Lär dig bilkörningens fem pelare

Din bilkörning måste bygga på stadiga pelare som bär genom de prövningar som ligger framför dig. När det kommer till uppkörning kallas de fem pelarna:

  • Säkerhetskontroll
  • Manövrering
  • Miljö
  • Trafikregler och
  • Trafiksäkerhet – beteende.

Dessa pelare ska inte endast resas och bära dig i trafiken fram till och med körprovet, utan de ska hänga med i resten av ditt liv som körkortsinnehavare. Bygger du rätt så bär de även när nervositeten inför uppkörningen slår till. Det kanske svajar lite, men det faller inte ihop. Se till att lägga grunden (se de fem ”pelarna” ovan) rätt så står ditt körkortsbygge pall för de allra tuffaste utmaningarna.

Jag kom att tänka på en psalm eller nåt som passar bra i sammanhanget.

”Bygg inte hus på en sandig strand 

Bygg inte hus på grus

Kanske verkar det ok men en dag du ångrar dig

Du måste bygga huset upp igen

Du måste bygga huset på ett berg,

på en stadig grund som inte rubbar sig

Så när stormen blåser på 

har du frid i ditt hus ändå”

Motorbromsning och växelval

Följande frågor kom från Astrid och inlägget i ämnet följer nedan.

”Hej!
Tack för en lärorik och motiverande blogg! Något jag skulle vilka läsa mer om är hur inbromsningar på med och motlut på landsväg bör gå till. När ska man motorbromsa, när ska man ner direkt i rätt växel m.m. Hur stora är skillnaderna på fem- respektive sex-växlade bilar?
När är rätt tid att hoppa över växlar?

Åter tack för bra blogg!
Mvh,
Astrid”

Motorbromsning sker på samma sätt oavsett om det sker på plan mark eller i med, -motlut. Skillnaden är endast den att i medlut får din motorbromsning inte samma effekt medan effekten dubbleras i motlut.

Du kan alltid motorbromsa så länge det finns tid för det. Sedan när hastigheten är rätt lägger du i önskad växel. Det tar tid att lära sig motorbromsa bra eftersom det kräver god rutin och god förmåga att planera sin körning. Men man får börja där man är och sedan ta det vidare till nya nivåer. På ett körprov krävs det inte att du ska behärska motorbromsning perfekt, bara att du har börjat använda dig av det sättet att bromsa bilen. Det är bäst att vara tydlig med att motorbromsning inte sker genom att växla ned och sedan lyfta kopplingen. Många tror det. Motorbromsning är att släppa gasen och sedan låta bilen sakta in till önskad hastighet för att sedan lägga i önskad växel.

Det är inte så väldigt stor skillnad på en fem eller sex växlad bil. Det som kan vara svårt att komma ihåg är att lägga i sexans växel. Men det brukar ordna sig efter en stunds körning.

Du kan alltid hoppa över växlar, bara du ger bilen en bra acceleration så att den inte stannar av för mycket på nästa växelval. Vad jag menar är att varvtalet (strunta i siffrorna och lyssna istället på motorljudet) Måste vara anpassat för den växel du önskar ”hoppa” till, annars orkar inte bilen riktigt. Detta är särskilt viktigt när du ska ut på vägar med högre hastigheter. Du ska också komma ihåg att miljökörning och ”växelhoppning” inte kommer före trafiksäkerheten.

Jag hoppas du är nöjd med svaren Astrid, annars får du återkomma med följdfrågor. 

Bedömning (ur Handledning Körprov Grund)

Handledning

För att körprovet ska godkännas ska du kunna bedöma att kunden kör trafiksäkert och med en god framförhållning. Kunden tillämpar gällande trafikregler, hon/han kör hastighetsanpassat och tydligt, med hänsyn till väg- och väderleksförhållanden, annan trafik och andra trafikanter, speciellt de oskyddade. Du ska också se att kunden uppvisar en rutinmässig färdighet i manövreringen som krävs för att föra fordonet på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Dessutom ska du bedöma hur kunden uppfattar och hanterar risker som uppstår under körningen och förutser och förekommer andras agerande, defensiv körning. Du ska göra en helhetsbedömning utifrån kursplanens mål och kompetensområden. Det innebär att du ska kunna göra en bedömning utan att enstaka brister som är av liten betydelse för trafiksäkerheten påverkar resultatet.

ur Trafikverkets Handledning Körprov Grund

Motorbromsa/Miljökörning

Vad innebär det att motorbromsa? Vad vill inspektören se under körprovet?

Att motorbromsa är inte detsamma som att bara växla ned och släppa upp kopplingen. Många tror det. Det tror det därför att de blivit lärda så. Kanske av en handledare eller av en vän. När de sedan kommer till körprovet så åstadkommer de inget annat än en obekväm körstil. Varje gång de ska ”motorbromsa” så växlar de ner och släpper upp kopplingen, med resultatet att hela bilen hoppar till och som passagerare åker man framåt och bakåt. Efter några hundra sådana resor blir man ganska trött.

När du ska motorbromsa släpper du helt enkelt bara gasen och låter bilen rulla framåt. Du ska inte bromsa (med pedalen) eller ha kopplingen nedtryckt. När du sedan har nått önskad hastighet växlar du (om nödvändigt) ned till rätt växel och fortsätter köra. Självklart ska du dock fotbromsa om situationen kräver det! Motorbromsning kan gärna användas vid hastighetssänkning, t.ex. från 90 km/h till 70 km/h. Resultatet blir en behaglig körning och en lägre bränsleförbrukning. Att motorbromsa ned hastigheten på det sättet visar på en god planering inför nya hastigheter. Du kan även motorbromsa in mot korsningar och cirkulationsplatser, men se då till att du inte samtidigt blir till ett onödigt hinder för trafiken bakom dig. Du måste hitta balansen mellan en miljövänlig körning och samspelet med andra. Det ena ska inte ske på bekostnad av det andra! Jag ska förklara med ett exempel från en uppkörning. Aspiranten, jag (inspektören) och trafikläraren var ute på ett körprov i Uppsala. Vi närmade oss en trafiksignal (ett rödljus), aspiranten släppte gasen och rullade fram mot korsningen medan han inväntade grönt ljus. Om det varit tomt på trafik bakom oss hade det varit fine, men nu var det många andra runt om och det enda han åstadkom var att stoppa upp hela trafiken. Jag frågade honom hur han tänkte och sedan berättade jag vad resultatet blev. Jag hoppas att han förstod och tog till sig, för hans körning i övrigt var så bra att jag kunde släppa detta och godkänna den.

Hur bedömer då inspektören din miljökörning? Kan din körning bli underkänd om du inte behärskar den? Ja, men bara om du genomgående slösar bränsle eller om din miljökörning inte sker situationsanpassat, d.v.s. att det inte lämpar sig i det givna läget. Du måste ha i minnet att säkerheten alltid kommer före miljön när inspektören bedömer din körning.

Ut och öva på miljökörning så som jag beskriver det ovan. Lär dig när du ska göra det och när det inte passar sig. Tänk planering och samspel i kombination med miljökörning så att du hittar balansen dem emellan. Inspektören kräver inte en perfekt miljökörning, utan vill bara se att du förstått principen och inte är helt ute och cyklar.

Körprovet del 3; Kompetensområden

I det här inlägget tänkte jag fortsätta med att gå igenom kompetensområdena, förutom Säkerhetskontrollen, den har jag redan skrivit om här.
Kvar är då manövrering, miljö, trafikregler och trafiksäkerhet/beteende.

Manövrering: Inspektören tittar på din förmåga att hantera bilen. Du ska kunna hålla kursen (inte vingla hit och dit), växla utan att tappa fokus på trafik runt omkring, sköta pedalerna (= hitta dragläget), kunna parkera, vända, backa, starta i lutning och utföra effektiv bromsning.

Miljö; handlar om att ha en ekonomisk körstil. Att inte köra på så sätt att du gör av med bränsle i onödan. Vid t.ex. vändning ska du inte köra onödigt långt, du ska inte köra på för låga växlar (eller för höga för den delen), använda dig av motorbromsning (rulla inte fram med kopplingen nedtryckt och foten på bromsen), undvika att tok-accelerera eller stanna med hårda inbromsningar. Stå inte och slira på kopplingen vid trafiksignaler eller liknande  och bränn inte koppling när du startar från stillastående. För att få till en bra miljökörning är god planering viktigt.

Trafikregler; kan tyckas vara en självklar sak, men kan ändå behöva gås igenom lite. Inspektören vill förstås se att du teoretiskt kan trafikreglerna, men på körprovet måste du visa att du kan hantera dem praktiskt också. Verkligheten ser inte alltid ut som i teorin! Att följa eller tillämpa trafikreglerna är ett samspel mellan dig och andra trafikanter, inte bara att memorera ett regelhäfte.
     Du ska veta när du kör på huvudled eller när högerregeln gäller, var och hur du stannar vid stopplikt, vad väjningsplikt är och hur du tillämpar den korrekt, hur du ska placera bilen i bl.a. korsningar, vem som ska köra först och vem som ska väja vid möte, hur du tillämpar ”zebralagen”, d.v.s. väjningsplikt vid övergångsställen och vid cykelpassager.
     Listan kan göras hur lång som helst men jag tror du förstår vad jag menar. Vid uppkörningen går inte inspektören igenom alla dessa situationer, det skulle bli alltför långdraget. Vad inspektören säger om dessa områden ska jag ge exempel på i ett annat inlägg.

Trafiksäkerhet/beteende; handlar om ditt uppträdande i trafiken, din attityd till andra trafikanter och till risksituationer. Det handlar om att kunna identifiera (upptäcka) situationer som kan vara särskilt riskfyllda (ex. passage av buss vid hållplats, barn vid vägkanten) och hur du ska agera då. Du ska visa att du förstår trafiken och att du kan samspela med andra trafikanter. Här ryms även dina avsökningsrutiner, d.v.s. hur du ser dig för i trafiken. Var ska du titta, när ska du göra det och varför? Det handlar inte om mekaniska huvudrörelser utan om insikter. Insikter om att här är det bäst att jag ser mig för ordentligt. Det är inte bara viktigt att titta och söka av, utan också att veta vad du ska göra med det du ser. Hur hanterar du bilisten i det körfält du vill byta till? Hur hanterar du damen som är på väg mot övergångsstället? Behöver du stanna eller kan du köra vidare? Har du beredskap att stanna eller väja eller kör du som om ingenting kan hända?
     Planerar du din körning eller ramlar du bara in i situationer och måste improvisera? Hamnar du i rätt körfält eller kommer du fel ofta? Är din hastighet rätt anpassad för den trafikmiljö du är på väg in i? God planering är a och o i bilkörning. Det är viktigt för att du ska komma rätt in i situationer som uppstår under körningen.
     Under den här kategorin är det viktigt att inte överdriva. Kör inte överdrivet sakta, håll inte överdrivet långt åt höger, överdriv inte faran vid övergångsställen, överdriv inte din körning i gatukorsningar (stanna inte i alla korsningar och växla inte ned till ettan om det inte finns goda skäl till det) och överdriv inte dina avsökningsrutiner.

Nu har jag gjort en tung lista som kan kännas övermäktig, men ta det lugnt. Minns att du inte behöver köra perfekt utan att inspektören gör en helhetsbedömning av vad du presterar

I Köprovet del 4, går jag igenom begreppet helhetsbedömning. Stay tuned!

Frågor från Joesfine

Här följer några från en läsare. Mina svar kommer längre ned. Gör som Josefine, fråga så får du svar!

Hej! Hittade dig när jag googlade runt om frågor till uppkörningen. Så undrar om jag kan få ställa några frågor till dig?

Jag har bokat teori och uppkörning nästa vecka. Jag ska köra upp med automat så undrar om det är något speciellt jag ska tänka på med automat mot en manuell? De flesta frågor jag hittar är om ecodriving osv med manuell. Undrar också om jag ska köra ecodriving med automat och på vilket sätt isåfall? Ska jag lägga i handbromsen när jag parkerar när vi är klara eller räcker det med P på växelspaken?

Tacksam för svar

MVH
Josefine

Hej Josefine!

Vad roligt att du fann min blogg 🙂

Visst får du ställa frågor. Det är själva vitsen med bloggen!

Nej, det är inget särskilt att tänka på när det gäller automat mot manuell. Inspektören bedömer din körning på samma sätt oavsett hur växellådan fungerar. Visst ska du köra miljövänligt (inspektörerna använder inte ordet eco-driving) även med en automatväxlad bil!. Det går t.ex. alldeles ypperligt att motorbromsa med automat, det är lämpligt att inte tok-accelerera eller att undvika hårda inbromsningar. Sedan kan du undvika onödig tomgångskörning vid längre stopp. Har du parkerat för gott s.a.s. kan du absolut lägga i både P och handbroms, annars behövs det inte. Vid parkering under själva körprovet sitter du säkert foten på bromsen ändå.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Annars får du be mig förtydliga. Dela gärna med dig av bloggen till dina vänner och till andra som kan tänkas söka svar på sina frågor!