Körning i cirkulationsplats/rondell

2016-07-31 (1)
Problemet med teckengivning i cirkulationsplats består nog mest i att alla vill tänka själva. Alla har en åsikt om vad som är bäst och vill göra enligt den istället för att följa uppmaningen från Transportstyrelsen. I artikeln från Teknikens Värld (följ länken nedan) talas det om bättre flyt i trafiken om tecken ges på ett visst ätt, men är det flyt man eftersträvar med rekommendationen från Transportstyrelsen? Bättre flyt, i den bemärkelsen, innebär ofta högre hastigheter och vid kollision större skador. Det är inte ett lagbrott att ge tecken före infart i cirkulationsplatsen, men det är inte så du ska göra. Länken från Transportstyrelsen nedan kräver PDF så jag bifogar skärmdumpar så att du som inte har Pdf på din enhet kan ta del av den.
Skälet till att ge tecken först vid utfart från cirkulationsplats är att viss osäkerhet ska skapas och att denna ska få fordonsförare att ta ned hastigheten innan infart i cirkulationsplatsen. Flyt uppstår ändå, men i lägre hastighet och med mestadels plåtskador om olyckan ändå är framme.
2016-07-31 (2)
2016-07-31 (3)
2016-07-31 (4)
2016-07-31 (5)
2016-07-31 (6)
2016-07-31 (7)

 

Omprov

Omprovet, när du missat en uppkörning och behöver göra en ny, är en mytomspunnen sak. Det finns lika många versioner som det finns aspiranter. Så här säger Trafikverkets Handledning Körprov grund:

Omprov

 

Omprovet är i grunden ett helt nytt körprov, men där de kompetensområden som inte riktigt nådde ända fram, prövas igen. Blev din körning t.ex. underkänd på parkering, kommer du att i någon form få parkera igen. Detsamma gäller oavsett vad som ledde till underkänt tidigare. Men det är viktigt att påpeka att detta gäller om det är möjligt. Låt säga att du körde upp i Stockholm och blev underkänd på motorväg och nästa körprov sker i Sala, så kan inte motorväg följas upp, eftersom Sala inte har några motorvägar. Situationer som inte går att upprepa, som när någon dyker upp oförutsett kan förstås inte heller följas upp av inspektören.

Litet fel+bra lösning=godkänt?

På körprovet sitter aspiranten på helspänn för att inte göra minsta lilla fel.

.-Jag ska köra perfekt!

Vad händer då? Jo, felen kommer som på löpande band. 

På körprovet sitter aspiranten avslappnad och lite loj och tänker att ingen kör perfekt, alla gör fel ibland.

-Jag kör som jag kör. Jag blir säkert godkänd ändå. Ingen är felfri!

Vad händer då? Jo, felen ramlar in. Ett efter ett.

I det första scenariot spänner sig aspiranten och ställer för höga krav på sig själv, när sedan första misstaget visar sig brukar korthuset raskt falla samman. I det andra bryr sig inte aspiranten om de fel denne gör därför att hen inte tar det riktigt på allvar. Det blir en heldragen linje här, en taskig stopplikt där och tveksamma placeringar i korsningar. 

Hur ska man då vara inställd mentalt? Kan vi hitta något mittemellan de två extremerna jag beskrivit ovan, så har vi kommit långt. Du behöver inte köra felfritt, men du kan inte heller göra hur många småfel som helst. Kom till körprover med inställningen; 

-jag ska göra mitt allra bästa och göra rätt så långt jag kan och om jag gör något fel så ska jag inte låta det knäcka mig. Jag ska fortsätta visa inspektören vad jag kan. Jag ska inte heller strunta i att ta de små sakerna på allvar, utan verkligen gå in för det, för att hålla mig så nära en perfekt körning som möjligt.

För vad händer då när du gör något fel? Inspektören noterar det (vissa antecknar) mentalt, men hen ser också på hur du löser den situation du kan ha skapat. Den lösning du finner på, kan faktiskt stärka din chanser att lyckas. För mig var det så att ett väl hanterat misslyckande, visade på mer mognad för ett eget körkort än en perfekt körning enligt boken. Boken fungerar bäst på ritbordet, medan trafiken kräver att du är lite ”street smart”. Vad jag menar med detta är att teoriboken är just det – en teori. Teori fungerar nästan bara i teorin, inte så ofta i praktiken. Du kanske kör perfekt enligt teoriboken och det är väl, men medtrafikanterna gör det inte och då krävs att du kan hitta några ibland okonventionella lösningar, som inte finns i boken. Förstår ni vad jag menar?

En idrottare försöker vara så koncentrerad och så avslappnad som möjligt – samtidigt! Träna på att vara sån. Full koncentration krävs för det är mycket att tänka på, men det är också nödvändigt att vara avslappnad, för är du spänd som en fjäder blir det svårt att prestera ditt bästa. 

Inspektörerna vet att aspiranterna är spända och nervösa, att de har svårt att slappna av, så de gör sitt bästa för att skapa en bra atmosfär i bilen. Om du också är medveten om att inspektören inte är ute efter att fälla dig, blir det lättare att slappna av. 

Summering: Satsa på att göra en perfekt körning, men var medveten om att några mindre fel inte innebär underkänt. Hamnar du fel, p.g.a. ett eget misstag eller någon annans, se till att hitta en rimlig lösning, så kan det leda till ett plus i inspektörens ögon. 

Jag avslutar med ett tips för dig som övningskör. Be din handledare att få köra där du inte hittar. Att få åka någonstans där du inte varit. Se till att du inte får hjälp så snart du kommer lite fel, utan att du får reda ut det självständigt. Då kommer du att utvecklas enormt mycket. På körprovet vill inspektören se självständighet. 

”Uppkörning” i Jakobsberg

Härom dagen var jag inspektör igen, fast från baksätet. En vän till mig undrade om jag kunde åka med för att se hur hennes son låg till med sin körning. Vi åkte ett par slingor i Jakobsberg, där han fick köra motorväg, blandade korsningar, backa, parkera och vända. Jag tittade på hastighetsanpassning, regeltillämpning, placering, avsökning, beredskap och manövreringsförmåga. Han gjorde en i stort bra körning och har stora chanser att klara sin uppkörning.

Jag fick se en körning som var rätt så bra på motorvägen, omkörning, påfart och körfältsbyten. Han ska ha sin uppkörning i september och jag bedömer att det finns mycket goda chanser för honom att fixa körkortet då.

Det han fick i uppgift att träna lite extra på var avsökningsrutiner, att titta efter vägmärken och beredskap i gatukorsningar, placering vid backning och att inte ge felaktigt tecken i cirkulationsplatser.

Hur ligger du till med din körning? Vad behöver du tänka på inför din uppkörning? Vet du hur du ska använda blicken före och i korsningar, vet du hur och när du ger tecken i cirkulationen, klarar du att backa runt ett hörn och har du bromsberedskap i de tillfällen du behöver det?

Self explaining streets

Nu tänker jag föra ett kort resonemang om gators och vägars utformning. Jag börjar med ett citat:

”Streets are self-explaining when they are in line with the expectations of the road user, electing safe behaviour simply by design”. Theeuwes/Godthelp 1992

Gator är självförklarande när de är i linje med de förväntningar vägens användare har, där ett säkert beteende väljs enbart utifrån design (egen översättning).

Ofta färdas vi längs gator och vägar där deras utformning inte överensstämmer med den hastighet som är satt. En smal och slingrig landsväg, med kurvor och backkrön, är satt till 70 km/h, medan en bred och fin gata inne i stan, med god sikt åt alla håll, är satt till 30 km/h. Hur går det ihop? En smal villagata med parkerade bilar på båda sidor har hastighetsbegränsning 50 medan en fyrfilig väg utan uppenbara faror är hastighetsbegränsad till 70. Det är i sådana lägen man som förare får svårt att se logiken. När vägens/gatans utformning inte rimmar med hastigheten blir det svårt att hålla rätt fart. En gata ska vara utformad så att föraren automatiskt väljer rätt hastighet. 

Det här problemet har frän början uppstått utifrån okunskap och nu fortsätter det p.g.a. brist på ekonomiska anslag. Det är dyrare att bygga om gatan/vägen så att den får den utformning som automatiskt ger bra hastigheter, än att byta ut ett vägmärke med 50 till 40 eller 30. Vi har många sådana exempel omkring oss. Ett sådant exempel finns i min omedelbara närhet. En tidigare landsväg som från början var hastighetsbegränsad 70 km/h sänktes sedan till 50 km/h vartefter området bebyggdes. Nu är det nedsatt till 40 men vägen har samma bredd som innan. Vägens utformning signalerar alltså en hastighet medan vägmärkena säger en annan. De diciplinerade klarar att köra i 40 men de andra gör det inte. Som förare känner man att motivationen att köra så sakta som 40 saknas och därför blir det lätt att man kör för fort. När hastigheten på en liknande väg sänks så bör vägens utformning anpassas så att den sänder de rätta signalerna. Vägmärken för högsta tillåtna hastighet och vägens design måste tala samma språk, för att inte konflikterande budskap ska sändas. Kommunerna och Trafikverket måste avsätta pengar för att åtgärda dessa delar av sitt vägnät. Det är först när vi har gator och vägar som talar samma språk som våra vägmärken, som hastigheterna kommer att hållas nere på önskad nivå.

Vilka bilar använder Trafikverket på körproven?

 

En återkommande fråga är vilka bilar man kan förväntas får köra på ett körprov vid Trafikverket. Kör du upp via din trafikskola så kör du oftast den bil du använt under din utbildning, men bokar du som privatist blir du anvisad någon av Trafikverkets bilar. De flesta körprovskontoren har VW Golf Diesel eller Volvo V40, V60 Diesel.

wv golf tdi volvo v40 diesel

I Göteborg Hisingen har de en Volvo XC60 Diesel och i Gävle kan du få köra en VW TSi Passat. Den drivs på gas eller bensin. Några kontor har bensindrivna bilar (enligt Trafikverkets länk nedan) men det också vara så att drivmedlet inte är utsatt i texten så man kan inte vara helt säker.

Om du går in via länken nedan så kommer du till Trafikverkets sida där du finner en komplett lista över de bilar som används på just den ort där du kan komma att göra ditt körprov.

Bilderna i detta inlägg har jag lånat från http://www.trafikverket.se, http://www.starmoz.com och http://www.autoblog.com.

Bloggare?

En rak fråga rätt ut till dig. Bloggar du? Om så, ska vi länka till varandras bloggar? Jag vill sprida min blogg till så många som möjligt, därför att jag vet att den tillför något. Du vill säkert också att den blogg ska nå ut till fler. Så, här finns en win win situation. Lägg ut till blogg i kommentarsfältet eller maila på forarprovaren@gmail.com. 

Gracias!