Från manuell till automat

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Många tänker:

– Jag tar körkort för automatväxlad personbil nu och sedan när jag kört ett tag, så kör jag upp för manuellt växlad personbil.

Detta är inte lika lätt gjort som det är sagt. Det är så många delar som påverkas så snart du hamnar bakom ratten på en bil med både koppling och manuell växelspak. Det är mer än att trycka ned pedalen och dra lite i spaken.

Allt hänger ihop! Koppla och växla sitter ihop med planera och bedöma. Det är detta som brukar förbises när ett byte från automat till manuell planeras. Statistiken från Trafikverket ovan talar sitt tydliga språk.

Glöm inte att du måste tänka helhet!

Det finns mycket osäkerhet om i fall man ska köra om eller inte  på ett körprov. Vissa säger nej andra säger jo. Vad vill då inspektören? Jo, inspektören ser gärna att du kör om. Det är en trafiksituation som du måste bemästra. När du har ditt körkort kan du inte klara dig ute i trafiken utan den kompetensen. Tyvärr ser man dagligen dem som inte vet hur en omkörning ska gå till ute i trafiken. De blir antingen stora hinder (s.k. bromsklossar) eller riskmoment. Det vill vi inte ha på våra vägar!

Varför ska du inte lära dig att köra om? Varför söka en genväg eller försöka klara dig undan? Att kunna köra om annan trafik är för ditt och andras bästa. Kan du inte köra om ett annat fordon blir du TRAFIKFARLIG. Det vill du väl inte?

Omkörning kräver god planering, avsökning, hastighetsanpassning, samspel och god förmåga att manövrera (särskilt på vägar med mötande trafik). Kort sagt, vad som vanligen krävs av en bilförare ☺

En trafikinspektör kan uppmana till omkörning om situationen så tillåter och kan underkänna din körning om du inte klarar av det. Men en inspektör begär inte att du ska köra om ifall det finns risk inblandad. Varför stanna bakom ett annat fordon när tillfälle finns att köra om? Om alla betedde sig så skulle vägarna vara fyllda av långa köer och periodvis skulle all trafik stanna upp. Förmodligen bottnar frågan om omkörning eller inte i osäkerhet om hur trafikinspektören vill ha det. Nu vet du hur det ligger till.

Här nere har jag klistrat in vad trafikförordningen säger om möte med annat fordon och om omkörning. Det är denna alla inspektörer bedömer efter.

Möte och omkörning
Trafikförordningen 3 Kap 30-33
SFS 1998:1276

30 § Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger. Förarna skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen.
   Om det finns något hinder för möte skall den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera.

31 § Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket. Omkörning skall dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng.
   Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än cykel och moped till höger.

32 § En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.
   Omkörning får inte ske om föraren av bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
   Omkörning får inte ske till vänster om föraren av framförvarande fordon givit tecken som visar att han eller hon har för avsikt att köra om ett annat fordon eller av andra skäl föra sitt fordon åt vänster.

33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

Smal och krokig landsväg

På körprov, när vi svängde in på en smal och krokig väg som såg ut enligt bilden, sänktes vår hastighet plötsligt till mellan 35-45 km/h, trots att det var hastighetsbegränsat till 70 km/h. När jag frågade om de visste vilken hastighet det var på vägen fick jag ofta rätt svar. Nu ska jag vara tydlig med att frågan jag ställde inte var en provfråga som de behövde svara rätt på för att klara körprovet, utan en kontrollfråga för att jag skulle veta om de var medvetna om situationen. Då brukade jag följa upp med frågan: Varför kör du då 40 km/h? Svaren varierade mellan: För att det är så smalt! Här kan man ju inte köra 70! Det är bäst att ta det lugnt och köra säkert!

Vad vill då förarprövaren se? Förarprövaren vill se att du klarar att hålla en hastighet som är anpssad efter situationen. 40 km/h är inte det, inte som situationen ser ut enligt bilden ovan. Här är det inget problem att hålla omkring 70 km/h. Om sedan läget förändras så ska du kunna anpassa din hastighet efter det. Om du kör i 40 km/h i detta läge,kan inte inspektören tro annat än att du inte är redo för ett körkort och du kan riskera ett underkänt körprov.