Avsökningsrutiner

Det finns inte många protokoll för underkända körprov där kolumnen Avsökningsrutiner inte är ifylld. Avsökning är en vital del av bilkörning. För att lyckas på körprovet krävs att du har ögonen med dig hela tiden. Under varje del av körningen ska dina ögon vara upptagna med att söka information: Framför bilen, bakom, bredvid,  ja, i varje tänkbar riktning! Men det handlar inte om att endast låta blicken fladdra än hit och än dit, du ska även veta var, när och hur du ska titta. Jag minns ett körprov i början av min karriär som trafikinspektör. Det var en man som körde. Vi befann oss på landsvägen, på väg in mot Uppsala och hans huvud for åt sidorna hela tiden. När detta hade pågått ett tag så bad jag honom sluta. Han hade nog fått höra att det var viktigt att se sig omkring under körningen, men han visste inte vad det innebar i praktiken. När någon gör något, som t.ex. mannen i exemplet ovan, utan att förstå varför, då blir det bara tok.

Rör på ögonen mer eller mindre konstant under körningen och vrid på huvudet när det behövs, men överdriv inte. Håll inte på med något ‘spel för galleriet’, det genomskådas raskt av inspektören.