Svart eller vitt

Ofta få jag frågor om vilken hastighet som är den rätta i ett speciellt område eller vilken växel man ska ha i en given korsning. Relevanta frågor på sitt sätt, men samtidigt visar de på en stor brist, nämligen att det är bestämt vilken hastighet eller växel man ska ha i det eller det läget. Du som frågar efter dessa saker har ännu en bit att gå innan du är framme vid målet: Att bli en självständig förare.
Självklart är det viktigt att veta vilken som är högsta tillåtna hastighet på den plats där du kör, men om omständigheterna säger något annat så gäller inte vägmärket om 30 som du nyss såg. När du kör i ett område där det är skymda korsningar eller utfarter så är 30 ofta för fort och då gäller inte 30 längre. Då gäller en annan lägre hastighet. Obs att detta endast gäller hastigheter UNDER högsta tillåtna hastighet. Det är aldrig okej i lagens ögon att köra ÖVER gällande hastighet bara för att omständigheterna verkar tillåta det!

I Trafikförordningen kan vi läsa detta om hastighet:

Hastighet

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Det är denna paragraf en trafikinspektör bedömer din hastighet efter, inte främst efter vad det står på vägmärket du just passerade. Detta är viktigt att vara medveten om. Tänk också på att det är viktigt att kunna variera din hastighet. Bara för att det var en skymd sektion alldeles nyss, så kanske sikten är bättre på en del av den sträcka som ligger framför dig. Tänk igenom vad orden anpassad hastighet betyder.

I Trafikförordningen står det ingenting om växelval, men principen är densamma som för hastighet. Du måste lära dig att anpassa växelvalet efter situationen. Situationen kan vara sikten, samspelet eller vilken bil du för tillfället kör. Fastna inte i absoluteter! Försök lära dig att göra en ny bedömning från korsning till korsning, vilken växel som är rätt. När du tänker på detta sätt är du på väg att mot självständighet i din bilkörning.

Motorbromsning och växelval

Följande frågor kom från Astrid och inlägget i ämnet följer nedan.

”Hej!
Tack för en lärorik och motiverande blogg! Något jag skulle vilka läsa mer om är hur inbromsningar på med och motlut på landsväg bör gå till. När ska man motorbromsa, när ska man ner direkt i rätt växel m.m. Hur stora är skillnaderna på fem- respektive sex-växlade bilar?
När är rätt tid att hoppa över växlar?

Åter tack för bra blogg!
Mvh,
Astrid”

Motorbromsning sker på samma sätt oavsett om det sker på plan mark eller i med, -motlut. Skillnaden är endast den att i medlut får din motorbromsning inte samma effekt medan effekten dubbleras i motlut.

Du kan alltid motorbromsa så länge det finns tid för det. Sedan när hastigheten är rätt lägger du i önskad växel. Det tar tid att lära sig motorbromsa bra eftersom det kräver god rutin och god förmåga att planera sin körning. Men man får börja där man är och sedan ta det vidare till nya nivåer. På ett körprov krävs det inte att du ska behärska motorbromsning perfekt, bara att du har börjat använda dig av det sättet att bromsa bilen. Det är bäst att vara tydlig med att motorbromsning inte sker genom att växla ned och sedan lyfta kopplingen. Många tror det. Motorbromsning är att släppa gasen och sedan låta bilen sakta in till önskad hastighet för att sedan lägga i önskad växel.

Det är inte så väldigt stor skillnad på en fem eller sex växlad bil. Det som kan vara svårt att komma ihåg är att lägga i sexans växel. Men det brukar ordna sig efter en stunds körning.

Du kan alltid hoppa över växlar, bara du ger bilen en bra acceleration så att den inte stannar av för mycket på nästa växelval. Vad jag menar är att varvtalet (strunta i siffrorna och lyssna istället på motorljudet) Måste vara anpassat för den växel du önskar ”hoppa” till, annars orkar inte bilen riktigt. Detta är särskilt viktigt när du ska ut på vägar med högre hastigheter. Du ska också komma ihåg att miljökörning och ”växelhoppning” inte kommer före trafiksäkerheten.

Jag hoppas du är nöjd med svaren Astrid, annars får du återkomma med följdfrågor.