Svarta trafikskolor

Då och då skrivs och talas det i media om s.k. ”svarta trafikskolor” och vilken trafikfara de medför. Det skrivs då även om den brottsliga sidan av de svarta trafikskolornas verksamhet. De tjänar ganska stora pengar men betalar inga skatter eller sociala avgifter.

Mitt i STOCKHOLM. Foto: MOSTPHOTOS

I den senaste artikeln jag läste i ämnet (från 9 augusti 2017) så basunerades det ut att ”Folk spenderar 80 000 på körlektioner och kommer knappt ut från parkeringen på förarprovet”. Min första tanke var då att det gäller väldigt många andra också – både privatister och trafikskoleutbildade. Om man ser detta utifrån ett rent trafiksäkerhetsperspektiv så anser jag inte dessa svarta trafikskolor vara ett värre problem än exempelvis vissa privata handledare. Rikard Granlund, biträdande chef på Trafikverket Förarprov, har en poäng när han i artikeln (länkad ovan) säger:

Det är en svår fråga. Det kan vara så att de svarta körskolorna får en rutin på att utbilda och därmed blir det bättre än om det inte hade funnits överhuvudtaget. Självklart ser vi helst att man väljer en bra utbildning i stället för att komma till oss flera gånger, men det riskerar inte trafiksäkerheten eftersom alla måste klara förarprovet” när han påtalar att dessa svarta trafikskolor inte nödvändigtvis är ett problem för trafiksäkerheten.

Svarta trafikskolor är ett samhällsproblem utifrån ekonomisk synvinkel. De smiter från skatt och avgifter. De utgör även ett moraliskt problem då det finns risk att vissa kanske tror sig anlita en auktoriserad trafikskola, men får istället en ”lärare” som inte besitter nödvändiga kunskaper. Jag skulle dock tippa att de allra flesta som anlitar de svarta trafikskolorna gör det medvetet då de kommer undan billigare än via en vanlig trafikskola. Den vanliga trafikskolan måste ta ett högre pris för körlektioner då de har större omkostnader än den svarta trafikskolan.

Rikard Granlund inser nog att den svarta trafikskolan och den som utbildar på denna kan vara ett bättre alternativ till en körkortsutbildning än någons pappa, moster, mormor, farbror eller syster. Dessa släktingar kanske aldrig har utbildat någon att köra bil och är ofta dåligt uppdaterade på vad som gäller i dagens trafik. De står dessutom i en känslomässig relation till den de handleder och kan därför ha svårt att vara objektiva i sin bedömning av när eleven är färdig för en uppkörning. Den svarta trafikskolan har inte det problemet. Mister denne en elev så står det flera andra på tur.

Observera att jag inte på något sätt promotar de svarta trafikskolorna. Jag anser att de inte ska få florera fritt. Det är alla gånger bättre att en körkortsaspirant går till en auktoriserad trafikskola istället för till en svart. Men jag drar mig inte heller för att påtala hur många dåliga utbildare det finns bland de auktoriserade trafikskolorna. Många av dessa gör allt de kan för att hitta kryphålen i utbildningsschemat och därmed få ett snabbspår till körprovet. Jag har, fler gånger än jag kan minnas, mött lärare med elever som inte alls hör hemma på en uppkörning. Trafikläraren har, med trafikskolans goda minne, ansett att eleven är klar för att köra själv, men på körprovet avslöjas den ena bristen efter den andra. De praktiserar ofta något som trafikinspektörerna kallar för platsinlärning. Det innebär att de åker ut till en specifik trafikmiljö och talar om att ”så här ska du göra här”. När aspiranten/eleven, på uppkörningen, hamnar i en trafikmiljö som skiljer sig något från den de övat på med sin trafiklärare, då faller alltihop. Det saknas då ett djup i utbildningen. Kunskapen och förståelsen sitter bara på ytan. Dessa avarter till körkortsutbildning utgör enligt mig, ett lika stort problem (om inte större) för eleverna som de svarta trafikskolorna, då de lurar eleverna till att tro de har nödvändiga färdigheter för att klara körkortet.

På sätt och vis så klandrar jag inte dessa trafikskolor/trafiklärare då de är hårt pressade att åstadkomma snabba resultat till en så låg kostnad som möjligt. Om inte så byter eleven till en annan trafikskola. Ingen trafikskola kan klara sig utan sina elever. De måste ha ett jämnt inflöde av nya kunder, som ger garanti för att det fortsätter att komma in pengar till exempelvis löner och kostnader för bilar och lokalhyra. Körkort är business! Det är någons levebröd. Kunderna är de som har makten – på gott och ont! Det ska finnas ett fritt val att välja den trafikskola som passar bäst och som skapar det bästa resultatet. Allt annat vore förkastligt. Däremot kan jag tycka att möjlighet till privata övningskörning borde ses över och eventuellt tas bort. All körkortsutbildning bör ske via professionella pedagoger på auktoriserade trafikskolor. Kvalitetskontrollen på dessa ska sedan stärkas upp med regelbundna uppföljningar och krav från övervakande myndighet. När kvaliteten har säkerställts så kan även den sista instansen tas över av trafikskolorna – nämligen själva förarprovet (teori och uppkörning).

Ny trafikskola i Sala

Det har öppnat en ny trafikskola i Sala!

Sala trafikskola har en mängd bra erbjudande till dig som håller på med körkortet eller till dig som går i körkortstankar.

Sala trafikskola erbjuder både vanlig övningskörning samt intensivutbildning och logi.

Kika in på deras hemsida och läs om deras utbildningar, paket och kontakta dem för att få del av deras erbjudanden.

 

Sala ligger i Västmanland strax norr om Västerås och några mil sydost om Uppsala. Klicka på länken för att få karta till Fabriksgatan 5 i Sala är du hittar Sala Trafikskola.

 

www.salatrafikskola.se

GRATIS ”Prova-på-uppkörning”

Körkontroll.se

– Är du nervös inför uppkörningen?
– Vill du veta om du har chans att klara körprovet?
– Övningskör ni på rätt sätt?
– Har ni tränat in rätt grunder och rutiner?

Statistiskt sett så övningskör 2 av 3 så pass felaktigt att de blir underkända på körprovet hos Trafikverket.
Nu har Ni chans att ändra på det!
Träffa en glad inspektör som hjälper Er rätt i övningskörningens djungel.
Läs mycket mer på www.körkontroll.se.
Varmt välkomna till Körkontroll AB!

Med vänliga hälsningar
Magnus Fors

Körkontroll.se