Trafiksäkerhet.se

Från och med nu kommer jag att fungera som skribent på Trafiksäkerhet.se. Jag kommer främst att svara på läsares frågor om trafik, och trafikregler och eventuellt skriva ett och annat inlägg. Det kommer att bli roligt att utöka repertoaren lite och därmed fortsätta att utvecklas inom mitt specialområde.

Martin Nilsson heter han som driver Trafiksäkerhet.se och han ligger även bakom Övningskörning.com  där kan du kan hitta mycket bra inom t.ex. trafikteori. 

Maila Trafikverkets kvalitetsansvariga!

Hej kära läsare!

Jag vill i egenskap av f.d. trafikinspektör vid Trafikverket Förarprov i Uppsala, uppmana er som ska ta körkort att via email begära att användandet av beordrad vändning i hög hastighet (på motorväg, motortrafikled, landsväg mm) på körprov upphör. Detta då det inte kan sägas uppfylla Transportstyrelsens föreskrifter. Vändning är inte en planeringsuppgift utan ett manövreringsmoment där aspirantens förmåga att manövrera fordonet ska prövas. En beordrad vändning på väg med hög hastighet underkänns ofta för miljö, avsökning och planering och inte för brister i manövreringen. Där har vi kvittot på att det arbetas felaktigt med detta moment inom Förarprov och detta med kvalitetsansvarigas fulla stöd. Ni får gärna använda texten nedan.

Kopiera gärna texten nedan och maila till jessica.kronholm@trafikverket.se.

—————————————————————————————————————————————–

Hej Jessica Kronholm!

Jag vill med anledning av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) 2012: 43 18 § protestera emot att beordrad vändning på vägar med höga hastigheter används som ett manövreringsmoment! Av Transportstyrelsens författningssamling framgår med all önskvärd tydlighet att vändning är ett manövreringsmoment och inte ett moment för att främst kontrollera aspirantens förmåga till avsökningsrutiner, planering samt miljövänlig körning (att inte köra för långt).

TSFS 2012: 43

18 § Manövreringen ska omfatta minst två av följande moment, varav minst ett ska gälla backning:  – backning med sväng, där rak backning ingår före eller efter svängen, – vändning, – parkering, och – effektiv bromsning. Manövreringen kan dessutom omfatta följande moment – start i med- och motlut, och – användande av reglage

Mvh

( skriv ditt namn )

——————————————————————————————————————————————

International readers

Hej!

Jag ser att ett flertal individer från andra länder, eller som vistas i andra länder läser bloggen. 

Andra länder där sidan besökts från denna vecka är: Lettland, Kina och Irak! 

Det tycker jag är väldigt roligt! Jag blir även nyfiken på vilka ni är och hur ni hittar Uppkörningsbloggen. Skriv gärna lite kort i kommentarsfältet nedan!

Tack, Rune

Samspel

Samspel i trafiken

Det känns som läge nu att skriva lite om samspel. Det är ett något luddigt ord som används ofta vid avslut på ett underkänt körprov. Har man aldrig fått betydelsen av ordet förklarat för sig kan det vara svårt att sätta det i ett sammanhang.

Trafik är något så enkelt men samtidigt väldigt komplext. I sin enklaste form kan man säga att trafik endast är människor i rörelse, men om man tittare lite närmare på saken ser man att alla dessa människor i rörelse, ska röra sig tillsammans, på en relativt liten avgränsad yta och ofta i höga hastigheter. För att det då ska fungera så smärt, -och komplikationsfritt som möjligt krävs samspel mellan alla olika trafikantslag. Vissa trafikslag får egna banor att röra sig på där annan trafik inte är tillåten. Tåg och flyg är två av dessa. Sedan finna andra utrymmen där t.ex. bara fordonstrafik av speciella slag är välkomna. Dit hör motorvägar, motortrafikleder och vissa cykelbanor. Oavsett fordonsslag och bana krävs att samspel finns. När jag hör ordet samspel leds mina tankar till en lagsport. När ett lag ska fungera bra tillsammans krävs ett fungerande samspel mellan lagets olika delar. I fotboll t.ex. finns elva olika spelare där de är indelade i olika grupper. Först har vi målvakten, sedan försvaret, sedan mittfältet och längst fram finns anfallet. Även om de har olika funktioner i laget så tillhör de samma lag och måste spela med och för varandra, oavsett vilken roll de har i laguppställningen. Om målvakten bestämmer sig för att plötsligt bli anfallare raseras alltihop och laget kan inte längre fungera. 

I trafiken är det på samma sätt. Vi har ingen laguppställning på så sätt som fotbollslaget har, men vi har våra positioner och roller. Dessa positioner och roller bestäms av bl.a. trafikregler och förordningar. En trafikregel säger exempelvis att vi ska köra på höger sida av gatan/vägen. En annan säger att vi har väjningsplikt när vi vill ansluta till en huvudled från en tvärgata. Det händer att dessa regler sätts ur spel tillfälligt, men det är sällsynta undantag. Precis som när målvakten befinner sig i anfallet då ett lag jagar kvittering i slutminuterna av en viktig match.

Det är viktigt att vi håller oss till våra roller och till givna regler för att trafiken ska flyta på utan kontroverser. När alla spelar sin roll enligt boken (eller manus om du så vill), så innebär det att alla olyckstillbud, som inte beror på olyckliga omständigheter, försvinner. Att vara trafikant är att spela en roll och att ha vissa repliker. Replikerna består inte främst i ord utan i beteende. Ditt beteende kommunicerar med medtrafikanterna. När du ger tecken inför ett körfältsbyte kommunicerar du med de andra som samtidigt befinner sig på samma körbana som du. Om du saktar in i god tid visar du genom kommunikation att du tänker väja vid exempelvis huvudled. När du saktar in i tid och sedan stannar helt kommunicerar du att du tänker respektera stopplikt. På samma sätt ger din placering vid sväng i korsningar signaler till andra om vart du tänker ta vägen. Allt du gör i trafiken signalerar något till någon annan. Det går inte att inte kommunicera.

När det handlar om körprovet och inspektörens bedömning av ditt samspel med medtrafikanterna, så tittar hen på hur och vad du kommunicerar med din körning.

  • Inspektören vill se att du tydligt visar att du har avsikt att väja, när väjningsplikten är på din sida.
  • Inspektören vill se att du kommunicerar vart du är på väg genom tydlig och konsekvent placering.
  • Inspektören vill se att du kan ge och ta, d.v.s. att du kan vara flexibel i din körning och inte alltid hävda din rätt – bara för att.
  • Samspel är också viktigt vid passage av t.ex. påfarter och andra anslutande körfält. Där vill inspektören se att du försöker underlätta för andra genom att, när situationen kräver det, kanske sänka hastigheten eller flytta ditt fordon något i sidled.

Hur vill du själv bli behandlad i trafiken? Det går till viss del att applicera den s.k. ”gyllene regeln” även i trafiken. Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig”. Den inställningen kommer du långt med!

Var en lagspelare och kör inte ditt eget race.

Tecken, körriktningsvisare, blinkers

Dessa tre ord, som alla har samma betydelse, skapar ofta oreda, förvirring och ilska hos trafikanter. Detta trots att det egentligen är så enkelt.Tecken ska ges så snart du tänker eller behöver göra någon form av sidoförflyttning av ditt fordon. Då ska tecken ges i så god tid att dina medtrafikanter kan planera sin körning efter vad du tänker göra. 
Ett skäl till att detta med teckengivning inte fungerar jämt kan vara brist på förståelse. Brist på förståelse av att andra är i behov av att veta vart du är på väg.

– Jag vet vart jag ska, så vad ska jag ge tecken för?

Då saknar man lite känsla för det samspel som bör finnas mellan alla som vistas i trafiken.

Tänk bara så här: Om du behöver, av vilket skäl det än är, göra en sidoförflyttning av ditt fordon, så ska du använda dina körriktningsvisare (blinkers). Detta ska du göra även om du tycker att det verkar onödigt! Dina medtrafikanter kanske inte upplever det onödigt, utan blir tacksamma för ditt samspel. 

En sidoförflyttning är t.ex. när du lämnar en parkering längs gatan, när du byter körfält, om du svänger ut lite för att passera ett stillastående fordon (buss, parkerad bil mm), körfältsbyte i cirkulationsplats, om du kör om (traktor, cyklist eller annat fordon) eller om du passerar något hinder längs vägen. 

Trafikinspektören vill se hur och när du använder dina körriktningsvisare under uppkörningen. Inspektören önskar att du ger tecken i god tid – efter att du sett dig för. Missar du att ge tecken vid något tillfälle och det inte leder till någon situation, så har inspektören överseende med det, under förutsättning att du har tittat ordentligt och inte förflyttar dig i blindo.

Ur trafikförordningen 3 kap (detta är vad inspektören bygger sin bedömning på!)

65 § ”När en förare avser att starta från en vägkant eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt. Om fordonet inte har körriktningsvisare, skall föraren i stället visa sin avsikt genom att sträcka ut armen.

Tecken skall ges i god tid innan den avsedda manövern genomförs och vara väl synligt och otvetydigt. Teckengivningen skall upphöra så snart manövern är avslutad.”

KÖRKORTONLINE.SE

korkortonlineststor

För att lyckas med den praktiska delen av bilkörningen krävs god kunskap om den teoretiska. Du behöver alltså nöta in all teori du bara kan och under tiden öva på att tillämpa den i praktiken. Det går inte att fuska i någon av dessa delar och tro att det sedan ska gå bra på körprovet. Det finns flera sidor där du kan prova dina teorikunskaper. En av dem är KÖRKORTONLINE.SE. Där kan du även testa ett gratisdemo på 65 frågor så att du vet vart din nivå ligger och sedan kan du köpa till ytterligare 1000 körkortsfrågor och få förklaringar till svåra frågor. KÖRKORTONLINE.SE och Uppkörningsbloggen har ett lite samarbete så besök gärna deras sida och ta del av deras erbjudanden.