Smal och krokig landsväg

På körprov, när vi svängde in på en smal och krokig väg som såg ut enligt bilden, sänktes vår hastighet plötsligt till mellan 35-45 km/h, trots att det var hastighetsbegränsat till 70 km/h. När jag frågade om de visste vilken hastighet det var på vägen fick jag ofta rätt svar. Nu ska jag vara tydlig med att frågan jag ställde inte var en provfråga som de behövde svara rätt på för att klara körprovet, utan en kontrollfråga för att jag skulle veta om de var medvetna om situationen. Då brukade jag följa upp med frågan: Varför kör du då 40 km/h? Svaren varierade mellan: För att det är så smalt! Här kan man ju inte köra 70! Det är bäst att ta det lugnt och köra säkert!

Vad vill då förarprövaren se? Förarprövaren vill se att du klarar att hålla en hastighet som är anpssad efter situationen. 40 km/h är inte det, inte som situationen ser ut enligt bilden ovan. Här är det inget problem att hålla omkring 70 km/h. Om sedan läget förändras så ska du kunna anpassa din hastighet efter det. Om du kör i 40 km/h i detta läge,kan inte inspektören tro annat än att du inte är redo för ett körkort och du kan riskera ett underkänt körprov.