Self explaining streets

Nu tänker jag föra ett kort resonemang om gators och vägars utformning. Jag börjar med ett citat:

”Streets are self-explaining when they are in line with the expectations of the road user, electing safe behaviour simply by design”. Theeuwes/Godthelp 1992

Gator är självförklarande när de är i linje med de förväntningar vägens användare har, där ett säkert beteende väljs enbart utifrån design (egen översättning).

Ofta färdas vi längs gator och vägar där deras utformning inte överensstämmer med den hastighet som är satt. En smal och slingrig landsväg, med kurvor och backkrön, är satt till 70 km/h, medan en bred och fin gata inne i stan, med god sikt åt alla håll, är satt till 30 km/h. Hur går det ihop? En smal villagata med parkerade bilar på båda sidor har hastighetsbegränsning 50 medan en fyrfilig väg utan uppenbara faror är hastighetsbegränsad till 70. Det är i sådana lägen man som förare får svårt att se logiken. När vägens/gatans utformning inte rimmar med hastigheten blir det svårt att hålla rätt fart. En gata ska vara utformad så att föraren automatiskt väljer rätt hastighet. 

Det här problemet har frän början uppstått utifrån okunskap och nu fortsätter det p.g.a. brist på ekonomiska anslag. Det är dyrare att bygga om gatan/vägen så att den får den utformning som automatiskt ger bra hastigheter, än att byta ut ett vägmärke med 50 till 40 eller 30. Vi har många sådana exempel omkring oss. Ett sådant exempel finns i min omedelbara närhet. En tidigare landsväg som från början var hastighetsbegränsad 70 km/h sänktes sedan till 50 km/h vartefter området bebyggdes. Nu är det nedsatt till 40 men vägen har samma bredd som innan. Vägens utformning signalerar alltså en hastighet medan vägmärkena säger en annan. De diciplinerade klarar att köra i 40 men de andra gör det inte. Som förare känner man att motivationen att köra så sakta som 40 saknas och därför blir det lätt att man kör för fort. När hastigheten på en liknande väg sänks så bör vägens utformning anpassas så att den sänder de rätta signalerna. Vägmärken för högsta tillåtna hastighet och vägens design måste tala samma språk, för att inte konflikterande budskap ska sändas. Kommunerna och Trafikverket måste avsätta pengar för att åtgärda dessa delar av sitt vägnät. Det är först när vi har gator och vägar som talar samma språk som våra vägmärken, som hastigheterna kommer att hållas nere på önskad nivå.

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s