Svar på frågor via email

Detta mail kom till mig med flera frågor i (jag svarar både här och på mailen):

Hej skulle vilja veta lite om backning runt hörn ,när ska man svänga runt ,behöver man spika den helt menar perfekt , jag kan teorin och så men hur ska man göra vid övergångställen obevakade ,ska man stanna till även om man inte ser några ? Saktar ner vid korsningar gör man ju och har koll runt i kring döda vinkeln och så.
Backa in på parkering s ruta tips , kan man ta hjälp av linjerna i rutan framför så man kommer in rakt?

  • Backning runt hörn: Nej man behöver inte ”spika den helt/perfekt”. Om du märker att du kommer snett t.ex. för nära trottoarkanten/diket eller för långt ut i gatan så börja om från början igen. Att upptäcka när det blir fel och fixa till det är ett plus i kanten. Inspektören vill inte att du rätar upp bilen och fortsätter din backning, så ska du ta om, kör tillbaka till där du startade. Vad tittar inspektören på vid backning? Att du har god förmåga att manövrera bilen, har god uppsikt och kan samspela med andra trafikanter. Bäst att tillägga: Du behöver inte precisionsbacka längs gatukanten, d.v.s. exakt en decimeter ifrån. Det räcker om du håller dig någorlunda intill och på din sida av gatan/vägen.
  • Obevakade övergångsställen: Jag är lite osäker på vad du menar med ”ska man stanna till även om man inte ser några” men tänker att du syftar på gående. Nej, du behöver inte stanna till om du inte ser några gående. Är sikten skymd eller om det rör sig gående i närheten som du är osäker på vad de ska göra, kan du behöva sakta in, men annars räcker det gott att du visar beredskap.
  • Korsningar: Samma sak här som ovan. Sakta in och stanna om sikten/situationen i korsningen kräver det, annars kan du fortsätta som före korsningen. Visa goda avsökningsrutiner, visa att du är medveten om korsningen och att du kan anpassa din körning efter omständigheterna.
  • Backa in på parkerings ruta:  Ja, visst kan du ta hjälp av linjerna i rutan framför – om det finns några. Alla knep som hjälper till att komma rätt är tillåtna. Annars gäller samma här som för backning runt hörn: det är okej att börja om ifall du kommer fel första gången. Vid inbackning på p-ruta (eller på annan p-plats) är det även okej att justera. Du behöver inte börja om från början igen.

Slappna av när du kör upp och tänk på att inspektören inte kräver att allt ska vara perfekt. Inspektören vet att du är spänd och att det kan vara svårt att lyckas till 100 % när någon sitter bredvid och tittar på.

Har du som läser detta fler frågor om körprovet, uppkörningen eller kanske inspektören så skriv dem  kommentarsfältet eller maila på forarprovaren@gmail.com.

Vända i korsning

När inspektören ber dig att vända bilen i en korsning kommer det att gå till på något av dessa sätt:

Inspektören

–  När du kommer fram till korsningen ska du vända bilen där!

Om inspektören uttrycker sig på det sättet är du fri att vända bilen på valfritt sätt, så länge som det sker på ett trafiksäkert sätt, i enlighet trafikreglerna och i gott samspel med övrig trafik (om där finns någon?).

Inspektören

– När du kommer till korsningen ska du vända genom att backa in på gatan till höger!

Då vill inte inspektören att vändningen ska ske genom t.ex. en U-sväng. Då hade du blivit ombedd att göra en sådan.

Vad är då viktigt att tänka på vid vändning i en korsning?

Som alltid vid vändning ska d kunna visa att du kan:

  •  manövrera bilen, d.v.s. ha kontroll över den vid exempelvis backning, så att du inte okontrollerat kommer över på fel sida av gatan/vägen eller upp på trottoaren.
  • du har god uppsikt, d.v.s. att du använder backspeglarna och att du vrider på huvudet för att försäkra dig om att det är fritt fram.
  • att du kan utnyttja utrymmet i en korsning för vändning på ett bra sätt och
  • att du fungerar i samspelet med andra trafikanter.

Om en korsning inte är lämplig att vända i kommer inte inspektören be dig att göra det. Inspektörerna luras inte. Ber de dig vända i en specifik korsning, så får du vända och om situationen ändras säger inspektören till.