Backa runt hörn

Det enda manövreringsmoment som alltid ingår på ett körprov är backning. Backningen måste inte vara runt ett hörn. Inspektören kan välja att låta dig backa i samband med t.ex. parkering. Även om du fått godkänt på din första uppkörning och är tillbaka för ett omprov kommer du, i någon form, få visa att du kan backa.

En del tycker det är löjligt att man ska backa på ett körprov, men faktiskt så är det ett väldigt viktigt moment att behärska. Jag menar, du kommer någon gång under ditt körkortsliv att hamna i en situation där du inte har något annat val än att backa. En backning med sväng, t.ex. runt ett gatuhörn, ger gott utslag på om du behärskar backning något så när.

Vad backning runt hörn inte är:

– En precisionsuppgift (det är inte nödvändigt att backa så nära gatu, -dikeskanten som möjligt)

– En snabbhetstävling (du behöver inte sätta hastighetsrekord)

Vad inspektören vill se vid backning runt hörn:

– Att du har kontroll över bilen; hastighet och placering

– Att du kan se dig för medan du backar (det är okej att stanna upp i backningen och titta)

– Att du kan samspela med andra trafikanter

– Att du håller dig på rätt sida av gatan/vägen

– Att du inte backar ned i diket

– Att du kan upptäcka om du kommer fel och justera det

– Att du inte behöver hela dagen på dig för att backa från punkt A till B

Ur Trafikverkets Handledning Körprov Grund punkt 4, Backningen (ska alltid ingå)

Backningen sker med sväng till höger eller vänster där rak backning ingår före eller efter sväng.

Ge tydliga förutsättningar, så att kunden har möjlighet att planera sin manöver. Ange ett mål, exempelvis lyktstolpe eller ett avstånd. Tala gärna om att snart ska vi åka in i exempelvis det här villaområdet och göra en backning, så hinner kunden förbereda sig.

Vid behov ge informationen stillastående. Be kunden tala om när uppgiften är slutförd”.

Svar på frågor via email

Detta mail kom till mig med flera frågor i (jag svarar både här och på mailen):

Hej skulle vilja veta lite om backning runt hörn ,när ska man svänga runt ,behöver man spika den helt menar perfekt , jag kan teorin och så men hur ska man göra vid övergångställen obevakade ,ska man stanna till även om man inte ser några ? Saktar ner vid korsningar gör man ju och har koll runt i kring döda vinkeln och så.
Backa in på parkering s ruta tips , kan man ta hjälp av linjerna i rutan framför så man kommer in rakt?

  • Backning runt hörn: Nej man behöver inte ”spika den helt/perfekt”. Om du märker att du kommer snett t.ex. för nära trottoarkanten/diket eller för långt ut i gatan så börja om från början igen. Att upptäcka när det blir fel och fixa till det är ett plus i kanten. Inspektören vill inte att du rätar upp bilen och fortsätter din backning, så ska du ta om, kör tillbaka till där du startade. Vad tittar inspektören på vid backning? Att du har god förmåga att manövrera bilen, har god uppsikt och kan samspela med andra trafikanter. Bäst att tillägga: Du behöver inte precisionsbacka längs gatukanten, d.v.s. exakt en decimeter ifrån. Det räcker om du håller dig någorlunda intill och på din sida av gatan/vägen.
  • Obevakade övergångsställen: Jag är lite osäker på vad du menar med ”ska man stanna till även om man inte ser några” men tänker att du syftar på gående. Nej, du behöver inte stanna till om du inte ser några gående. Är sikten skymd eller om det rör sig gående i närheten som du är osäker på vad de ska göra, kan du behöva sakta in, men annars räcker det gott att du visar beredskap.
  • Korsningar: Samma sak här som ovan. Sakta in och stanna om sikten/situationen i korsningen kräver det, annars kan du fortsätta som före korsningen. Visa goda avsökningsrutiner, visa att du är medveten om korsningen och att du kan anpassa din körning efter omständigheterna.
  • Backa in på parkerings ruta:  Ja, visst kan du ta hjälp av linjerna i rutan framför – om det finns några. Alla knep som hjälper till att komma rätt är tillåtna. Annars gäller samma här som för backning runt hörn: det är okej att börja om ifall du kommer fel första gången. Vid inbackning på p-ruta (eller på annan p-plats) är det även okej att justera. Du behöver inte börja om från början igen.

Slappna av när du kör upp och tänk på att inspektören inte kräver att allt ska vara perfekt. Inspektören vet att du är spänd och att det kan vara svårt att lyckas till 100 % när någon sitter bredvid och tittar på.

Har du som läser detta fler frågor om körprovet, uppkörningen eller kanske inspektören så skriv dem  kommentarsfältet eller maila på forarprovaren@gmail.com.