Fem snabba frågor och svar II

Frågor

1) Kan jag köra upp med min egen bil?

Svar: Nej, det går inte – om din bil inte är utrustad med åtminstone dubbelkommando för fotbroms.

2) Min ID- handling har precis gått ut, kan jag köra upp ändå?

Svar: Nej, din ID måste vara giltig, dvs. det får inte vara utgånget, det måste vara helt och ditt foto ska vara välliknande.

3) Jag missade bussen och blir 15 minuter sen. Får jag köra ändå?

Svar: Är du mer än fem (5) minuter sen är risken stor att du blir avvisad men blir betalningsskyldig ändå. Ibland, om du har mega-tur och beroende på om det finns obokade prov så kan det gå att lösa. Ta hellre en tidigare buss för säkerhets skull.

4) Får min handledare åka med på körprovet

Svar: Som regel ja, men undantag finns. Inspektören avgör från fall till fall. Du har även rätt att säga nej om du inte vill ha din handledare med i bilen (de kan vara påträngande ibland).

5) Det finns ett villkor för glasögon (eller linser) på mitt körkortstillstånd men jag har genomgått en ögonoperation och behöver dem inte längre. Får jag köra utan glasögon då?

Svar: Nej,står det att glasögon är ett villkor blir du avvisad om du inte använder dem.Har din syn rättats till genom exempelvis operation måste du anmäla det till Transportstyrelsen så att de kan plocka bort villkoret från ditt tillstånd.

Dirigering

På uppkörningen och strax innan du ska köra ut i trafiken, är det några saker som inspektören går igenom med dig. En av dessa tänkte jag skriva lite extra om nu. Jag har nog nämnt det i ett tidigare inlägg också. Under körningen kommer inspektören tala om för dig vart du ska köra. Det kommer låta ungefär så här:

image

”Jag kommer be dig att svänga vänster eller höger i t.ex. korsningar, du kommer få följa skyltar mot särskilda mål – exempelvis ett vägnummer eller en stad. Då följer du dessa tills jag ger dig någon annan information. Om jag inte ger dig någon särskild anvisning för vart du ska köra, så fortsätter du att planera för rakt fram så länge du kan och får. Tar gatan eller vägen slut, eller är det förbud att köra i en viss riktning, så får du välja väg själv om jag inte säger något. Råkar du köra fel, svänga vänster istället för höger, är det ingen katastrof. Då får du vända så åker vi tillbaka. Detsamma gäller om du råkar hamna i fel körfält. Är det möjligt att vända så gör du det, annars väljer jag en annan väg. Om du blir osäker på informationen jag gett dig är det bara att fråga. Samma sak om du glömt bort vart vi är på väg. Säg bara till så påminner jag dig! Några frågor?”

En fråga som nästan alltid kom upp var om jag bad dem svänga höger fast att det var förbjudet – som ett slags test eller en fälla – men där är svaret nej. Så arbetar inte en modern inspektör. En annan fråga var om det gjorde något om de råkade köra åt fel håll. Även där var svaret nej om det hände någon enstaka gång och om det inte uppstod någon situation i samband med felkörningen. Ett flertal bad mig att, samtidigt som jag sade ‘sväng höger’, även visa med handen då de hade svårt att hålla reda på höger och vänster när de var nervösa. Jag hade inga problem med det, därför att körprovet inte är ett test på huruvida någon kan skilja mellan vänster och höger (utom när det gäller placering förstås). Andra inspektörer var inte lika pigga på det. Men fråga alltid. Det har du rätt till!

Så, nu vet du hur detta kommer att gå till. Jag tillägger att det inte alltid kommer att låta precis som enligt ovan, men i stora drag. Ett tips till dig som övningskör privat. Träna på detta med din handledare. Be handledaren, varefter du blir säkrare i trafiken, att få köra och planera självständigt efter liknande anvisningar jag berättat om här ovan. Många misslyckas på uppkörningen, tack vare att de inte fått öva på självständig körning innan körprovet. Se till att lära dig att utifrån generella instruktioner planera din resa från A – Ö, gärna på platser där du inte hittar med förbundna ögon.

Körprovet del 2; Genomgången

När ni satt er i bilen så ska du justera din sittställning. Inspektören vill att du är självgående i detta, men förstår om du inte vet var reglagen till ytterspeglar, eller förarstolen sitter, så det är helt i sin ordning att fråga. (Det kan förstås hända att ni pratar om körningen innan du ställer in allting. Det jag beskriver i dessa inlägg är hur körprovet går till, inte nödvändigtvis i den exakta ordningen.) Tala gärna om för inspektören när du är klar.

Nu kommer inspektören att berätta för dig hur hen bedömer din körning och utifrån vilka grunder (kompetensområden), samt hur du blir dirigerad i trafiken. Dirigerad innebär att inspektören ger dig anvisningar om vart du ska köra; om du t.ex. ska följa vägvisning (skyltning) mot E4, CENTRUM, Köpcenter eller när du ska svänga vänster eller höger i korsningar. Det kan också vara så att du får uppgiften att självständigt köra någonstans dit du hittar. Då är det den väg som du är bekväm med du ska köra. Det behöver inte vara bästa eller närmaste vägen.
Inspektören talar också om att, ifall hen inte har gett någon särskild anvisning vart du ska köra, så fortsätter du att planera för färd framåt tills du får någon ny information. Du kan alltid fråga om du blir osäker på vart du skulle köra (var det mot E4 eller E18,  sade du höger i korsningen)? Inspektören börjar med informationen om kompetensområdena, eller med att informera om dirigeringen. Är det så att du undrar över något, om något är otydligt, så kan du när som helst fråga inspektören.

De kompetensområden inspektören tittar på är:
Säkerhetskontroll (sittställning ingår i den)
Manövrering
Miljö
Trafikregler och
Trafiksäkerhet/beteende

Dessa områden tar jag upp i nästa inlägg. Har du missat den första delen i denna ”serie” finner du den här.

Körprovet del 1; inledningen

I den första delen går jag igenom hur ett körprov går till, med början från där inspektören ropar upp dig i väntrummet. Varianter kan förstås förekomma, men i det stora hela fungerar det på samma sätt, var du än kör upp och vem du än kör upp med.

Två roller, den ena är Inspektörens och den andra är din. Inspektören har en surfplatta/Ipad där hen ser namn och foto på den som ska köra upp. Så bli inte förvånad om inspektören verkar veta att det är just dig hen ska ut och åka med. Då frågan ofta dyker upp kan jag direkt säga att du inte kan välja vem du ska köra upp med och detsamma gäller för inspektören.

Inspektören ser sig om i väntrummet och ropar upp ditt namn eller går fram till dig och presenterar sig samt talar om att det är hen som ska ut i trafiken med dig. Det kan bli lite småprat, för att ge tillfälle att bekanta sig lite, men sedan vill inspektören att du visar din legitimation. Om din legitimation är i ordning (den får inte vara utgången, trasig och fotot ska vara välliknande), ber inspektören dig att intyga med din namnteckning att du inte har körkort i ett annat EES land.

När detta är klart så går ni tillsammans ut till bilen. Vissa inspektörer börjar direkt med säkerhetskontrollen innan du får  sätta dig tillrätta i bilen, medan andra ber dig göra klart din körställning först. Sedan går inspektören igenom vad hen kommer att titta på under körningen (kompetensområden) och hur du blir anvisad körväg (dirigerad). För att inlägget inte ska bli för långt slutar del 1 här och fortsättning följer i ett senare inlägg.

Här kan du läsa del 2, del 3, del 4