Backa runt hörn

Det enda manövreringsmoment som alltid ingår på ett körprov är backning. Backningen måste inte vara runt ett hörn. Inspektören kan välja att låta dig backa i samband med t.ex. parkering. Även om du fått godkänt på din första uppkörning och är tillbaka för ett omprov kommer du, i någon form, få visa att du kan backa.

En del tycker det är löjligt att man ska backa på ett körprov, men faktiskt så är det ett väldigt viktigt moment att behärska. Jag menar, du kommer någon gång under ditt körkortsliv att hamna i en situation där du inte har något annat val än att backa. En backning med sväng, t.ex. runt ett gatuhörn, ger gott utslag på om du behärskar backning något så när.

Vad backning runt hörn inte är:

– En precisionsuppgift (det är inte nödvändigt att backa så nära gatu, -dikeskanten som möjligt)

– En snabbhetstävling (du behöver inte sätta hastighetsrekord)

Vad inspektören vill se vid backning runt hörn:

– Att du har kontroll över bilen; hastighet och placering

– Att du kan se dig för medan du backar (det är okej att stanna upp i backningen och titta)

– Att du kan samspela med andra trafikanter

– Att du håller dig på rätt sida av gatan/vägen

– Att du inte backar ned i diket

– Att du kan upptäcka om du kommer fel och justera det

– Att du inte behöver hela dagen på dig för att backa från punkt A till B

Ur Trafikverkets Handledning Körprov Grund punkt 4, Backningen (ska alltid ingå)

Backningen sker med sväng till höger eller vänster där rak backning ingår före eller efter sväng.

Ge tydliga förutsättningar, så att kunden har möjlighet att planera sin manöver. Ange ett mål, exempelvis lyktstolpe eller ett avstånd. Tala gärna om att snart ska vi åka in i exempelvis det här villaområdet och göra en backning, så hinner kunden förbereda sig.

Vid behov ge informationen stillastående. Be kunden tala om när uppgiften är slutförd”.