Parkering

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Foto: Rådmansgatan,  Sala

Hur går det till när inspektören vill se dig parkera på ett körprov? Det finns några olika alternativ.

  1. Inspektören pekar ut en specifik plats och talar om hur du ska parkera; om du ska backa eller köra in i rutan (ibland kan du få välja metod själv)
  2. Ni kör in på ett parkeringsområde och inspektören lotsar dig till en del av detsamma. Där får du välja någon av de lediga platserna och själv bestämma hur parkeringen ska gå till
  3. Inspektören leder dig till ett parkeringsområde och du får fritt välja plats inom detta, så länge som du parkerar i rutan mellan två bilar (alternativt intill en ensam bil)
  4. Inspektören kan be dig att fickparkera utmed gatan.

Vad vill då inspektören se när du parkerar och vad tittar på inspektören på? Främst så är parkering ett av fem manövreringsmoment som kan ingå i en uppkörning, men det går inte att plocka parkeringen ur trafiken så att säga, så inspektören vill förstås också se hur du förhåller dig till andra trafikanter.

  1. Manövrering – att hantera bilen, ha kontroll över vart den är på väg och veta hur du får bilen från position A, utanför p-rutan till position B, inne i p-rutan
  2. Avsökning – har du uppsikt omkring bilen? Är du för nära andra parkerade bilar eller föremål? Uppmärksammar du andra trafikanter och hur hanterar du dem?
  3. Regler – var får du parkera (viktigt om du fritt får välja p-plats!)? Vem ska väja, den som ska parkerar (du) eller den som passerar ditt fordon?  Ska du ge tecken eller inte vid parkering?
  4. Placering – står bilen rätt i rutan? Kan andra komma åt sina bilar – förarplats och/eller passagerarplats?

Inspektören kommer att be dig tala om när du är klar med din parkering och denne bedömer då hur fordonet är placerat, hur du samspelat med andra under parkeringen, hur du tillämpat trafikreglerna och hur du lyckades med själva manövreringsmomentet.

Det får inte bli farligt, uppstå risk att krocka med annan parkerad bil eller medtrafikant eller att du måste få hjälp med att få bilen på plats. Parkeringen måste däremot inte lyckas på det första försöket! Det är helt okej att justera eller att börja om, men bland annat p.g.a. tidsbrist, kan du inte få hur många försök som helst på dig och inspektören kan komma att avbryta parkeringen. Om inspektören avbryter eller ingriper, blir din parkering inte godkänd och det leder då till ett underkänt resultat på körprovet. Här vill jag tillägga att det finns tillfällen då inspektören ger en andra möjlighet att utföra en parkering. Det ena kan vara då din körning i övrigt är av så pass god kvalitet att en andra chans är motiverad. Självklart måste då tiden för körprovet räcka till för ett nytt försök.

Nu har du fått en bra inblick i vad det innebär att parkera på körprovet, vad inspektören vill se och hur parkeringsmomentet bedöms. Nu får du fortsätta att öva så att du kan utföra en parkering på ett bra sätt.

Lycka till!

The Swedish Driving Test part II

When  the day and time of your driving test arrives, you’ll meet the driving inspector/trafikinspektören in the lobby of Trafikverkets Förarprov. When you are introduced to each other the driving inspector  needs to see your identification. Your ID needs to be valid. If you can’t show a valid ID you will be denied the opportunity to prove your driving skills. So, make sure that everything that has to do with your identification card is in order. Even If you’ve taken the driving test before you’ll need to show your ID again. You will also be asked to confirm, with your signature, that you don’t have another drivers licence within the EEC (European Economic Community).

Another important thing to remember is to be there on time. If you’re 5 to 10 minutes late there is a serious risk that your driving test will be cancelled and you´ll be sent away without being able to drive. You´ll still have to pay the fee though!

After this procedure the two of you will walk out to the car. You’ll either have a car with you, maybe from your driving school, or you’ll be driving Trafikverkets car. Once you arrive at the car you’ll be asked to sit in the driving seat and to begin adjusting your driving position. When you’re ready, the driving inspector will take you through the driving test, explaining how it will be done and you will be asked to perform a security check (brakes, steering, engine fluids, etc.). Every driving inspector  has their own way of doing things so the procedure may vary in some regards.

The driving inspector  will tell you where to drive, if to turn left or right in intersections, to take the first, second or third exit in a roundabout. In Sweden we use left for the third exit, right for the first and straight ahead for the second. If he or she doesn’t give you any specific instructions of where to go, just plan to drive straight ahead. You may also be given instructions to follow road signs/directions towards various places like a city nearby, the E4 or Centrum (town centre). During the driving test the driving instructor will give you certain tasks such as; parking the car, backing up/ reversing around a corner, etc. or turning the car around to go in the opposite direction. If you forget or if you don’t understand the information given by the driving instructor, always feel free to ask.

Your driving doesn’t have to be perfect, but it has to be good enough, meaning that there can’t be any major mistakes or mistakes that occur repeatedly during your driving. Immediately after the driving test you’ll be given the result and if you should by any chance have failed your test, you’ll get feedback from the driving inspector so that you know what to practice on  before trying again.