Svart eller vitt

Ofta få jag frågor om vilken hastighet som är den rätta i ett speciellt område eller vilken växel man ska ha i en given korsning. Relevanta frågor på sitt sätt, men samtidigt visar de på en stor brist, nämligen att det är bestämt vilken hastighet eller växel man ska ha i det eller det läget. Du som frågar efter dessa saker har ännu en bit att gå innan du är framme vid målet: Att bli en självständig förare.
Självklart är det viktigt att veta vilken som är högsta tillåtna hastighet på den plats där du kör, men om omständigheterna säger något annat så gäller inte vägmärket om 30 som du nyss såg. När du kör i ett område där det är skymda korsningar eller utfarter så är 30 ofta för fort och då gäller inte 30 längre. Då gäller en annan lägre hastighet. Obs att detta endast gäller hastigheter UNDER högsta tillåtna hastighet. Det är aldrig okej i lagens ögon att köra ÖVER gällande hastighet bara för att omständigheterna verkar tillåta det!

I Trafikförordningen kan vi läsa detta om hastighet:

Hastighet

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Det är denna paragraf en trafikinspektör bedömer din hastighet efter, inte främst efter vad det står på vägmärket du just passerade. Detta är viktigt att vara medveten om. Tänk också på att det är viktigt att kunna variera din hastighet. Bara för att det var en skymd sektion alldeles nyss, så kanske sikten är bättre på en del av den sträcka som ligger framför dig. Tänk igenom vad orden anpassad hastighet betyder.

I Trafikförordningen står det ingenting om växelval, men principen är densamma som för hastighet. Du måste lära dig att anpassa växelvalet efter situationen. Situationen kan vara sikten, samspelet eller vilken bil du för tillfället kör. Fastna inte i absoluteter! Försök lära dig att göra en ny bedömning från korsning till korsning, vilken växel som är rätt. När du tänker på detta sätt är du på väg att mot självständighet i din bilkörning.

Körning i villaområden

image

För några veckor sedan när jag var ute och övningskörde med min dotter i ett villaområde, fick både hon och jag en konkret påminnelse om vad det kan innebära. Vi färdades i låg hastighet på en ganska smal gata, delvis med uppväxta häckar längs sidorna. Ca 150 meter framför oss kommer en kvinna gåendes från utfarten till en av villorna och passerar gatan. Några sekunder senare kommer en flicka i sex – sju års åldern springandes rakt ut i gatan. Vi befann oss då ca 50 – 60 meter därifrån, så det var aldrig någon omedelbar fara, men det var blev ändå en otäck känsla av vad som kunde ha hänt.

Villaområden = barn. Barn = oförutsägbart beteende. Oförutsägbart beteende = starkt beredskapsläge hos föraren!

image

Hur sakta ska man köra då för att vara säker på att hinna stanna om något liknande händer? Det går inte att svara med en specifik hastighet, utan du måste anpassa och variera din fart efter omständigheterna. En smal villagata med höga häckar längs sidorna kräver lägre hastighet än en bred gata med god sikt. Dessutom är din placering viktig i sammanhanget. Kör du på en smal gata där du egentligen ska ha din placering till höger, är det lämpligt att köra mot mitten av gatan. Detta för att du ska få lite extra marginal till utfarter eller liknande och därmed mer tid att stanna eller väja om någon/något dyker ut från ”ingenstans”. Sedan om exempelvis ett möte kräver det så håller du förstås till höger så att ni kan passera varandra.

Kom ihåg att du aldrig kan skylla på att du inte var beredd om inspektören behöver ingripa under din körning. När du kör i t.ex. ett villaområde ska du ha mental och fysik beredskap på att något som jag beskrev ovan kan ske. Det ska inte vara oväntat för dig, då har du inte rätt inställning. Det kan vara plötsligt, men inte oväntat. På sätt och vis ska du förvänta dig att barn springer ut från både höger och vänster. Då är du beredd när det händer!

Jag behöver lite hjälp…

…från er som läser bloggen. En del av er läser den regelbundet, andra länkas in via sökmotorer. Vad jag vill ha hjälp med är att veta hur/om jag kan utveckla bloggen. Vad söker ni efter när ni letar tips inför övningskörning eller körprov? Vad vill ni läsa om? Vad är bra och vad kan bli bättre? Jag skriver för er, utifrån min erfarenhet som förarprövare, för att ni ska få det ni inte fullt ut kan få från någon annan. Ni får gärna maila era förslag till forarprovaren@gmail.com eller skriva direkt i kommentarsfältet.

Stort tack på förhand!

/Rune

Hastighet på Gångfartsområde

En del säger att man ska köra 7 km/t på ett gångfartsområde. De har fel! På ett gångfartsområde får du inte hålla högre hastighet än den som rör sig allra långsammast! Det betyder att personen med kryckor eller rollator, som passerar platsen samtidigt som du, är den som bestämmer hastighetsgränsen.

Hastighet 1

Här följer ett utdrag ur trafikförordningen. Dessa punkter kan kallas för de 15 trafik-budorden. Ta in dessa och begrunda dem, diskutera dem med din handledare/lärare, ha dem med dig när du övningskör, under uppkörningen och under resten av ditt liv som förare.

Hastighet
14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.

15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet 

1. inom tättbebyggt område,
2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
4. där korsande fordonstrafik kan förekomma,
5. i skarpa kurvor,
6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
7. vid risk för bländning,
8. vid möte med andra fordon på smala vägar,
9. vid halt väglag,
10. när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen,
13. där vägarbete pågår,
14. förbi en olycksplats, samt
15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk