Grunden till allt!

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikförordningen 2 Kap 1 paragrafen 1 st

Fortsätt läsa

Betygsätt detta: