U-sväng II

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Hej!

Jag ser att mitt inlägg om U-sväng är ett av de mest lästa detta år och att det finns en del frågor som jag inte ställt och besvarat. Dessa tänkte jag svara på nu. Har du andra frågor om U-sväng som inte besvaras av dessa två inlägg så kan du ställa dem i kommentarsfältet.

1. Får jag göra en U-sväng i en korsning?

Svar: Absolut! Om inget vägmärke finns som förbjuder U-sväng så är det tillåtet.

2. Får jag göra en U-sväng i en signalreglerad korsning (med trafikljus)?

Svar: Absolut! Se vidare under fråga 1.

Ett tillägg till svaren ovan:

U-sväng är tillåten så länge den inte är förbjuden (genom vägmärke) och så länge det inte sker så att andra trafikanters säkerhet äventyras. Detsamma gäller ju för allt som du har för dig i trafiken.

3. Får jag göra U-sväng på en järnvägsövergång?

Svar: Jag vet ingen plats där detta förbjuds genom vägmärket ovan, men det finns då andra regler som gör att detta inte är okej.

Så här säger trafikförordningen om Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

”En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.”

Den sista meningen är det som ger den ledtråd vi söker. Att göra en U-sväng på en järnvägsövergång är inte att passera ”utan dröjsmål”. Därför vill jag hävda att en sådan vändning är både olämplig och olaglig.

Har du fler funderingar kring U-svängen, så ställ dem i kommentarsfältet så svarar jag när jag kan – direkt eller via ett nytt inlägg.

Om du missade länken till mitt första inlägg om U-sväng ovan så hittar du det här.

U-sväng

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

 

Jag fick ett önskemål om att skriva ett särskilt inlägg via en kommentar på min blogg. Personen som skrev kommentaren önskade att jag skulle skriva lite om att göra en U-sväng.

Så här skrev vederbörande:

–          Hej, kan du kanske skriva ett inlägg om u-sväng i olika sorters korsningar? Både med och utan stoppljus, flerfiliga korsningar osv. Vem som har ‘företräde’, placering osv..

Absolut! tänkte jag. Visst kan jag det. Så här kommer det!

En U-sväng är tillåten att göras i alla de trafiksituationer/korsningar där vägmärket C 26 – Förbud mot U-sväng, inte är uppsatt.

Själva namnet på vändningen är talande för vad det handlar om. Du färdas i en riktning och av vilket skäl du än har, så behöver

du vända. Du byter då riktning i 180 grader och kör tillbaka i samma riktning som du kom. Då har du gjort en U-sväng! Själva

namnet på vändningen kommer sig av att fordonets väg, om det lämnar spår efter sig, bilder ett U. I vissa situationer skulle

vändningen kunna kallas en ”Glödlampsvändning”. Då tänker jag på den klassiska formen av på glödlampa. Du måste av

utrymmesskäl hålla ut lite åt höger innan du svänger vänster och själva fordonsrörelsen får då formen av en glödlampa.

 

En U-sväng i olika former av korsningar går till på samma sätt, oavsett om det är en signalreglerad korsning (trafikljus), en

korsning med stopplikt eller om korsningen har flera körfält. Reglerna kring väjningsplikt upphävs inte heller bara för att någon

ska utföra en U-sväng. På Övningskörning.com hittar du en kort film om manövrering/vändning. Du kan se den här! Som du ser

på filmen får vändningen mera formen av en glödlampa en av ett U. Detta är viktigt att tänka på då det kan ha avgörande

betydelse för om du får tillräckligt med utrymme för att komma runt eller inte. Tänker du ett U så krävs det kanske att du

måste börja backa mitt i en korsning och det kan innebära att din vändning skapar mer problem – för både dig och andra – än

den löser! För att kunna utföra en U-sväng så krävs det ibland att du först håller lite extra åt höger, så att nödvändigt utrymme

frigörs för ditt fordon att komma runt. Viktigt att tänka på vid U-sväng är att:

 

–           Du inte ska bli onödigt hindrande

–          Att de vanliga trafikreglerna inte upphävs bara för att du ska vända

–          Kunna bedöma om tillräckligt utrymme finns på platsen för en sådan manöver

–          Samspelet med de övriga trafikanterna

 

Företräde – det ordet finns inte längre i trafiksammanhang. Därför kommer jag istället att referera till ordet väjningsplikt.

När du gör en U-sväng i t.ex. en korsning med flera körfält så upphävs inte trafikreglerna:

Du har fortfarande väjningsplikt mot mötande trafik (om inte mötande trafik har väjningsplikt, röd ljussignal eller stopp

 • Högerregeln gäller (om inte korsande trafik har väjningsplikt, röd ljussignal eller stopplikt
 • Regeln om att inte bli onödigt hindrande gäller
 • Du får inte korsa heldragen linje eller spärrområde
 • Din manöver får inte skapa fara eller utsätta andra trafikanter för risker
 • Du ska behålla ett gott samspel med andra trafikanter

Nedan lägger jag in två bilder från Google Maps där du kan fundera på hur en lämplig U-sväng skulle kunna gå till.

     

Olika vändningar

Vänduppgift på körprov

Det Finns flera olika sätt att vända en bil på ett körprov, men alla dessa får inte räknas in som en vändning av inspektören enligt Trafikverkets kriterier. Om du t.ex. kör fel och vänder runt med hjälp av en cirkulationsplats så uppfyller det inte kravet på en vändning enligt Trafikverkets direktiv (även om du har vänt i rent praktisk mening).
De sätt som trafikinspektören vill att du vänder på är:

 • Backa runt ett hörn
 • Backa in på en in/utfart, avtagsväg eller liknande
 • Göra en U-sväng (i t.ex. en korsning)
 • Vända med hjälp av en trevägskorsning
 • Köra in på en p-ruta, backa ut och sedan fortsätta resan (du kan förstås backa in i p-rutan och köra ut också 🙂
 • Göra en s.k. saxvändning.* Passar bäst på smala gator/vägar.
 • Få en uppgift att självständigt välja sätt att vända enligt listan ovan

  * Du stannar intill högerkanten, lägger om fullt vänster och kör så långt du kan, stannar, lägger om fullt höger och backar så långt du kan, stannar, lägger om fullt vänster, osv, osv, till dess kan köra åt motsatt håll

  Maila Trafikverkets kvalitetsansvariga!

  Hej kära läsare!

  Jag vill i egenskap av f.d. trafikinspektör vid Trafikverket Förarprov i Uppsala, uppmana er som ska ta körkort att via email begära att användandet av beordrad vändning i hög hastighet (på motorväg, motortrafikled, landsväg mm) på körprov upphör. Detta då det inte kan sägas uppfylla Transportstyrelsens föreskrifter. Vändning är inte en planeringsuppgift utan ett manövreringsmoment där aspirantens förmåga att manövrera fordonet ska prövas. En beordrad vändning på väg med hög hastighet underkänns ofta för miljö, avsökning och planering och inte för brister i manövreringen. Där har vi kvittot på att det arbetas felaktigt med detta moment inom Förarprov och detta med kvalitetsansvarigas fulla stöd. Ni får gärna använda texten nedan.

  Kopiera gärna texten nedan och maila till jessica.kronholm@trafikverket.se.

  —————————————————————————————————————————————–

  Hej Jessica Kronholm!

  Jag vill med anledning av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) 2012: 43 18 § protestera emot att beordrad vändning på vägar med höga hastigheter används som ett manövreringsmoment! Av Transportstyrelsens författningssamling framgår med all önskvärd tydlighet att vändning är ett manövreringsmoment och inte ett moment för att främst kontrollera aspirantens förmåga till avsökningsrutiner, planering samt miljövänlig körning (att inte köra för långt).

  TSFS 2012: 43

  18 § Manövreringen ska omfatta minst två av följande moment, varav minst ett ska gälla backning:  – backning med sväng, där rak backning ingår före eller efter svängen, – vändning, – parkering, och – effektiv bromsning. Manövreringen kan dessutom omfatta följande moment – start i med- och motlut, och – användande av reglage

  Mvh

  ( skriv ditt namn )

  ——————————————————————————————————————————————

  Ett Öppet brev till Jessica Kronholm, kvalitetsansvarig på Trafikverket Förarprov

  I dag skickade jag ett brev till Jessica Kronholm som är kvalitetsansvarig på Trafikverket Förarprov. Då det rör sig om ett öppet brev så publicerar jag det även här på min blogg.

  ____________________________________________

  Ett öppet brev till Jessica Kronholm, kvalitetsansvarig på Trafikverket Förarprov

  I detta brev vill jag lyfta frågan om beordrad vändning i en uppkörningssituation. Jag vill att detta ärende diskuteras offentligt och inte endast i slutna rum på Trafikverket Förarprov. Frågan är av stort allmänt intresse och diskussionen bör därför ske så att alla kan ta del av argumenten kring ämnet. Jag hoppas att de ansvariga på Trafikverket Förarprov ställer upp på detta, så att ett nytt steg mot nya förhållningsätt hos inspektörerna kan antas och att provsituationen därmed kan bli än mer kundvänlig och rättvis. Rättvis i så fråga att alla blir behandlade på samma sätt, vilket inte sker idag, då det inte finns ett homogent sätt bland inspektörerna ute i landet att arbeta med denna provpunkt.

  En s.k. beordrad vändning på landsväg skördar många offer på en uppkörning. Det är ett svårt moment att behärska för den som inte har något körkort. Även erfarna förare kan ha svårt att hitta en bra plats att vända bilen på, särskilt om man är obekant med platsen. Du vet säkert med dig hur det känns när du kört fel och inte är bekant med området. Du söker febrilt efter ett bra ställe att vända på och finner dig själv tänka att; där kunde jag ha vänt… och där… och där! På körprov runt om i landet beordras dagligen körkortsaspiranter att hitta en plats att vända på, detta trots att vändning, som den beskrivs i bl.a. Trafikverkets Regler om körkort, är ett manövreringsmoment och inte ett planeringsmoment. Dessa vändningar blir skrämmande och ofta ångestfyllda upplevelser för aspiranten, som är starkt medveten om att inspektören mycket väl kan fälla dem på provpunkten miljö, om de väntar för länge och därmed kör för långt. Resulterar det i ett ingripande, där inspektören måste hjälpa till att hitta en vändplats, så är det ofta god natt körkort och istället för att planera vändning, så får aspiranten planera för att boka en ny tid för uppkörning.

  Jag vet av egen erfarenhet hur det fungerar inom Förarprov. Som du väl känner till (du var en av dem som utbildade mig) har jag arbetat som trafikinspektör vid Trafikverket Förarprov under ca 5,5 år och bedömt mellan 5 500 och 6 000 körprov. När jag gick utbildningen till inspektör hade jag handledning i bilen. Min handledare jobbade konsekvent med beordrade vändningar (det gjorde de alla), så det föll sig naturligt att även jag adopterade det arbetssättet. Jag minns körproven i bl.a. Östhammar. En lugn och lågintensiv trafikmiljö med många landsvägar nära inpå. Där var vändning ett vanligt inslag i körprovet. När vi behövde åka tillbaka in till Östhammar igen, antingen för att köra i stadsmiljö eller för att avsluta körprovet, gavs ofta uppgiften att vända bilen utefter landsvägen. För den som var uppvuxen i trakten var det ofta en svår men inte omöjlig uppgift, men för den som kom från annan ort – vilket var ganska vanligt – blev det ofta en övermäktig sak. Väg 288 mot Uppsala är en rätt så kurvig väg med en del backar och krön. Det hindrade inte oss att beordra vändning där! Här kan jag förtydliga med att det inte endast var i Östhammar som detta arbetssätt anammades. Detta sätt att arbeta var (är!) kutym bland trafikinspektörer hela landet. Jag vet att beordrad vändning ännu används av inspektörerna. Det går att skaffa fram otaliga exempel på.

  Inom Trafikverket Förarprov finns två läger, de som är för beordrad vändning på landsväg eller liknande och de som är emot. Förarprovs ledning verkar inte vilja eller klara att sätta ned foten och göra klart hur det egentligen ska arbetas, utan hoppas väl att detta ska s.a.s. dö ut av sig självt genom ett naturligt generationsskifte. Problemet är bara att många av de inspektörer som uppfostrats att arbeta på detta sätt är ganska unga och bara har några års arbete på Trafikverket Förarprov bakom sig.

  På en förordnandekurs i Uppsala 5-8 november 2012 tog du upp frågan om beordrad vändning på landsväg, om det var lämpligt eller inte. Frågan var om det ens var förenligt med de regler som omgärdar ett körprov. Som jag nämnde ovan är en vändning ett manövreringsmoment och inte ett moment där förarens förmåga att planera sin körning ska prövas. Frågan var då om beordrad vändning på t.ex. landsväg kunde ske på annat sätt än som skett dittills? Instinktivt slog jag (och många andra) ifrån mig. Klart man kan och ska beordra vändning! Det måste alla klara! Men efter ett par tre veckors funderande började jag tänka om och ett litet tag senare slutade jag med beordrad vändning i landsvägsmiljö. Resultatet blev att min godkännandeprocent gick upp och körproven blev bättre. Om jag ville se hur de planerade ett vändmoment på landsväg pekade jag ut en plats där de skulle svänga in och vända, men oftast nöjde jag mig med att ge uppgift om sväng landsväg och därefter ge aspiranten uppgiften att vända bilen.

  I Trafikverkets Handledning Körprov Grund version 7.0, kan man läsa följande om vändning: ”Vändningen sker beordrat eller spontant där kundens planering och manövreringsförmåga kan bedömas” Här ser det ut som om vändning inte endast är ett manövermoment utan att även planering ingår, men detsamma gäller då parkering. I samma dokument står följande att läsa om parkering: ”Parkeringen sker på parkering eller utrymme för parkering där kundens planering och manövreringsförmåga kan bedömas”. Men på hur många körprov händer det att trafikinspektören ber aspiranten att hitta någonstans att parkera? Jag minns att jag skojade om det med mina kollegor vid något tillfälle. – Tänk om jag, på väg in i Uppsala, beordrade aspiranten att hitta en bra plats att parkera på. Hur skulle de reagera då? Det går att dra paralleller mellan dessa två. Varför ska t.ex. beordrad parkering ske på anvisat område eller plats, medan beordrad vändning får ske helt utan angivna mål?

  Mitt syfte med detta brev är att lyfta frågan till dig som är kvalitetsansvarig på Trafikverket Förarprov och be er tänka över om det inte är dags att göra vändning på körprov till vad det verkligen är, ett moment där förarens förmåga att manövrera bilen kan prövas och inte främst ett moment för att testa planering. Här krävs att det kommer klara direktiv uppifrån för att en sådan ändring ska få någon effekt, då det annars finns risk att många ändå kör sitt eget race. Det som de flesta faller på vid en vänduppgift på landsväg är inte själva manövreringen, alltså det tekniska utförandet av vändningen, utan planeringen inför den och då har den ursprungliga vitsen med vändningsmomentet försvunnit. Aspirantens planering kan prövas i många andra trafiksituationer, så det kan gott uteslutas vid vändning. Om beordrad vändning på landsväg upphör, såsom det används idag, skulle även en hel del omprov undvikas och resultatet blir fler tillgängliga provtider, kortare köer och nöjdare kunder. Tackar Trafikverket Förarprov nej till detta Jessica Kronholm?

  Mvh, Rune Wåhlin

  Vändning

  Jag fick en fråga om vändning, hur inspektören bedömer denna och vad som är tillåtet. Det tänkte jag försöka svara på här.

  När du ombeds att vända bilen på en uppkörning, så vill inspektören se hur du planerar för detta. D.v.s. hur du anpassar din hastighet, hur du söker efter lämpliga platser, hur du samspelar med andra trafikanter, hur du tillämpar trafikregler och att du inte fastnar (glömmer allt annat runt omkring dig) i ditt eget. En vändning på landsväg kan vara en svår uppgift. Därför ska inspektören inte beordra vändning där det inte är lämpligt. Om du själv kör fel och måste vända så blir det en annan sak. Då får du lösa problemet (ibland kan inspektören hjälpa till lite).

  Får man använda en infart till en villa eller liknande? Ja det kan man göra, men det bör ske med försiktighet och med så lite intrång på annans mark som möjligt. Hur vill du att någon annan ska göra där du bor?

  Inspektören vill även att du vänder så snart som möjligt och inte kör onödigt långt. Om du får vänduppgift så finns det platser att använda. I frågan bakom det här inlägget hade inspektören gett vänduppgift och aspiranten kört onödigt långt. Det var en smal grusväg med mötesplatser och jag tror att inspektören ville sett en vändning på någon av dem. Är det smalt så kan du göra en s.k. saxvändning. De är bäst på smala vägar. Har du inte övat på saxvändningar bör du göra det. Du kan behöva göra en när du väl har ditt körkort.

  Det är vanligt att du blir ombedd att vända på en speciell plats, en korsning eller liknande. Då vill inspektören se hur du manövrerar (vändning är främst ett manövreringsmoment), men hen vill även se hur du hanterar trafikmiljön, hur du använder ögonen (avsökning), hur du samspelar och hur du tillämpar regler. En vändning behöver inte vara perfekt, men den får inte vara trafikfarlig, inte ställa till mer problem för andra än nödvändigt och inte bryta mot trafikreglerna.

  Vända i korsning

  När inspektören ber dig att vända bilen i en korsning kommer det att gå till på något av dessa sätt:

  Inspektören

  –  När du kommer fram till korsningen ska du vända bilen där!

  Om inspektören uttrycker sig på det sättet är du fri att vända bilen på valfritt sätt, så länge som det sker på ett trafiksäkert sätt, i enlighet trafikreglerna och i gott samspel med övrig trafik (om där finns någon?).

  Inspektören

  – När du kommer till korsningen ska du vända genom att backa in på gatan till höger!

  Då vill inte inspektören att vändningen ska ske genom t.ex. en U-sväng. Då hade du blivit ombedd att göra en sådan.

  Vad är då viktigt att tänka på vid vändning i en korsning?

  Som alltid vid vändning ska d kunna visa att du kan:

  •  manövrera bilen, d.v.s. ha kontroll över den vid exempelvis backning, så att du inte okontrollerat kommer över på fel sida av gatan/vägen eller upp på trottoaren.
  • du har god uppsikt, d.v.s. att du använder backspeglarna och att du vrider på huvudet för att försäkra dig om att det är fritt fram.
  • att du kan utnyttja utrymmet i en korsning för vändning på ett bra sätt och
  • att du fungerar i samspelet med andra trafikanter.

  Om en korsning inte är lämplig att vända i kommer inte inspektören be dig att göra det. Inspektörerna luras inte. Ber de dig vända i en specifik korsning, så får du vända och om situationen ändras säger inspektören till.