Upphäva villkor automat…

Jag fick ett önskemål från en läsare av Uppkörningsbloggen om att skriva ett inlägg om hur en går tillväga för att upphäva ett villkor för automatväxlad bil. Självklart uppfyller jag denna önskan. Jag kommer att börja inlägget med att kortfattat beskriva två av de körprov för upphävande av villkor automat, där jag satt bredvid och bedömde körningen. De skiljer sig åt då de renderade två skilda resultat.

1. Godkänt

Den här personen kom till Förarprov för att häva sitt villkor för automat och denne gjorde en bra körning på alla vis. Hen visade inte bara att växling och koppling gick bra, utan även de övriga delarna av körningen (planering, avsökning, samspel mm) flöt på fint, så körningen blev godkänd.

2. Underkänt

Denna förare kunde växla och använda pedalerna på ett bra sätt, men när denne skulle planera sin körning så gick åt skogen. Troligen blev det, så att säga, ett moment för mycket vilket innebar att framförhållningen gick fel. Körningen underkändes därför.

Viktigt att tänka på

Att häva villkor automat, är inte bara ett test på att du kan hantera pedaler och växelspak, utan du ska också – samtidigt som du gör detta – klara att hantera övriga delar av körningen. Klarar du inte det så blir din körning underkänd – oavsett hur bra du manövrerar fordonet.

Läs mer om villkoren för upphävande av villkor automat på Trafikverket och på Transportstyrelsen.

”Om du har villkor automat på grund av medicinska skäl ska du kontakta Transportstyrelsen. I andra fall krävs ett nytt manuellt körprov hos Trafikverket, och du behöver inte söka körkortstillstånd om provet görs på samma körkortsbehörighet som du redan har. Vill du övningsköra privat måste du dock ha en godkänd handledare.  Ett annat alternativ om villkoret inte är satt på grund av medicinska skäl, är att du tar körkort på en högre körkortsbehörighet med manuell växellåda (då krävs dock körkortstillstånd och fullständigt förarprov (kunskapsprov och körprov). Om du t.ex. tar körkort för behörighet C eller D med manuellt växlat fordon så upphör villkoret att gälla för samtliga bilar utan släpfordon. Detsamma gäller om du gör ett godkänt körprov för utökad B-behörighet med manuellt växlat dragfordon.”

Det lönar sig att läsa Uppkörningsbloggen!

Hej!

Det lönar sig att läsa Uppkörningsbloggen! Det kan du vila trygg i. Detta ”vittnesbörd” från en läsare bekräftar mitt påstående. Så läs, läs, läs igen och dela vidare!

”Hej Rune,

Tack för svaret, det fick mig att känna mig trygg i min bedömning.. Idag körde jag upp för första gången och jag blev godkänd, teorin avklarades i torsdags. Enda sedan jag jag upptäckte din blogg för ca en månad sen har jag burit med mig ditt råd att lämna bedömningen till inspektören. Det är ju så självklart, men ändå är det så svårt att släppa det. Hade jag kört med tanken att varje väg, skylt, cyklist och gud vet vad är ett potentiellt ”fel” hade jag till sist ställt till det för mig själv. Självklart var jag lite stressad, inspektören påminde mig snällt om att andas några gånger, men vem blir inte det när man sätts under en lupp. Tack tack och tack!”

Beska droppar

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Det är lite av en bitter sanning att det egentligen inte finns lätt väg till körkort. Det är dock sant att vägen dit är svårare för vissa än för andra. Orättvist kan tyckas men det är trots allt ett faktum. Alla tvingas svälja samma beska droppar i form av ett idogt nötande av teori varvat med praktik. Timme efter timme spenderas i teoriboken/appen eller vilket medel som används. Detsamma gäller för körningen. Det krävs ofta många timmar i bilen för att lära sig behärska den samtidigt som färdigheten att samspela, planera, förutse och bedöma ska läras in. Målet finns ändå där framme. Har du kommit så här långt så ska du inte ge upp nu. Fäst din blick och ditt fokus på lönen (= ditt körkort) så får du ny energi att orka ända fram.

Lycka till!

Ingen praktik utan teori

 

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Har du tänkt på att det inte spelar någon roll hur bra du är på praktik om du inte kan teori? Det körtekniska kanske sitter som en smäck och du bemästrar växlingen till fullo, men kan du inte tillräckligt med teori så fejlar du ändå. Därför måste du nöta körkortsteorin så att åtminstone den mest väsentliga kunskapen finns där. Självklart gör du inte detta bara för att klara körkortet. Teorikunskapen gör dig även till en skickligare förare.

Körkortonline är en mycket bra sida där du kan läsa teori i din egen takt. Du kan få testa dina kunskaper med ett gratistest och sedan kan du klicka dig vidare för att köpa det teoripaket som passar dig bäst.

Lycka till med teoriplugget!

(Flickor med) ADHD

TRIVIUM-A-e1445448346953

Som vuxen blev Maria Andersson diagnostiserad med ADHD. Denna diagnos gav henne en förklaring på de svårigheter hon upplevde under sina uppväxtår. Främst handlade det om känslan av att inte passa in, att vara ”annorlunda”. Idag arbetar Maria med att föreläsa så att förståelsen för denna problematik ökar och att många fallgropar därmed kan undvikas. Läs Marias egen berättelse här.

Jag hade svårt att klara skolan och mina svårigheter har följt mig genom alla skolår. Jag passade inte in i normen för hur flickor ”ska vara och bete sig”. Att jag var annorlunda upptäckte jag tidigt, den känslan har följt mig under hela min uppväxt.”

I rubriken till detta inlägg står (Flickor med) inom parantes. Så har jag valt att göra därför att Maria lägger sitt fokus på flickor med ADHD-problematik, då flickors problematik kan ta sig andra uttryck och ofta kan hamna lite i skymundan. I övrigt tänker jag att det Maria skriver är relevant för alla, oavsett vilket kön personen har.

Första gången jag träffade Maria var på en utbildning hos Trafikverket. Jag gick en kurs i att hålla i muntliga teoriprov och då var Maria inbjuden att berätta om sitt liv och sin resa, vilken även innehöll ett körkort för behörighet B. Sedan dess har jag med intresse följt henne på bl.a. Facebook. Nu tyckte jag det var tid att skriva ett blogginlägg om vem hon är och vad hon gör.

Du som har en liknande problematik (en neuropsykiatrisk diagnos) som Maria, kanske undrar hur du ska klara livet i allmänhet och (just nu) körkortet i synnerhet. Då kan du få en boost av att läsa om Maria och hennes erfarenheter.

Under min tid som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov träffade jag på en del personer som påtalade att de hade ADHD och en del där jag kunde ana att någon form av ”problematik” fanns med i bilden. Det viktiga vid dessa tillfällen var att jag som inspektör hade förmåga att anpassa mitt agerande (inte min bedömning!) så att det fungerade väl för aspiranten i fråga. Om du som läser detta har en ADHD-diagnos så kan du vara lugn med att du kommer att få ett professionellt bemötande av inspektören när du ska köra upp. Om du känner dig bekväm med det, kan du berätta om din problematik för inspektören så att hen kan vara lite förberedd, men som sagt bedömningen av din körning eller ditt teoriprov, blir inte annorlunda därför att du har en diagnos.

Som en liten passning till Trafikverket Förarprovs utbildare, så skulle jag vilja önska att detta område (ADHD-problematik och liknande) fick en eller ett par egna dagar på trafikinspektörsutbildningen. När jag gick utbildningen hösten 2008 till sommaren 2009 minns jag inte om det fanns, men det kan ju ha kommit till senare. En ganska stor del av kursen handlade om ”Människan i körprovet” där fokus låg på hur inspektören kan bemöta olika aspiranter. Du som vill kan gärna läsa ett annat inlägg jag skrev för en tid sedan som bl.a. handlar om inspektörens ganska pressade schema vilket kan ställa till det för både den med en neuropsykiatrisk diagnos och för den som inte har det.

På frågan om Marias uppfattning om hur Trafikverkets inspektörer bemöter personer med en neuropsykiatrisk diagnos svarar hon:

Vet du jag tycker att Trafikverket gör ett väldigt bra jobb att skapa förutsättningar för just personer med olika npf svårigheter .. helt klart bättre än skolan.

http://www.triviumkonsult.se/

U-sväng II

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Hej!

Jag ser att mitt inlägg om U-sväng är ett av de mest lästa detta år och att det finns en del frågor som jag inte ställt och besvarat. Dessa tänkte jag svara på nu. Har du andra frågor om U-sväng som inte besvaras av dessa två inlägg så kan du ställa dem i kommentarsfältet.

1. Får jag göra en U-sväng i en korsning?

Svar: Absolut! Om inget vägmärke finns som förbjuder U-sväng så är det tillåtet.

2. Får jag göra en U-sväng i en signalreglerad korsning (med trafikljus)?

Svar: Absolut! Se vidare under fråga 1.

Ett tillägg till svaren ovan:

U-sväng är tillåten så länge den inte är förbjuden (genom vägmärke) och så länge det inte sker så att andra trafikanters säkerhet äventyras. Detsamma gäller ju för allt som du har för dig i trafiken.

3. Får jag göra U-sväng på en järnvägsövergång?

Svar: Jag vet ingen plats där detta förbjuds genom vägmärket ovan, men det finns då andra regler som gör att detta inte är okej.

Så här säger trafikförordningen om Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

”En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.”

Den sista meningen är det som ger den ledtråd vi söker. Att göra en U-sväng på en järnvägsövergång är inte att passera ”utan dröjsmål”. Därför vill jag hävda att en sådan vändning är både olämplig och olaglig.

Har du fler funderingar kring U-svängen, så ställ dem i kommentarsfältet så svarar jag när jag kan – direkt eller via ett nytt inlägg.

Om du missade länken till mitt första inlägg om U-sväng ovan så hittar du det här.

Från manuell till automat

Donation

Tack för att du stödjer Uppkörningsbloggen

20,00 Skr

Många tänker:

– Jag tar körkort för automatväxlad personbil nu och sedan när jag kört ett tag, så kör jag upp för manuellt växlad personbil.

Detta är inte lika lätt gjort som det är sagt. Det är så många delar som påverkas så snart du hamnar bakom ratten på en bil med både koppling och manuell växelspak. Det är mer än att trycka ned pedalen och dra lite i spaken.

Allt hänger ihop! Koppla och växla sitter ihop med planera och bedöma. Det är detta som brukar förbises när ett byte från automat till manuell planeras. Statistiken från Trafikverket ovan talar sitt tydliga språk.

Glöm inte att du måste tänka helhet!