Driven körning

Har du kuggat för att du kört för drivet? Med drivet menar jag som om du haft körkort och kört bil på egen hand under ett par år? Det är inte så ovanligt, faktiskt!

Jag läser och hör, då och då, om någon som kört för bra och kuggat. Bland kollegor på Trafikverket kallades dem som körde så på körprovet för ”drivna” förare. Det borde vara en positiv sak, men i detta sammanhang blev det till något negativt.

När någon som aldrig haft ett körkort kommer till ett körprov och kör som om vederbörande haft körkort under ett par års tid, då drar många inspektörer öronen åt sig. Varför då? Jo ett av skälen, det finns flera, är; att om du kör så drivet redan innan du fått ditt körkort, hur kör du då om några år när du fått köra runt ett tag på egen hand? Ett annat skäl är; du som inte har körkort och därmed saknar den rutin och erfarenhet som en förare med körkort sedan några år har, ska inte köra på det sättet. Du borde veta att du saknar rutin för självständig bilkörning och anpassa din körstil därefter.

Som körkortselev saknar du den förmåga att bedöma trafiksituationer som en erfaren förare (oftast!) har och blir därför en säkerhetsrisk i trafiken. En oerfaren förare bedömer ofta situationer på ett fealktigt sätt och har därmed inte nödvändig beredskap för att agera när situationen dyker upp. Det betyder självklart inte att du ska mesa omkring på gator och vägar. Du behöver inte hamna i det andra diket för att du just lämnat det första. Hitta balansen mellan dessa två extremer och kör sedan så. 

Jag minns många sådana körprov där jag bara väntade på att något skulle hända eftersom aspiranten körde över sin förmåga. Hastigheten var ofta för hög, eller hela tiden på gränsen och därmed inte anpassad efter omständigheterna. Många gånger pendlade ett sådant körprov mellan godkänt och icke godkänt från början till slut. I slut änden var det ofta den helhetskänsla föraren gett som fällde avgörandet. Ibland kunde det vara EN specifik situation under körprovet som fällde avgörandet, till godkänt eller underkänt. Den specifika situationen kunde antingen bekräfta att det nog kunde vara okej att säga ja, eller så ledde den till rakt motsatt slutsats.

Underkända provpunkter:

Hastighet: Anpassa hastigheten efter omständigheterna, förutse och bedöma konsekvenser