Smal och krokig landsväg

På körprov, när vi svängt in på en smal och krokig väg enligt bilden, har vår hastighet sänkts till mellan 35-45 km/h, trots att det är hastighetsbegränsat till 70 km/h. När jag frågat om de vet vilken hastighet det är på vägen har ofta fått rätt svar. Nu ska jag vara tydlig med att frågan jag ställer inte är en provfråga som de måste svara rätt på för att klara körprovet, utan en kontrollfråga för att jag ska veta om de är medvetna om situationen. Då brukar jag följa upp med frågan: Varför kör du då 40 km/h? Svaren varierar mellan: För att det är så smalt! Här kan man ju inte köra 70! Det är bäst att ta det lugnt och köra säkert!

Vad vill då förarprövaren se? Förarprövaren vill se att du klarar att hålla en hastighet som är anpssad efter situationen. 40 km/h är inte det, inte som situationen ser ut enligt bilden. Här är det inget problem att hålla omkring 70 km/h. Om sedan läget förändras så ska du kunna anpassa din hastighet efter det. Om du kör i 40 km/h i detta läge,kan inte inspektören tro annat än att du inte är redo för ett körkort och du kan riskera ett underkänt körprov.