Motorbromsning och växelval

Följande frågor kom från Astrid och inlägget i ämnet följer nedan.

”Hej!
Tack för en lärorik och motiverande blogg! Något jag skulle vilka läsa mer om är hur inbromsningar på med och motlut på landsväg bör gå till. När ska man motorbromsa, när ska man ner direkt i rätt växel m.m. Hur stora är skillnaderna på fem- respektive sex-växlade bilar?
När är rätt tid att hoppa över växlar?

Åter tack för bra blogg!
Mvh,
Astrid”

Motorbromsning sker på samma sätt oavsett om det sker på plan mark eller i med, -motlut. Skillnaden är endast den att i medlut får din motorbromsning inte samma effekt medan effekten dubbleras i motlut.

Du kan alltid motorbromsa så länge det finns tid för det. Sedan när hastigheten är rätt lägger du i önskad växel. Det tar tid att lära sig motorbromsa bra eftersom det kräver god rutin och god förmåga att planera sin körning. Men man får börja där man är och sedan ta det vidare till nya nivåer. På ett körprov krävs det inte att du ska behärska motorbromsning perfekt, bara att du har börjat använda dig av det sättet att bromsa bilen. Det är bäst att vara tydlig med att motorbromsning inte sker genom att växla ned och sedan lyfta kopplingen. Många tror det. Motorbromsning är att släppa gasen och sedan låta bilen sakta in till önskad hastighet för att sedan lägga i önskad växel.

Det är inte så väldigt stor skillnad på en fem eller sex växlad bil. Det som kan vara svårt att komma ihåg är att lägga i sexans växel. Men det brukar ordna sig efter en stunds körning.

Du kan alltid hoppa över växlar, bara du ger bilen en bra acceleration så att den inte stannar av för mycket på nästa växelval. Vad jag menar är att varvtalet (strunta i siffrorna och lyssna istället på motorljudet) Måste vara anpassat för den växel du önskar ”hoppa” till, annars orkar inte bilen riktigt. Detta är särskilt viktigt när du ska ut på vägar med högre hastigheter. Du ska också komma ihåg att miljökörning och ”växelhoppning” inte kommer före trafiksäkerheten.

Jag hoppas du är nöjd med svaren Astrid, annars får du återkomma med följdfrågor. 

Motorbromsa/Miljökörning

Vad innebär det att motorbromsa? Vad vill inspektören se under körprovet?

Att motorbromsa är inte detsamma som att bara växla ned och släppa upp kopplingen. Många tror det. Det tror det därför att de blivit lärda så. Kanske av en handledare eller av en vän. När de sedan kommer till körprovet så åstadkommer de inget annat än en obekväm körstil. Varje gång de ska ”motorbromsa” så växlar de ner och släpper upp kopplingen, med resultatet att hela bilen hoppar till och som passagerare åker man framåt och bakåt. Efter några hundra sådana resor blir man ganska trött.

När du ska motorbromsa släpper du helt enkelt bara gasen och låter bilen rulla framåt. Du ska inte bromsa (med pedalen) eller ha kopplingen nedtryckt. När du sedan har nått önskad hastighet växlar du (om nödvändigt) ned till rätt växel och fortsätter köra. Självklart ska du dock fotbromsa om situationen kräver det! Motorbromsning kan gärna användas vid hastighetssänkning, t.ex. från 90 km/h till 70 km/h. Resultatet blir en behaglig körning och en lägre bränsleförbrukning. Att motorbromsa ned hastigheten på det sättet visar på en god planering inför nya hastigheter. Du kan även motorbromsa in mot korsningar och cirkulationsplatser, men se då till att du inte samtidigt blir till ett onödigt hinder för trafiken bakom dig. Du måste hitta balansen mellan en miljövänlig körning och samspelet med andra. Det ena ska inte ske på bekostnad av det andra! Jag ska förklara med ett exempel från en uppkörning. Aspiranten, jag (inspektören) och trafikläraren var ute på ett körprov i Uppsala. Vi närmade oss en trafiksignal (ett rödljus), aspiranten släppte gasen och rullade fram mot korsningen medan han inväntade grönt ljus. Om det varit tomt på trafik bakom oss hade det varit fine, men nu var det många andra runt om och det enda han åstadkom var att stoppa upp hela trafiken. Jag frågade honom hur han tänkte och sedan berättade jag vad resultatet blev. Jag hoppas att han förstod och tog till sig, för hans körning i övrigt var så bra att jag kunde släppa detta och godkänna den.

Hur bedömer då inspektören din miljökörning? Kan din körning bli underkänd om du inte behärskar den? Ja, men bara om du genomgående slösar bränsle eller om din miljökörning inte sker situationsanpassat, d.v.s. att det inte lämpar sig i det givna läget. Du måste ha i minnet att säkerheten alltid kommer före miljön när inspektören bedömer din körning.

Ut och öva på miljökörning så som jag beskriver det ovan. Lär dig när du ska göra det och när det inte passar sig. Tänk planering och samspel i kombination med miljökörning så att du hittar balansen dem emellan. Inspektören kräver inte en perfekt miljökörning, utan vill bara se att du förstått principen och inte är helt ute och cyklar.