRATIS ”Prova-på-uppkörning”

Körkontroll.se

– Är du nervös inför uppkörningen?
– Vill du veta om du har chans att klara körprovet?
– Övningskör ni på rätt sätt?
– Har ni tränat in rätt grunder och rutiner?

Statistiskt sett så övningskör 2 av 3 så pass felaktigt att de blir underkända på körprovet hos Trafikverket.
Nu har Ni chans att ändra på det!
Träffa en glad inspektör som hjälper Er rätt i övningskörningens djungel.
Läs mycket mer på www.körkontroll.se.
Varmt välkomna till Körkontroll AB!

Med vänliga hälsningar
Magnus Fors

Körkontroll.se