Motorbromsa/Miljökörning

Vad innebär det att motorbromsa? Vad vill inspektören se under körprovet?

Att motorbromsa är inte detsamma som att bara växla ned och släppa upp kopplingen. Många tror det. Det tror det därför att de blivit lärda så. Kanske av en handledare eller av en vän. När de sedan kommer till körprovet så åstadkommer de inget annat än en obekväm körstil. Varje gång de ska ”motorbromsa” så växlar de ner och släpper upp kopplingen, med resultatet att hela bilen hoppar till och som passagerare åker man framåt och bakåt. Efter några hundra sådana resor blir man ganska trött.

När du ska motorbromsa släpper du helt enkelt bara gasen och låter bilen rulla framåt. Du ska inte bromsa (med pedalen) eller ha kopplingen nedtryckt. När du sedan har nått önskad hastighet växlar du (om nödvändigt) ned till rätt växel och fortsätter köra. Självklart ska du dock fotbromsa om situationen kräver det! Motorbromsning kan gärna användas vid hastighetssänkning, t.ex. från 90 km/h till 70 km/h. Resultatet blir en behaglig körning och en lägre bränsleförbrukning. Att motorbromsa ned hastigheten på det sättet visar på en god planering inför nya hastigheter. Du kan även motorbromsa in mot korsningar och cirkulationsplatser, men se då till att du inte samtidigt blir till ett onödigt hinder för trafiken bakom dig. Du måste hitta balansen mellan en miljövänlig körning och samspelet med andra. Det ena ska inte ske på bekostnad av det andra! Jag ska förklara med ett exempel från en uppkörning. Aspiranten, jag (inspektören) och trafikläraren var ute på ett körprov i Uppsala. Vi närmade oss en trafiksignal (ett rödljus), aspiranten släppte gasen och rullade fram mot korsningen medan han inväntade grönt ljus. Om det varit tomt på trafik bakom oss hade det varit fine, men nu var det många andra runt om och det enda han åstadkom var att stoppa upp hela trafiken. Jag frågade honom hur han tänkte och sedan berättade jag vad resultatet blev. Jag hoppas att han förstod och tog till sig, för hans körning i övrigt var så bra att jag kunde släppa detta och godkänna den.

Hur bedömer då inspektören din miljökörning? Kan din körning bli underkänd om du inte behärskar den? Ja, men bara om du genomgående slösar bränsle eller om din miljökörning inte sker situationsanpassat, d.v.s. att det inte lämpar sig i det givna läget. Du måste ha i minnet att säkerheten alltid kommer före miljön när inspektören bedömer din körning.

Ut och öva på miljökörning så som jag beskriver det ovan. Lär dig när du ska göra det och när det inte passar sig. Tänk planering och samspel i kombination med miljökörning så att du hittar balansen dem emellan. Inspektören kräver inte en perfekt miljökörning, utan vill bara se att du förstått principen och inte är helt ute och cyklar.

Det finns mycket osäkerhet om i fall man ska köra om eller inte  på ett körprov. Vissa säger nej andra säger jo. Vad vill då inspektören? Jo, inspektören ser gärna att du kör om. Det är en trafiksituation som du måste bemästra. När du har ditt körkort kan du inte klara dig ute i trafiken utan den kompetensen. Tyvärr ser man dagligen dem som inte vet hur en omkörning ska gå till ute i trafiken. De blir antingen stora hinder (s.k. bromsklossar) eller riskmoment. Det vill vi inte ha på våra vägar!

Varför ska du inte lära dig att köra om? Varför söka en genväg eller försöka klara dig undan? Att kunna köra om annan trafik är för ditt och andras bästa. Kan du inte köra om ett annat fordon blir du TRAFIKFARLIG. Det vill du väl inte?

Omkörning kräver god planering, avsökning, hastighetsanpassning, samspel och god förmåga att manövrera (särskilt på vägar med mötande trafik). Kort sagt, vad som vanligen krävs av en bilförare ☺

En trafikinspektör kan uppmana till omkörning om situationen så tillåter och kan underkänna din körning om du inte klarar av det. Men en inspektör begär inte att du ska köra om ifall det finns risk inblandad. Varför stanna bakom ett annat fordon när tillfälle finns att köra om? Om alla betedde sig så skulle vägarna vara fyllda av långa köer och periodvis skulle all trafik stanna upp. Förmodligen bottnar frågan om omkörning eller inte i osäkerhet om hur trafikinspektören vill ha det. Nu vet du hur det ligger till.

Här nere har jag klistrat in vad trafikförordningen säger om möte med annat fordon och om omkörning. Det är denna alla inspektörer bedömer efter.

Möte och omkörning
Trafikförordningen 3 Kap 30-33
SFS 1998:1276

30 § Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger. Förarna skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen.
   Om det finns något hinder för möte skall den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera.

31 § Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket. Omkörning skall dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng.
   Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än cykel och moped till höger.

32 § En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.
   Omkörning får inte ske om föraren av bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
   Omkörning får inte ske till vänster om föraren av framförvarande fordon givit tecken som visar att han eller hon har för avsikt att köra om ett annat fordon eller av andra skäl föra sitt fordon åt vänster.

33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.