Gångfartsområde

image

Ett omtvistat vägmärke som ännu skapar frustration och irritation bland trafikanter.
I Trafikförordningen kap 8  1 §
På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
1) Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
3) Fordon har väjningsplikt mot gående.

Här blir det rätt så tydligt ändå: Gångfart. Väjningsplikt mot gående. Det är alltså detta som gäller. I praktiken vistas fordonsförare på gåendes villkor när de trafikerar ett gångfartsområde. Så, håll ned hastigheten, visa gående att du vet att väjningsplikten är på din sida. Då kommer det att fungera bra.

Hastighet och planering

Fråga från Abdi:
”Hej har uppkörning om 5 dagar i Jakobsberg jag är extra nervös för jag kuggade på kunskap provet jag undrade bara vad som händer om du överstiger hastighetsgränsen med 2 och vad händer  om du missar en avfart.”

Mitt svar:
Hej Abdi!

Egentligen händer ingenting om du överstiger hastigheten med 2 km/h eller om du missar en avfart – om det inte händer såna saker flera gånger under körningen. Jag menar, om du upprepat kör för fort, eller missar avfarter eller andra skyltar så är det en brist i din körning och då kan den bli underkänd.

Tänk på att även 32 km/h på en gata med 30 km/h kan vara mycket för fort om det t.ex. finns barn som rör sig nära vägen eller att en missad avfart kan vara för mycket om du missat andra vägmärken tidigare. Det är alltså sammanhanget som är avgörande. Försök att slappna av under din körning. Inspektören vill att det ska gå bra för dig och om du redo kommer du att klara dig bra. Lycka till!

Intervju: Uppsala Trafikskola

Uppsala Trafikskola

 

Här följer en kort intervju med anställda på Uppsala Trafikskola, som drivs av Ibbe och Bobbo.

–          Hur lång erfarenhet har ni av att driva trafikskola?

Vi har drivit trafikskola sedan 2006. Vi drev Sala Trafikskola innan vi öppnade Uppsala Trafikskola.

–          Hur länge har ni haft Uppsala Trafikskola?

Vi startade upp trafikskolan i november 2013.

–          Det finns många trafikskolor i Uppsala, varför ska man välja just er? 

Vi har ett bra fungerade koncept när det gäller våra intensivutbildningar. I Uppsala är det stor efterfrågan på intensivutbildningar. På skolan har vi en jättefin atmosfär, där våra elever känner sig som hemma.

–          Har ni något särskilt recept för att få era elever att bli bra bilförare och för att klara uppkörningen?

Genom att vara noggrann med grunderna, vi ser personen vi vill utbilda, vi är lyhörda när det gäller vilken nivå eleven ligger på, då alla kommer med olika förkunskaper. Vi skickar eleverna till uppkörning när de verkligen är klara med sin utbildning. Under tiden har vi god kontakt med eleverna och jobbar även med att öka deras självförtroende innan proven.

–          Något annat som ni vill säga till mina läsare?

Om läsarna funderar på att börja övningsköra, så rekommenderar vi att de övningskör mycket hemma med sina handledare innan de börjar på en trafikskola. Det underlättar fortsatt utbildning och man kan få ner kostnaderna. Ett plus är att ta med handledare på lektionerna på körskolan, så handledaren kan få nya tips och övningsområden.

Uppsala Trafikskola

Bergsbrunnagatan 28
75232 Uppsala

Telefon 018-140 800

 

Säkerhetskontrollen

Innan ni åker ut i trafik kommer inspektören be dig att utföra en säkerhetskontroll på bilen. Här finns mycket rykten och myter att ta död på. En del hävdar att du inte får köra om du inte klarar säkerhetskontrollen, andra att du måste klara den bra för att inte kugga på körningen. Inget av ovan är sant. Sanningen är att du kan göra en ganska usel säkerhetskontroll och ändå klara din uppkörning.

Säkerhetskontrollen i sig avgör inte resultatet av körningen, men den kan räknas in i helhetsbedömningen och på så sätt påverka utgången av provet. Säkerhetskontrollen gör du inte för inspektörens skull utan för din egen. Det bör ligga i ditt eget intresse att veta hur du försäkrar dig om att ditt fordon är i kördugligt skick.

Så, hur går då säkerhetskontrollen till? Inspektören ber dig göra en eller två delar av en hel säkerhetskontroll. Hen kan be dig kontrollera hjul och däck (d.v.s. både däcket och fälgen), du kan ombedas att öppna motorhuven och namnge samt peka på vätskorna (spolarvätska, motorolja, kylarvätska, bromsolja), du kan få kontrollera belysningen (hel och halvljus, körriktningsvisare, bromsljus och om vädret är dåligt kan dimljus ingå), bilens säkerhetssystem (att varningslamporna tänds och släcks som de ska), vindrutetorkarna och spolarvätska, bilens bromsar, signal (tuta) eller styrservo. Dessa olika delar kan förstås kombineras på olika sätt.

Inspektören talar alltid om vad du ska göra och ibland stöttar hen dig om du t.ex. är lite ovan vid bilen. Tänk på att inspektören vill att du ska få en bra start på körprovet och att hens mål inte är att få dig underkänd utan att få dig att lyckas väl.

Vändning

Jag fick en fråga om vändning, hur inspektören bedömer denna och vad som är tillåtet. Det tänkte jag försöka svara på här.

När du ombeds att vända bilen på en uppkörning, så vill inspektören se hur du planerar för detta. D.v.s. hur du anpassar din hastighet, hur du söker efter lämpliga platser, hur du samspelar med andra trafikanter, hur du tillämpar trafikregler och att du inte fastnar (glömmer allt annat runt omkring dig) i ditt eget. En vändning på landsväg kan vara en svår uppgift. Därför ska inspektören inte beordra vändning där det inte är lämpligt. Om du själv kör fel och måste vända så blir det en annan sak. Då får du lösa problemet (ibland kan inspektören hjälpa till lite).

Får man använda en infart till en villa eller liknande? Ja det kan man göra, men det bör ske med försiktighet och med så lite intrång på annans mark som möjligt. Hur vill du att någon annan ska göra där du bor?

Inspektören vill även att du vänder så snart som möjligt och inte kör onödigt långt. Om du får vänduppgift så finns det platser att använda. I frågan bakom det här inlägget hade inspektören gett vänduppgift och aspiranten kört onödigt långt. Det var en smal grusväg med mötesplatser och jag tror att inspektören ville sett en vändning på någon av dem. Är det smalt så kan du göra en s.k. saxvändning. De är bäst på smala vägar. Har du inte övat på saxvändningar bör du göra det. Du kan behöva göra en när du väl har ditt körkort.

Det är vanligt att du blir ombedd att vända på en speciell plats, en korsning eller liknande. Då vill inspektören se hur du manövrerar (vändning är främst ett manövreringsmoment), men hen vill även se hur du hanterar trafikmiljön, hur du använder ögonen (avsökning), hur du samspelar och hur du tillämpar regler. En vändning behöver inte vara perfekt, men den får inte vara trafikfarlig, inte ställa till mer problem för andra än nödvändigt och inte bryta mot trafikreglerna.

Parkering

Hur går det till när inspektören vill se dig parkera? Det finns några olika alternativ.

1) Inspektören pekar ut en specifik plats och talar om hur du ska parkera; backa eller köra in i rutan.

2) Ni kör in på en parkeringsplats och inspektören lotsar dig till ett visst område. Där får du välja någon av de lediga platserna och själv bestämma hur parkeringen ska ske.

3) Inspektören leder dig till en parkeringsplats och du får fritt välja plats så länge som du parkerar i rutan mellan två bilar.

4) Inspektören kan be dig att fickparkera utmed gatan.

Vad vill inspektören se när du parkerar? Främst är parkering ett av fem manövreringsmoment som kan ingå i en uppkörning, men det går inte att plocka parkeringen ur trafiken, så inspektören vill förstås se hur du förhåller dig till andra trafikanter och trafikreglerna.

– Manövrering – att hantera bilen, ha kontroll över vart den är på väg och veta hur du får bilen från position A utanför p-rutan, till position B inne i p-rutan.

– Avsökning – har du uppsikt omkring bilen? Ser du andra trafikanter? Hur hanterar du dem?

– Regler – var får du parkera (att tänka på om du fritt får välja p-plats), vem ska.väja, den som ska parkera eller den som passerar ute på gatan?  Ska du ge tecken vid parkering?

– Placering – står bilen rätt i rutan? Kan andra komma åt sina bilar, förarplats och/eller passagerarplats?

Inspektören kommer att be dig tala om när du är klar med din parkering och hen bedömer hur du då är placerad, hur du samspelat med andra under parkeringen, hur du tillämpat trafikreglerna och hur du lyckades med manövreringsmomentet. 

Det får inte bli farligt, uppstå risk att krocka med annan parkerad bil eller medtrafikant, eller att du måste få hjälp med att få bilen på plats. Parkeringen måste inte lyckas på första försöket. Det är helt okej att justera eller att börja om, men (mest) p.g.a. tidsbrist, kan du inte få hur många försök som helst på dig och inspektören kan avbryta parkeringen. Om inspektören avbryter eller på annat sätt ingriper blir din parkering inte godkänd och det leder då till ett underkänt resultat på körprovet. Endast en svag parkering leder inte till ett underkänt resultat om körningen annars är bra.

Har du andra funderingar om parkering så skriv frågorna i kommentarsfältet eller maila på forarprovaren@gmail.com.

Trafikskolor (i Uppsala)

Det finns ett flertal trafikskolor i Uppsala. Jag har tänkt att låta dem som vill presentera sig här på min blogg. Jag vill inte ta ställning för eller emot någon av dessa. De får tala för sig själva. Varför just Uppsala då? Jo, därför att jag bor här och någonstans måste man ju börja! Kör du på en trafikskola i en annan stad, eller driver du en trafikskola i annan del av landet, så finns möjligheten att synas här för dig med. Hör då av dig till forarprovaren@gmail.com så kontaktar jag dig. Av rent praktiska skäl kan jag inte låta privata handledare synas på bloggen då de inte arbetar professionellt med trafikutbildning. Jag har en trafikskola på gång och jag presenterar den i form av en kort intervju. Vilken det blir avslöjas inom kort 🙂