FÖRBEREDD

Hej!

Här ska jag skriva några ord om hur du bäst klarar uppkörningen.

Många frågar mig om tips och det ger jag gärna, men det bästa tipset är: Kom ordentligt förberedd till ditt körprov (teoriprov med för den delen)!

När du är förberedd så finns egentligen inget behov av frågor om hur, när och varför. Då vet du själv svaren på dessa. Du vet vad du ska göra, när du ska göra det och varför det ska vara så. Behöver du bekräftelse på att du hör rätt eller behöver du fråga för att få veta hur du ska göra, ja då har du med största säkerhet lite kvar innan du är redo. Det innebär inte att du inte kan klara ditt körprov ändå, men då krävs det lite tur och varför ta den risken att ”turen” inte är på din sida vid just detta tillfälle?

Så, mitt bästa tips till sig som just nu övar bilkörning inför ditt körprov är: Kör, kör och kör ända till dess du vet vad du gör!

U-sväng

 

Jag fick ett önskemål om att skriva ett särskilt inlägg via en kommentar på min blogg. Personen som skrev kommentaren önskade att jag skulle skriva lite om att göra en U-sväng.

Så här skrev vederbörande:

–          Hej, kan du kanske skriva ett inlägg om u-sväng i olika sorters korsningar? Både med och utan stoppljus, flerfiliga korsningar osv. Vem som har ‘företräde’, placering osv..

Absolut! tänkte jag. Visst kan jag det. Så här kommer det!

En U-sväng är tillåten att göras i alla de trafiksituationer/korsningar där vägmärket C 26 – Förbud mot U-sväng, inte är uppsatt.

Själva namnet på vändningen är talande för vad det handlar om. Du färdas i en riktning och av vilket skäl du än har, så behöver

du vända. Du byter då riktning i 180 grader och kör tillbaka i samma riktning som du kom. Då har du gjort en U-sväng! Själva

namnet på vändningen kommer sig av att fordonets väg, om det lämnar spår efter sig, bilder ett U. I vissa situationer skulle

vändningen kunna kallas en ”Glödlampsvändning”. Då tänker jag på den klassiska formen av på glödlampa. Du måste av

utrymmesskäl hålla ut lite åt höger innan du svänger vänster och själva fordonsrörelsen får då formen av en glödlampa.

 

En U-sväng i olika former av korsningar går till på samma sätt, oavsett om det är en signalreglerad korsning (trafikljus), en

korsning med stopplikt eller om korsningen har flera körfält. Reglerna kring väjningsplikt upphävs inte heller bara för att någon

ska utföra en U-sväng. På Övningskörning.com hittar du en kort film om manövrering/vändning. Du kan se den här! Som du ser

på filmen får vändningen mera formen av en glödlampa en av ett U. Detta är viktigt att tänka på då det kan ha avgörande

betydelse för om du får tillräckligt med utrymme för att komma runt eller inte. Tänker du ett U så krävs det kanske att du

måste börja backa mitt i en korsning och det kan innebära att din vändning skapar mer problem – för både dig och andra – än

den löser! För att kunna utföra en U-sväng så krävs det ibland att du först håller lite extra åt höger, så att nödvändigt utrymme

frigörs för ditt fordon att komma runt. Viktigt att tänka på vid U-sväng är att:

 

–           Du inte ska bli onödigt hindrande

–          Att de vanliga trafikreglerna inte upphävs bara för att du ska vända

–          Kunna bedöma om tillräckligt utrymme finns på platsen för en sådan manöver

–          Samspelet med de övriga trafikanterna

 

Företräde – det ordet finns inte längre i trafiksammanhang. Därför kommer jag istället att referera till ordet väjningsplikt.

När du gör en U-sväng i t.ex. en korsning med flera körfält så upphävs inte trafikreglerna:

Du har fortfarande väjningsplikt mot mötande trafik (om inte mötande trafik har väjningsplikt, röd ljussignal eller stopp

  • Högerregeln gäller (om inte korsande trafik har väjningsplikt, röd ljussignal eller stopplikt
  • Regeln om att inte bli onödigt hindrande gäller
  • Du får inte korsa heldragen linje eller spärrområde
  • Din manöver får inte skapa fara eller utsätta andra trafikanter för risker
  • Du ska behålla ett gott samspel med andra trafikanter

Nedan lägger jag in två bilder från Google Maps där du kan fundera på hur en lämplig U-sväng skulle kunna gå till.

     

Från teori till praktik

Det finns något som många har problem med. Det har jag sett och hört otaliga gånger under och efter körprov. Jag har även fått det bekräftat via kommentarer och mail. Svårigheten består i att gå från teori till praktik.

Vad menar jag då med det? Jo, det du läser i boken, på nätet, i appen eller på någon annan plats ska sedan få sin praktiska tillämpning. Du ska alltså överföra den teoretiska förståelsen av trafiken till en praktisk handling.

Svårigheten består i att verkligheten (praktiken) sällan liknar teorin.

I verkligheten krävs det att du kan variera ditt sätt att köra efter omständigheterna. Teorin visar en korsning eller en cirkulationsplats där pilar ritats in. Dessa pilar visar hur du ska placera ditt fordon – och det är bra – men dessa pilar finns inte i de korsningar eller cirkulationsplatser du sedan ska köra i.

Vad gör du när verkligheten plötsligt skiljer sig från teorin?

Ditt teoretiska kunnande måste vara grunden för din körning, men det måste vara elastiskt, som en gummisnodd. När det behövs måste det kunna tänjas ut och ge möjlighet att anpassas efter rådande trafiksituation. Sedan ska det gå tillbaka till grunden igen.

Hut uppnås då detta? Genom övning och en förståelse för att det är så här det ska gå till. Släpp det rigida och anamma det flexibla!

Trafikinspektören vill se att du har den teoretiska grunden lagd men vederbörande vill även se att du har förmåga att tänja på denna då situationen kräver det.

Observera att jag inte ger dig frikort att bryta mot alla trafikregler genom detta inlägg. En flexibel körning är m.a.o. inte detsamma som att tänja på hastighetsgränserna eller att ignorera stopplikt.

Recension av teorihjälpmedlet iKörkort.nu

Jag har blivit ombedd att skriva två recensioner om iKörkort.nu och iKörkort app. Detta utifrån min erfarenhet som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov. I nästa inlägg skriver jag om appen (du kan läsa recensionen om iKörkort app här!).

iKörkort.nu och iKörkort app är två produkter speciellt framtagna för dig som ska plugga körkortsteori. Skaparna vill genom dessa två redskap möjliggöra för dig att på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillgodogöra dig den teorikunskap du behöver. För att citera vad de säger om sig själva ”Skippa de tunga och tråkiga körkortsböckerna och de dyra teorilektionerna och plugga på dina villkor istället – när du har lust, var du än är”.

Vid en genomläsning av iKörkort.nu slås jag av hur genomarbetad hemsidan är. Skaparna av iKörkort.nu verkar ha tänkt på allt! Jag letar automatiskt efter brister, men finner inget avgörande att anmärka på. Två saker hittar jag dock: 1) Alla bilmärken har inte reglaget till motorhuven vid förarstolen (under Säkerhetskontroll/motorrummet). Bättre då att hänvisa till bilens instruktionsbok. 2) Hur utförs en kontroll av fotbromsen? Det saknas information om detta under rubriken Säkerhetskontrollen. Det enda som nämns är hur bromsservon testas. Eftersom det är beskrivet hur man gör de andra delarna av säkerhetskontrollen bör även denna viktiga detalj finnas med.

Testa ikorkort.nu gratis!

Hemsidan är uppdelad i olika kategorier och kapitel. Bland dessa finner du allt från grundläggande baskunskaper om fordonet och dess konstruktion, till vägmärken och tips om var du finner en trafikskola. Det finns även en tydlig och pedagogisk förklaring av vägen till körkortet. Denna börjar med synundersökningen och leder dig sedan genom alla de nödvändiga stegen ända fram till dess att du ska hämta ut ditt färdiga körkort.

Du kan testa dina teorikunskaper genom att göra ett gratisprov med 30 stycken teorifrågor. Du får omedelbar återkoppling på vilket som är det rätta svaret samt vilka områden du kan behöva studera mera. Detta gratistest är en bra indikator på om du börjar närma dig de kunskaper som krävs eller om du behöver plugga mera. När du blir betalande medlem så får du dessutom löpande statistik över din utveckling, samt tillgång 1 300 teorifrågor med tillhörande förklaringar.

Som tidigare trafikinspektör bedömer jag att iKörkort.nu är en gediget genomarbetad hemsida med relevant och grundläggande information som har allt du behöver för att både klara teoriprovet samt bli en bra förare. Detta gör att jag med frimodighet kan rekommendera dig att använda iKörkort.nu för att plugga upp dina teorikunskaper. Lycka till!

Recension av teoriappen iKörkort

iKörkort app är en produkt speciellt framtagen för dig som ska plugga körkortsteori. Skaparna vill genom detta redskap möjliggöra för dig att på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillgodogöra dig den teorikunskap du behöver. För att citera vad de säger om sig själva ”Skippa de tunga och tråkiga körkortsböckerna och de dyra teorilektionerna och plugga på dina villkor istället – när du har lust, var du än är”.

iKörkort app följer samma struktur som webbversionen (du kan läsa  en recension om iKörkort.nu här!) men är förstås anpassad för mobil, iPad eller surfplatta. Den innehåller det mesta som står att finna på hemsidan och är väldigt enkel att använda. Det enda jag inte finner på appen är tips om vart du finner en trafikskola, men den delen känns inte så nödvändig i denna form. Fördelen med iKörkort  app är förstås att du har den i din mobil och att den därmed alltid finns tillhands för dig. Här kan du också checka av var du befinner dig på din väg mot att hämta ut ditt alldeles egna körkort. När du är klar med en del markerar du den och nästa gång du öppnar appen ser du direkt vilket ditt nästa steg är.

          

Skaparna av iKörkort har alldeles uppenbart haft kvalitet och användarvänlighet i tankarna när appen togs fram. Appen är genomarbetad och innehållet är ytterst relevant.

Då jag som tidigare trafikinspektör arbetat med den praktiska delen av vägen till körkortet, alltså själva uppkörningen, saknar jag lite praktiska tips, på både app och hemsida. Jag förstår förstås att dessa främst är redskap för inläsning av körkortsteori, men teorin och praktiken ska gå hand i hand. Utan koppling till praktiska situationer kan teorin riskera att bli hängande i luften. Under rubriken Anpassad hastighet så kan vi läsa ”Du måste alltid hålla en för trafiksituationen anpassad hasighet”. Gott så, men vad innebär det egentligen? Min erfarenhet från drygt 5 500 körprov talar om för mig att behovet av teoretisk kunskap kopplad till verkliga situationer är väldigt stort.

Du som tränar för att få ett eget körkort måste se till att få en rätt förståelse för teorins koppling till praktiska situationer från din trafiklärare och/eller din handledare.

Som tidigare trafikinspektör vid Trafikverket Förarprov kan jag trots detta varmt rekommendera dig att skaffa dig iKörkort app! Den kommer att göra ditt teoripluggande mycket enklare. Lycka till!

Appen iKörkort finns att köpa på både App Store samt på Google Play. Du kan även prova på den gratis genom att ladda ned testversionen av iKörkort.

Fortsatt bloggande?

Uppdatering! Nu har jag bestämt mig, bloggen kommer att vara kvar. Ni kan slappna av nu! 😉

Under detta år (bloggens andra) är mitt mål att gå igenom och uppdatera/redigera alla inlägg för att de ska vara så relevanta som möjligt. Om jag finner tiden kan det även bli en liten förändring på bloggens utseende. Dela gärna denna blogg med dina vänner och med andra som du tror kan ha nytta av att läsa den.

Hej kära läsare!Jag har fått många vittnesbörd om att mitt bloggande har hjälpt många att lyckas bra på körprovet, men jag har gjort detta helt utan ersättning. Nu är det dags att betala avgiften för att jag ska få behålla bloggen. Hur är det, är ni beredda att stötta mig ekonomiskt för att fortsätta driva denna blogg? Om intresse finns behåller jag bloggen, om inte kanske jag tvingas stänga den.

Myth Busted

Jag tänker dela ett mail från en läsare. Efter detta mail kommer min förklaring till varför myten är krossad. Vilken myt det rör sig om kanske du kan lista ut när du läser mailet, om inte så kommer min förklaring sedan.

Hej Rune!

Vill först och främst tacka dig för den blogg du bedriver och vill verkligen poängtera att den hjälp mig väldigt mycket med att stilla nerverna. 
Lite bakgrund till min förra uppkörning (som är den enda hittils).
Jag körde upp i Farsta och hade läst på Internet att det är nästintill omöjligt att klara en uppkörning där. Bästa vännen och hans tjej hade blivit kuggade på ”små fel” enligt dem själva.
Jag fick en av dem förarprövarna man hört ska vara av modell strängare. 
Till min förvåning var han väldigt professionell och trevlig. Han gav ett säkert intryck.
Under min uppkörning gick allt perfekt, vilket inspektörer själv sade, Men han kuggade mig på att jag inte kunde parkera ordentligt. Jag fick själv välja plats för att backa in, men misslyckades misserabelt. Under provet fick jag tre försök varav en var fickparkering. 
Han gav mig, av vad jag förstått mer chanser än vad jag egentligen skulle ha fått. Så jag förstår helt och hållet att den körningen inte vart godkänd trots att han sade ”Du kör väldigt trafiksäkert och miljövänligt”.
Men nu till min fråga. 
Jag har ett bokat omprov undrar om jag kommer att testas på allt igen eller om det blir en kortare runda mer fokuserad på backning och parkering eller som dem förra där allt ska testas igen.
Hoppas du får en super trevlig dag.”
Såg du det? Jag syftar inte på detta med den ”modell strängare” inspektören – även om också det är en myt som behöver krossas. Det jag syftar på ligger underförstått i denna formulering: ”Han gav mig, av vad jag förstått mer chanser än vad jag egentligen skulle ha fått”. En inspektör, som är av ”modell strängare” (och ingen av de andra heller) ger inte fler chanser än vad som är vanligt om inspektören endast är ute efter att underkänna.
Det är detta som är myten: Inspektörerna är bara ute efter att underkänna så många som möjligt!
Vad som har hänt här är att personen som skrev detta mail till mig insåg att inspektören gav upprepade chanser att klara uppgiften som hade getts; att parkera bilen. ”Under provet fick jag tre försök varav en var fickparkering”. Inspektören gav aspiranten tre (3) försök att klara sin parkering, vid olika tillfällen dessutom, eftersom det även rörde sig om en fickparkering.
Jag har själv suttit i den sitsen som denne inspektör gjorde. Aspiranten kör bra och man vill godkänna körningen. MEN – aspiranten kan inte parkera! Vad gör jag? Hen får en chans till. Då kanske det går? Nej, inte nu heller. Okej en chans till då! Någon gång måste man dock dra ett streck och bestämma sig för att vederbörande fått alla chanser jag kunde ge och underkänna trots att det på sätt och vis tar emot.
Gå inte på alla myter som inspektörerna som florerar där ute. De stämmer inte.

Om du undrar vad svaret på läsarens fråga är så kommer det här:

Till din fråga: Det blir en helt ny körning, som om du aldrig gjort det förut. Sådana är de riktlinjer Trafikverkets inspektörer har att förhålla sig till. Den inspektör du får köra med vid nästa körprov kan se att du inte klarade parkering (manövrering?) och följer så klart upp detta.