Färre klarar körkortsproven

Ur UNT.se (Upsala Nya Tidning) 2010-10-15

Allt färre klarar att på första försöket ta körkort för personbil. Andelen godkända kunskapsprov var 49,7 procent i fjol, vilket kan jämföras med 55,6 procent år 2010. För körprovet är trenden densamma.(TT)”

”Allt färre klarar att på första försöket ta körkort för personbil. Andelen godkända kunskapsprov var 49,7 procent i fjol, vilket kan jämföras med 55,6 procent år 2010. För körprovet är trenden densamma. I fjol var det 52,2 procent som klarade, jämfört med 54,6 procent 2010, enligt ett pressmeddelande från Trafikverket och VTI. Forskare vid VTI ska nu titta på vad som kan göras för att vända trenden och en rapport väntas vara klar till nästa sommar.”

http://unt.se/omvarld/farre-klarar-korkortsproven-3912188.aspx

Detta kunde man läsa i Uppsalas största dagstidning torsdagen 15 oktober 2015. Då och då plockas ämnet fram, därför att man det det är något som berör och engagerar. Jag har funderat över denna fråga de senaste dagarna och tänkte reflektera lite kring ämnet här och nu. I Uppsala, där jag arbetade som inspektör under ca fem år, har trenden varit det motsatta – åtminstone när det gäller körprov. Innan Förarprov flyttade sin verksamhet från Gimogatan till Östunagatan i Uppsala såg siffrorna för godkända respektive underkända körprov ganska annorlunda ut än vad de gör idag. Vi kom från ett provområde med omedelbar närhet till tätortskörning (gatukorsningar, signalreglerade mm), landsvägar med både höger och vänstersvängar, smal och krokig väg och motorvägsliknande trafikmiljö (väg 55 Bärbyleden och dessutom fanns E4 inom räckhåll), till en miljö av ganska annorlunda karaktär. Många av oss trodde att ännu färre skulle klara av att köra upp i det nya provområdet och att siffrorna skulle bli ännu sämre. Men det blev det rakt motsatta. Efter en tid framstod det klart att flera klarade sitt körprov efter flytten än före.

Hade vi inspektörer ändrat vår bedömning? Svaret på den frågan är både ja och nej. På Trafikverket Förarprov arbetas det kontinuerligt med frågor om hur bedömningen går till och vad som är acceptabelt att släppa igenom.  Det arbetas även med bemötande och kundvänlighet. Detta arbete har resulterat i ett annat klimat mellan förarprövaren och aspiranten, som i sin tur har lett till att flera klarar körprovet idag än för t.ex. fem sex år sedan. De flesta rykten om inspektörernas vrånghet är sådana som överlevt ett nära nog fullbordat generationsskifte. Jag har hört historier om attityder som får nackhåren att resa sig på mig. Tidigare var det även så att det räckte med ett misstag så var du rökt. Nu får du ofta chansen att reparera ditt misstag och visa att det var en engångsföreteelse. Detta beror självklart på misstagets art. Är det ett misstag av allvarlig karaktär (det blir eller riskerar att blir farligt) så blir din körning underkänd även om resten går bra. Numera arbetar Trafikverkets förarprövare med helhetsbedömningar. Mer om det i ett annat inlägg.

Vad var det då som gav ett högre antal godkända efter flytten än innan? Jo, på den nya platsen finns inte samma typ av tätortstrafik tillgänglig. Området med gatukorsningar skiljer sig från där Förarprov låg innan flytten. Det innebär att det inte finns samma chans till uppföljning av ett beteende nu som det gjorde då. Då blir det svårare att få ett bra bedömningsunderlag. Landsvägskörningen är i det närmaste obefintlig i det nya provområdet. Det finns endast en landsvägssväng (och den är inte mycket att ha) att tillgå och det på väg med hastigheten 70 km/h. Tidigare fanns ett flertal med hastigheter mellan 70 och 90 km/h att välja på. Just landsvägssvängar är något som många har svårt med – främst vänster! Motorvägen är E4 och dit är det långt från Östunagatan. Det innebär att det inte finns så bra möjligheter till uppföljning där heller.

Under en period för ca sex år sedan låg snittet för antal godkända på Uppsalakontoret omkring 35%, nu ligger det närmare 40%. Viss betydelse för denna svängning har det sätt som inspektörerna arbetar haft, men även provområdet är en avgörande faktor. Uppsala var känt för sina svåra körprov  och folk utifrån fasade för att köra upp där. Nu är det tvärtom. Folk åker gärna till Uppsala för att köra upp då de hör att det är ett bra ställe med mycket trevliga inspektörer.

Så, vad vill jag då ha sagt med ovanstående? Jo, att en stor faktor för bedömningen av ett körprov grundas i vilket område man kör upp. Även om bedömningen av en körning är densamma oavsett var någon kör upp, så är underlaget för bedömningen olika beroende på de yttre omständigheterna. Detta är något som ofta förbises och som det talas tyst om på Trafikverket. Det här kan man läsa på Trafikverkets hemsida med frågor och svar:

3. Är det lättare att köra upp på en mindre ort?

Körprovet bygger på en gemensam kursplan vilket innebär att kraven är samma
oavsett på vilken ort du genomför körprovet. ”.

http://www.trafikverket.se/korkort/kontakt/fragor-och-svar-om-prov/korprov/

Värt att tänka på är att siffrorna i UNTS´s artikel ovan baseras på ett riksgenomsnitt och kan alltså variera kraftigt beroende på var i landet (och i staden!) Förarprovskontoret är placerat. Trafikverket borde mad andra ord fundera mera över vart kontoren placeras och vilka konsekvenser det kan få för den som ska köra upp.

 

 

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s