Bedömning (ur Handledning Körprov Grund)

Handledning

För att körprovet ska godkännas ska du kunna bedöma att kunden kör trafiksäkert och med en god framförhållning. Kunden tillämpar gällande trafikregler, hon/han kör hastighetsanpassat och tydligt, med hänsyn till väg- och väderleksförhållanden, annan trafik och andra trafikanter, speciellt de oskyddade. Du ska också se att kunden uppvisar en rutinmässig färdighet i manövreringen som krävs för att föra fordonet på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Dessutom ska du bedöma hur kunden uppfattar och hanterar risker som uppstår under körningen och förutser och förekommer andras agerande, defensiv körning. Du ska göra en helhetsbedömning utifrån kursplanens mål och kompetensområden. Det innebär att du ska kunna göra en bedömning utan att enstaka brister som är av liten betydelse för trafiksäkerheten påverkar resultatet.

ur Trafikverkets Handledning Körprov Grund

Stopplikt eller trafikljus?

Eget foto

image

I vissa korsningar finns både ett vägmärke för STOP (stopplikt) och ett trafikljus. Vad gäller då? Ett självklart svar för vissa medan det vållar bekymmer för andra. Får du köra, utan att först ha stannat, när det är grönt ljus?
Svar: Ja, det får du! Om du på körprov, trots allt råkar stanna för STOP fast det är grönt ljus, kan körningen bli godkänd ändå? Ja, det kan den. Det vägs in i resten av din körning och hur det blev för andra trafikanter i den situationen. Uppstod inte fler tveksamma situationer under körningen kan inspektören släppa det med bara ett påpekande.

Vad tycker du är svårt i trafiken? Skriv din fråga i kommentarsfältet, maila på forarprovaren@gmail.com eller sök upp mig på Facebook: Uppkörningsbloggen och kontakta mig där.