U-sväng II

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Hej!

Jag ser att mitt inlägg om U-sväng är ett av de mest lästa detta år och att det finns en del frågor som jag inte ställt och besvarat. Dessa tänkte jag svara på nu. Har du andra frågor om U-sväng som inte besvaras av dessa två inlägg så kan du ställa dem i kommentarsfältet.

1. Får jag göra en U-sväng i en korsning?

Svar: Absolut! Om inget vägmärke finns som förbjuder U-sväng så är det tillåtet.

2. Får jag göra en U-sväng i en signalreglerad korsning (med trafikljus)?

Svar: Absolut! Se vidare under fråga 1.

Ett tillägg till svaren ovan:

U-sväng är tillåten så länge den inte är förbjuden (genom vägmärke) och så länge det inte sker så att andra trafikanters säkerhet äventyras. Detsamma gäller ju för allt som du har för dig i trafiken.

3. Får jag göra U-sväng på en järnvägsövergång?

Svar: Jag vet ingen plats där detta förbjuds genom vägmärket ovan, men det finns då andra regler som gör att detta inte är okej.

Så här säger trafikförordningen om Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

”En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.”

Den sista meningen är det som ger den ledtråd vi söker. Att göra en U-sväng på en järnvägsövergång är inte att passera ”utan dröjsmål”. Därför vill jag hävda att en sådan vändning är både olämplig och olaglig.

Har du fler funderingar kring U-svängen, så ställ dem i kommentarsfältet så svarar jag när jag kan – direkt eller via ett nytt inlägg.

Om du missade länken till mitt första inlägg om U-sväng ovan så hittar du det här.

Järnvägsövergång

image

image

image

Här ovan ser du två olika plankorsningar. En av dem är från Länsväg 292 mellan Österbybruk och Gimo (nästan säker på att det är 70 km/h här, det finns nämligen två och den andra är 90 km/h) och den andra (översta bilden) är från Börjegatan i Uppsala (50 km/h). Hur ska man köra i en plankorsning? Det är ju sant att du inte ska köra snabbare än att du hinner stanna om det kommer ett tåg, men samtidigt kan det inte gå alltför långsamt heller. Särskilt sant är det på landsväg med hastigheter på 70 km/h och uppåt. Det skulle uppstå problem av annan art om det plötsligt fanns trafik som snudd på stod stilla på landsvägen. Risk för upphinnandeolyckor är uppenbar.

Så här säger trafikförordningen (SFS 1998:1276) om passage av järn, -eller spårväg:

”Trafik i korsning med järnväg eller spårväg
7 § En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.
   En trafikant får inte färdas in i en korsning med järnväg eller spårväg 
1. om ett tåg eller en spårvagn närmar sig,
2. när en ljussignal visar rött sken, en ljudsignal ljuder eller en bom fälls, är fälld eller reses, eller
3. om det finns risk för att trafikanten måste stanna i korsningen.
   En trafikant som inte får färdas in i en korsning med järnväg eller spårväg skall stanna på betryggande avstånd från korsningen och före signaler eller bommar.”
(min kursivering)

Vad tittar inspektören på då? Inspektören tittar på din uppmärksamhet (visa att du ser järnvägskorsningen), din hastighetsanpassning (släpp åtminstone gasen och inta bromsberedskap), ditt samspel med andra trafikanter (kör som om du är medveten om att du inte är ensam i trafiken), miljö (om du behöver stå still – stäng av motorn!), regler (stanna vid stopplinje – om det finns och kör inte mot blinkande rött!), krypkör inte över spåren utan snabba på lite när du ska över) och på din planering inför järn, -spårvägskorsningen.

Kan du kuggas för att du inte tittar ordentligt när du passerar en järnvägsövergång? Ja det kan du. Är det en väldigt skymd plankorsning kan det räcka med det för att din körning ska bli underkänd, men ofta så räknas det in i den övriga körningen. Kan du kuggas för att du kör mot blinkande rött? Oh yes, det kan du! Om du inte stänger av motorn? Nja, inte enbart för det men det vägs förstås in i din övriga miljökörning. Öva på att köra över spår, – och järnvägsövergång och kör inte som din handledare gör (för de kör ofta på som om övergången inte fanns!).
(Foton från Google maps)