Parkering

Foto: Rådmansgatan,  Sala

Hur går det till när inspektören vill se dig parkera på ett körprov? Det finns några olika alternativ.

 1. Inspektören pekar ut en specifik plats och talar om hur du ska parkera; om du ska backa eller köra in i rutan
 2. Ni kör in på ett parkeringsområde och inspektören lotsar dig till en del av densamma. Där får du välja någon av de lediga platserna och själv bestämma hur parkeringen ska gå till
 3. Inspektören leder dig till en parkeringsområde och du får fritt välja plats, så länge som du parkerar i rutan mellan två bilar (alternativt intill en ensam bil)
 4. Inspektören kan be dig att fickparkera utmed gatan.

Vad vill då inspektören se när du parkerar/vad bedömer inspektören? Främst är parkering ett av fem manövreringsmoment som kan ingå i en uppkörning, men det går inte att plocka parkeringen ur trafiken så att säga, så inspektören vill förstås se hur du förhåller dig till andra trafikanter.

 1. Manövrering – att hantera bilen, ha kontroll över vart den är på väg och veta hur du får bilen från position A, utanför p-rutan till position B, inne i p-rutan
 2. Avsökning – har du uppsikt omkring bilen? Är du för nära andra parkerade bilar eller föremål? Uppmärksammar du andra trafikanter och hur hanterar du dem?
 3. Regler – var får du parkera (viktigt om du fritt får välja p-plats)? Vem ska väja, den som ska parkera eller den som passerar ditt fordon?  Ska du ge tecken eller inte vid parkering?
 4. Placering – står bilen rätt i rutan? Kan andra komma åt sina bilar, förarplats och/eller passagerarplats?

Inspektören kommer att be dig tala om när du är klar med din parkering och denne bedömer hur fordonet är placerat, hur du samspelat med andra under parkeringen, hur du tillämpat trafikreglerna och hur du lyckades med själva manövreringsmomentet.

Det får inte bli farligt, uppstå risk att krocka med annan parkerad bil eller medtrafikant eller att du måste få hjälp med att få bilen på plats. Parkeringen måste inte lyckas på första försöket! Det är helt okej att justera eller att börja om, men bland annat p.g.a. tidsbrist, kan du inte få hur många försök som helst på dig och inspektören kan komma att avbryta parkeringen. Om inspektören avbryter eller på annat sätt ingriper blir din parkering inte godkänd och det leder då till ett underkänt resultat på körprovet. Här vill jag tillägga att det finns tillfällen då inspektören ger en andra möjlighet att utföra en parkering. Det ena kan vara då din körning i övrigt är av så pass god kvalitet att en andra och luckas parkering kan innebära ett godkänt resultat. Självklart måste då en för körprovet räcka till för ett nytt försök.

Nytt år nya mål

Nu har vi gått några dagar in på 2018. Alla planer som gjorts upp för detta år ska förverkligas. Nytt jobb, nya resor och upplevelser – och så körkortet. Nytt jobb eller upplevelser kan jag inte hjälpa till med, men genom den här bloggen kan jag stötta till så att du fixar det där körkortet som du så väl behöver.

Uppkörningsbloggen startades i början på 2016 och går nu in på sitt tredje år. Det är glädjande att fler och fler hittar hit. Det betyder att bloggen gör god nytta. Jag har fått många bekräftelser på detta under dessa två år. Vill du ha trafikinspektörens perspektiv på hur du klarar körprovet så ska du plöja igenom alla inläggen på den blogg. Det finns ingen annan som skriver utifrån detta perspektiv.

Läs på, ställ frågor och träna! Lycka till!

/ Rune

FÖRBEREDD

Hej!

Här ska jag skriva några ord om hur du bäst klarar uppkörningen.

Många frågar mig om tips och det ger jag gärna, men det bästa tipset är: Kom ordentligt förberedd till ditt körprov (teoriprov med för den delen)!

När du är förberedd så finns egentligen inget behov av frågor om hur, när och varför. Då vet du själv svaren på dessa. Du vet vad du ska göra, när du ska göra det och varför det ska vara så. Behöver du bekräftelse på att du hör rätt eller behöver du fråga för att få veta hur du ska göra, ja då har du med största säkerhet lite kvar innan du är redo. Det innebär inte att du inte kan klara ditt körprov ändå, men då krävs det lite tur och varför ta den risken att ”turen” inte är på din sida vid just detta tillfälle?

Så, mitt bästa tips till sig som just nu övar bilkörning inför ditt körprov är: Kör, kör och kör ända till dess du vet vad du gör!

U-sväng

 

Jag fick ett önskemål om att skriva ett särskilt inlägg via en kommentar på min blogg. Personen som skrev kommentaren önskade att jag skulle skriva lite om att göra en U-sväng.

Så här skrev vederbörande:

–          Hej, kan du kanske skriva ett inlägg om u-sväng i olika sorters korsningar? Både med och utan stoppljus, flerfiliga korsningar osv. Vem som har ‘företräde’, placering osv..

Absolut! tänkte jag. Visst kan jag det. Så här kommer det!

En U-sväng är tillåten att göras i alla de trafiksituationer/korsningar där vägmärket C 26 – Förbud mot U-sväng, inte är uppsatt.

Själva namnet på vändningen är talande för vad det handlar om. Du färdas i en riktning och av vilket skäl du än har, så behöver

du vända. Du byter då riktning i 180 grader och kör tillbaka i samma riktning som du kom. Då har du gjort en U-sväng! Själva

namnet på vändningen kommer sig av att fordonets väg, om det lämnar spår efter sig, bilder ett U. I vissa situationer skulle

vändningen kunna kallas en ”Glödlampsvändning”. Då tänker jag på den klassiska formen av på glödlampa. Du måste av

utrymmesskäl hålla ut lite åt höger innan du svänger vänster och själva fordonsrörelsen får då formen av en glödlampa.

 

En U-sväng i olika former av korsningar går till på samma sätt, oavsett om det är en signalreglerad korsning (trafikljus), en

korsning med stopplikt eller om korsningen har flera körfält. Reglerna kring väjningsplikt upphävs inte heller bara för att någon

ska utföra en U-sväng. På Övningskörning.com hittar du en kort film om manövrering/vändning. Du kan se den här! Som du ser

på filmen får vändningen mera formen av en glödlampa en av ett U. Detta är viktigt att tänka på då det kan ha avgörande

betydelse för om du får tillräckligt med utrymme för att komma runt eller inte. Tänker du ett U så krävs det kanske att du

måste börja backa mitt i en korsning och det kan innebära att din vändning skapar mer problem – för både dig och andra – än

den löser! För att kunna utföra en U-sväng så krävs det ibland att du först håller lite extra åt höger, så att nödvändigt utrymme

frigörs för ditt fordon att komma runt. Viktigt att tänka på vid U-sväng är att:

 

–           Du inte ska bli onödigt hindrande

–          Att de vanliga trafikreglerna inte upphävs bara för att du ska vända

–          Kunna bedöma om tillräckligt utrymme finns på platsen för en sådan manöver

–          Samspelet med de övriga trafikanterna

 

Företräde – det ordet finns inte längre i trafiksammanhang. Därför kommer jag istället att referera till ordet väjningsplikt.

När du gör en U-sväng i t.ex. en korsning med flera körfält så upphävs inte trafikreglerna:

Du har fortfarande väjningsplikt mot mötande trafik (om inte mötande trafik har väjningsplikt, röd ljussignal eller stopp

 • Högerregeln gäller (om inte korsande trafik har väjningsplikt, röd ljussignal eller stopplikt
 • Regeln om att inte bli onödigt hindrande gäller
 • Du får inte korsa heldragen linje eller spärrområde
 • Din manöver får inte skapa fara eller utsätta andra trafikanter för risker
 • Du ska behålla ett gott samspel med andra trafikanter

Nedan lägger jag in två bilder från Google Maps där du kan fundera på hur en lämplig U-sväng skulle kunna gå till.

     

Från teori till praktik

Det finns något som många har problem med. Det har jag sett och hört otaliga gånger under och efter körprov. Jag har även fått det bekräftat via kommentarer och mail. Svårigheten består i att gå från teori till praktik.

Vad menar jag då med det? Jo, det du läser i boken, på nätet, i appen eller på någon annan plats ska sedan få sin praktiska tillämpning. Du ska alltså överföra den teoretiska förståelsen av trafiken till en praktisk handling.

Svårigheten består i att verkligheten (praktiken) sällan liknar teorin.

I verkligheten krävs det att du kan variera ditt sätt att köra efter omständigheterna. Teorin visar en korsning eller en cirkulationsplats där pilar ritats in. Dessa pilar visar hur du ska placera ditt fordon – och det är bra – men dessa pilar finns inte i de korsningar eller cirkulationsplatser du sedan ska köra i.

Vad gör du när verkligheten plötsligt skiljer sig från teorin?

Ditt teoretiska kunnande måste vara grunden för din körning, men det måste vara elastiskt, som en gummisnodd. När det behövs måste det kunna tänjas ut och ge möjlighet att anpassas efter rådande trafiksituation. Sedan ska det gå tillbaka till grunden igen.

Hut uppnås då detta? Genom övning och en förståelse för att det är så här det ska gå till. Släpp det rigida och anamma det flexibla!

Trafikinspektören vill se att du har den teoretiska grunden lagd men vederbörande vill även se att du har förmåga att tänja på denna då situationen kräver det.

Observera att jag inte ger dig frikort att bryta mot alla trafikregler genom detta inlägg. En flexibel körning är m.a.o. inte detsamma som att tänja på hastighetsgränserna eller att ignorera stopplikt.

Recension av teorihjälpmedlet iKörkort.nu

Jag har blivit ombedd att skriva två recensioner om iKörkort.nu och iKörkort app. Detta utifrån min erfarenhet som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov. I nästa inlägg skriver jag om appen (du kan läsa recensionen om iKörkort app här!).

iKörkort.nu och iKörkort app är två produkter speciellt framtagna för dig som ska plugga körkortsteori. Skaparna vill genom dessa två redskap möjliggöra för dig att på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillgodogöra dig den teorikunskap du behöver. För att citera vad de säger om sig själva ”Skippa de tunga och tråkiga körkortsböckerna och de dyra teorilektionerna och plugga på dina villkor istället – när du har lust, var du än är”.

Vid en genomläsning av iKörkort.nu slås jag av hur genomarbetad hemsidan är. Skaparna av iKörkort.nu verkar ha tänkt på allt! Jag letar automatiskt efter brister, men finner inget avgörande att anmärka på. Två saker hittar jag dock: 1) Alla bilmärken har inte reglaget till motorhuven vid förarstolen (under Säkerhetskontroll/motorrummet). Bättre då att hänvisa till bilens instruktionsbok. 2) Hur utförs en kontroll av fotbromsen? Det saknas information om detta under rubriken Säkerhetskontrollen. Det enda som nämns är hur bromsservon testas. Eftersom det är beskrivet hur man gör de andra delarna av säkerhetskontrollen bör även denna viktiga detalj finnas med.

Testa ikorkort.nu gratis!

Hemsidan är uppdelad i olika kategorier och kapitel. Bland dessa finner du allt från grundläggande baskunskaper om fordonet och dess konstruktion, till vägmärken och tips om var du finner en trafikskola. Det finns även en tydlig och pedagogisk förklaring av vägen till körkortet. Denna börjar med synundersökningen och leder dig sedan genom alla de nödvändiga stegen ända fram till dess att du ska hämta ut ditt färdiga körkort.

Du kan testa dina teorikunskaper genom att göra ett gratisprov med 30 stycken teorifrågor. Du får omedelbar återkoppling på vilket som är det rätta svaret samt vilka områden du kan behöva studera mera. Detta gratistest är en bra indikator på om du börjar närma dig de kunskaper som krävs eller om du behöver plugga mera. När du blir betalande medlem så får du dessutom löpande statistik över din utveckling, samt tillgång 1 300 teorifrågor med tillhörande förklaringar.

Som tidigare trafikinspektör bedömer jag att iKörkort.nu är en gediget genomarbetad hemsida med relevant och grundläggande information som har allt du behöver för att både klara teoriprovet samt bli en bra förare. Detta gör att jag med frimodighet kan rekommendera dig att använda iKörkort.nu för att plugga upp dina teorikunskaper. Lycka till!

Recension av teoriappen iKörkort

iKörkort app är en produkt speciellt framtagen för dig som ska plugga körkortsteori. Skaparna vill genom detta redskap möjliggöra för dig att på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillgodogöra dig den teorikunskap du behöver. För att citera vad de säger om sig själva ”Skippa de tunga och tråkiga körkortsböckerna och de dyra teorilektionerna och plugga på dina villkor istället – när du har lust, var du än är”.

iKörkort app följer samma struktur som webbversionen (du kan läsa  en recension om iKörkort.nu här!) men är förstås anpassad för mobil, iPad eller surfplatta. Den innehåller det mesta som står att finna på hemsidan och är väldigt enkel att använda. Det enda jag inte finner på appen är tips om vart du finner en trafikskola, men den delen känns inte så nödvändig i denna form. Fördelen med iKörkort  app är förstås att du har den i din mobil och att den därmed alltid finns tillhands för dig. Här kan du också checka av var du befinner dig på din väg mot att hämta ut ditt alldeles egna körkort. När du är klar med en del markerar du den och nästa gång du öppnar appen ser du direkt vilket ditt nästa steg är.

          

Skaparna av iKörkort har alldeles uppenbart haft kvalitet och användarvänlighet i tankarna när appen togs fram. Appen är genomarbetad och innehållet är ytterst relevant.

Då jag som tidigare trafikinspektör arbetat med den praktiska delen av vägen till körkortet, alltså själva uppkörningen, saknar jag lite praktiska tips, på både app och hemsida. Jag förstår förstås att dessa främst är redskap för inläsning av körkortsteori, men teorin och praktiken ska gå hand i hand. Utan koppling till praktiska situationer kan teorin riskera att bli hängande i luften. Under rubriken Anpassad hastighet så kan vi läsa ”Du måste alltid hålla en för trafiksituationen anpassad hasighet”. Gott så, men vad innebär det egentligen? Min erfarenhet från drygt 5 500 körprov talar om för mig att behovet av teoretisk kunskap kopplad till verkliga situationer är väldigt stort.

Du som tränar för att få ett eget körkort måste se till att få en rätt förståelse för teorins koppling till praktiska situationer från din trafiklärare och/eller din handledare.

Som tidigare trafikinspektör vid Trafikverket Förarprov kan jag trots detta varmt rekommendera dig att skaffa dig iKörkort app! Den kommer att göra ditt teoripluggande mycket enklare. Lycka till!

Appen iKörkort finns att köpa på både App Store samt på Google Play. Du kan även prova på den gratis genom att ladda ned testversionen av iKörkort.