Hastighet på Gångfartsområde

En del säger att man ska köra 7 km/t på ett gångfartsområde. De har fel! På ett gångfartsområde får du inte hålla högre hastighet än den som rör sig allra långsammast! Det betyder att personen med kryckor eller rollator, som passerar platsen samtidigt som du, är den som bestämmer hastighetsgränsen.

Gångfartsområde

image

Ett omtvistat vägmärke som ännu skapar frustration och irritation bland trafikanter.
I Trafikförordningen kap 8  1 §
På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
1) Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
3) Fordon har väjningsplikt mot gående.

Här blir det rätt så tydligt ändå: Gångfart. Väjningsplikt mot gående. Det är alltså detta som gäller. I praktiken vistas fordonsförare på gåendes villkor när de trafikerar ett gångfartsområde. Så, håll ned hastigheten, visa gående att du vet att väjningsplikten är på din sida. Då kommer det att fungera bra.