Sväng på landsväg

Många undrar över hur man ska utföra en sväng på landsväg. Jag ska redogöra för detta i det här inlägget. Följer du mina råd och övar efter dem kommer du aldrig ha några problem att svänga vare sig vänster eller höger på landsväg.

Vänstersväng:

För att klara av en vänstersväng på landsväg med lite högre hastigheter (90/80/70) krävs god planering, avsökning, rätt placering och gott samspel.

God planering är när du tidigt före svängen förbereder dig själv inför sväng. Du bedömer situationen; vart är infarten, hur ser den ut? Hur ser vägen fram emot svängen ut, finns det vägren eller svängfält? Finns det annan trafik?

Avsökning är att titta ordentligt och att veta vad du ska titta efter. Medan du planerar (se stycket ovan) kollar du regelbundet i backspeglarna och så långt framåt som möjligt. Vad gör de andra trafikanterna? Hur nära är de? Kör de fortare än jag?

Rätt placering beror på de fysiska förhållandena; om det finns vägren, om det är fri sikt framåt och bakåt, var de andra trafikanterna befinner sig och hur de beter sig.

Samspel är när du i god tid visar de andra trafikanterna vilka planer du har. Det gör du genom din placering, genom tecken och genom din hastighet. Ska du svänga till vänster ger du tecken tidigt och placerar bilen så nära mittlinjen som möjligt i god före svängen. Medan du gör detta håller du ett öga på trafiken framför och bakom dig. Hur reagerar de på ditt tecken och din placering? Sänker de farten, går de ut lite (eller helt om det finns vägren) eller dundrar de bara på som om du inte fanns? Om det är mer än en bil bakom bör du hålla ett extra öga på bil två eller tre för att se om någon av dem verkar planera för en omkörning. När du gett tecken och placerat dig rätt, se till att hålla uppe hastigheten, så att du inte släpper av för tidigt. Annars riskerar du att bli onödigt hindrande och då kan de farliga omkörningssituationerna uppstå. När du sedan närmar dig själva svängen tar du snabbt och säkert ned farten, lägger i rätt växel och svänger. Du ska vara färdigväxlad innan svängen. Du ska inte svänga med kopplingen nere och du ska undvika att växla mitt i svängen.

Märker du att det inte är möjligt att svänga vänster p.g.a. alltför många bilar bakom och/eller framför dig, kan du alltid göra en s.k.avtömning. D.v.s. att du först placerar bilen på vägrenen och sedan sänker hastigheten. Då kan de närmast bakomvarande köra förbi dig och sen tar du grundplacering (nära mittlinjen) igen. Sväng inte vänster från vägrenen! Finns ingen vägren är det säkrast att köra förbi avfarten och så snart som möjligt vända och köra tillbaka för att göra en högersväng istället. Är det en fyrvägskorsning har du möjligheten att svänga höger direkt, vända för att sedan korsa vägen. Om du blivit ombedd att svänga vänster under uppkörningen, så ska du göra det. Men om det, trots dina förberedelser, inte är säkert att svänga kan du ta till plan B. Inspektören vill inte att du försätter er i onödig fara eller att du svänger höger och vänder bara för att.

Högersväng:

Högersväng går i förberedelserna till på samma sätt som vänstersvängen. Du börjar med planering, jobbar vidare med avsökning, intar rätt placering och toppar med bra samspel. Egentligen skiljer sig utförandet endast på placeringen. Istället för att hålla dig så nära mitten (till vänster) som möjligt, söker du dig så långt som möjligt till höger. Finns vägren och det är trafik bakom ska du använda dig av den. Detta för att ge bakomvarande så god framkomlighet som möjligt och för att bli så lite till hinder som du bara kan. Ska du svänga höger är det onödigt att köra förbi och vända, för då hamnar du istället i en mer riskfylld vänstersväng. Det finns nog väldigt få tillfällen då det inte går att svänga höger. Finns ingen vägren är det extra viktigt att ta ned farten så sent som möjligt innan du svänger, men se till att du har tillräckligt låg hastighet för att utföra svängen.

Om du jobbar bra med det som jag listat ovan kan du göra en sväng på landsväg vart som helst. Självklart går alla delar (planering, avsökning, placering och samspel) in i varandra. Det är bara på pappret och av rent pedagogiska skäl som man delar upp det så här.

För att behärska momentet sväng på landsväg väl krävs mycket övning. Läs igenom vad jag skrivit här och prata igenom det med din handledare. Finns de här delarna i redan i din körning, hur kan du förbättra dig på detta område? Ut på landsvägarna och öva. Öva upp en självständighet i detta. När du blir säkrare på detta, ska du be din handledare att mer och mer låta dig fatta egna beslut. När du väl sitter på uppkörningen förväntas du klara ut momentet på egen hand.

Har jag rett ut dina frågor nu? Har du fått fler funderingar? Hör då av dig till mig! Skriv i kommentarsfältet eller maila på forarprovaren@gmail.com.

Lycka till!

 

Frågor från en läsare

Här kommer två frågor från en av mina läsare. Mina svar i rött. Tack för frågorna Oskar!
1. Vänstersväng på landsväg
Räcker det att det ligger en bil ganska nära bakom mig eller måste det vara flera?
Om det ligger flera bilar bakom fast dom håller ett bra avstånd (ca 100 meter kanske), kan jag göra vänstersvängen då förutsatt att det inte kommer bilar i motsatt riktning som gör att jag måste stanna?
Om det ligger 2 bilar nära bakom mig och det kommer många mötande bilar som gör att jag måste stanna, är det redan då olämpligt att göra vänstersvängen?
Svar: Ja, visst kan det räcka med en bil för att vänstersväng ska vara olämpligt. När du börjar planera din sväng så är det viktigt att du observerar vad de andra förarna gör. Verkar det som om de saktar in, håller lite åt höger (finns vägren?) och anpassar sin körning efter din kommande vänstersväng? Då kan det vara fritt fram att svänga även om det är trafik både bakom och framför dig. Vid sväng på landsväg med trafik bakom (och framför) är det av yppersta vikt att du planerar din sväng extra tidigt och att du visar de andra trafikanterna i god tid vad du vill göra. Med två bilar tätt bakom och med många mötande är det helt okej att: göra en avtömning (= köra ut på vägrenen, sakta in och släppa förbi bakomvarande trafik) eller att köra förbi, svänga höger vända och köra tillbaka.
Kan jag bli kuggad för att ha valt att inte göra vänstersvängen fast det egentligen hade varit acceptabelt att göra vänstersvängen?
Svar: Det ska mycket till för att du ska bli kuggad för en sådan sak, men det kan vägas in i helheten, till din nackdel, eftersom det kan framstå som om du inte klarar att göra en vänstersväng på landsväg.
2. Korsning där skylt A29f (Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt) förekommer.
korsning1 (2)
Normalt vis ska man blinka höger även om man följer den ”tjocka vägen” på skylten. Här är en bild på en korsning där denna skylt finns (utan väg från vänster): http://imgur.com/ZE1Dgwh. Jag bifogade också bilden ifall du föredrar det.
Om jag kör i körfält A på bilden, där pilen visar att endast vänstersväng är tillåten. Enligt pilen ser det ut som att jag borde blinka vänster men egentligen går vägen rakt fram enligt märket. Om det fanns en väg som verkligen kom från vänster och den visades på märket så hade ju vänster blinkers betytt att jag skulle in på den vänstra vägen och inte rakt fram… Hur gör jag, blinka vänster eller inte?
Svar: Du ska ge tecken vänster. Du bryter huvudleden och korsar den så i praktiken gör du faktiskt en vänstersväng.
Om jag kör i körfält B, som i fallet på bilden endast tillåter att man följer vägen åt höger, ska jag fortfarande blinka höger? I en vanlig korsning med ljussignaler ska man ju alltid blinka oavsett om fältet endast är till för t.ex högersvängande. Gäller det fortfarande här att jag måste blinka höger?
Svar: Nej, du behöver inte ge tecken höger. Du fortsätter rakt fram och bryter inte något annat körfält. Tecken höger skulle kunna indikera att du tänker svänga in på busstationen (eller nåt) till höger. By the way, vilken spännande trafikmiljö!
Tack på förhand!
Mvh
Oskar